Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Binnenlandse Zaken over crash vliegtuig bij Schinveld

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

bkz02000.016 brief sts bzk inzake crash vliegtuig nabij schinveld Gemaakt: 6-1-2000 tijd: 13:12 RTF


De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

's-Gravenhage, 22-12-1999

Onderwerp

rapporten van de crash tankvliegtuig nabij Schinveld

Refererend aan uw brief van 21 september jl. doe ik u hierbij de beschikbare rapporten m.b.t. de crash van een tankvliegtuig nabij Schinveld toekomen.

Het betreft de door diverse instanties uitgebrachte (eind)rapporten van onderzoeken naar aanleiding van de crash.

De beantwoording van uw verzoek heeft tot mijn spijt meer tijd in beslag genomen dan gebruikelijk is.

Vastgesteld kan worden dat de operationele hulpverlening goed is verlopen. Uit de evaluatie van de gemeenten Brunssum en Onderbanken is gebleken dat de bestuurlijke alarmering onvoldoende heeft gefunctioneerd. Naar aanleiding van deze constatering is een gemeentelijke projectgroep doende het rampbestrijdingsplan AWACS bij te stellen. De regionale Brandweer Zuid-Limburg fungeert hierbij als voortrekker. In de te herziene alarmeringsregeling zal ook het contact in een vroeg stadium met vertegenwoordigers aan Duitse zijde worden opgenomen. Ik heb mij tegenover de commissaris van de Koningin in de provincie Limburg bereid verklaard de noodzakelijke (additionele) inspanningen ten behoeve van de betreffende gemeenten waar nodig te ondersteunen.

Het ongeval heeft geleid tot de instelling van een bijzondere commissie van de provinciale staten van Limburg, die tot taak heeft het onderzoek naar de oorzaak van de crash te volgen, na te gaan of er risico's zijn geweest voor mens en/of milieu, hoe de hulpverlening na de crash is verlopen en de voorbereiding daarop en meer in zijn algemeenheid de ontwikkelingen ten aanzien van de vliegbasis te volgen. Het eindrapport van deze bijzondere commissie zal eind januari 2000 aan Provinciale Staten worden aangeboden. Een tussenrapportage treft u hierbij aan.

Door de US Air Force en Boeing is een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Daaruit is niet onomstotelijk gebleken dat een technisch mankement tot de crash heeft geleid. Mogelijk menselijk falen heeft er inmiddels toe geleid dat de bestaande vlieginstructies zijn aangescherpt.

Door oud staatssecretaris drs. P.R.H.M. van der Linden is aan de minister van VROM en de staatssecretaris van Defensie advies uitgebracht over de problematiek rondom de Schinveldse bossen en de nabij gelegen AWACS-basis Geilenkirchen. Correspondentie daaromtrent, alsmede de beantwoording door mijn ambtgenoot van Defensie van vragen van leden uit uw Kamer is tevens bijgevoegd.

Ik zal bevorderen dat de lering, die uit de diverse onderzoeken getrokken kan worden, zal worden gebruikt om ook op andere locaties verbeteringen aan te brengen.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie