Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidies voor politieke instituten in 1999

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Subsidies politieke instituten in 1999
Een persbericht bij het onderwerp Kiesrecht.
22 december 1999
Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de instituten van politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de Tweede en Eerste Kamer tot 1 juli 1999 gesubsidieerd op grond van viertal regelingen. Het gaat om de Subsidieregeling voor politiek wetenschappelijke instituten 1995, de Subsidieregeling voor politieke vormings- en
scholingsactiviteiten 1995, de Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden en Oost-Europa, en de Tijdelijke aanvullende subsidieregeling voor politieke vormings- en scholingsactiviteiten en politiek-wetenschappelijke instituten.
Vanaf 1 juli 1999 is een nieuwe subsidieregeling in werking getreden op grond van de nieuwe Wet subsidiëring politieke partijen. Met uitzondering van de Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa zijn bovenstaande regelingen daarin opgenomen.
Subsidie tot 1 juli 1999
De maximaal toe te kennen subsidie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag dat is gerelateerd aan het aantal Eerste en Tweede Kamerzetels.
Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten

 

Partij waaraan Maximale Definitieve Voorschot het instituut is subsidie over subsidie over over 1999: gelieerd + 1998: 1998: (tot 1 juli 1999 aantal zetels: i.v.m. inwerking- (oud zeteltal/ treding Wet subs. nieuw zeteltal) pol. partijen)
PvdA (37/45) f. 576.533,- f. 576.533,- f. 243.496,- CDA (34/29) 535.341,- 535.341,- 202.832,- VVD (31/38) 535.997,- 535.997,- 229.124,- D66 (24/14) 430.877,- 430.877,- 138.720,- GroenLinks (5/11) 244.993,- 244.993,- 124.006,- CD (3/0) 145.159,- Nog niet bekend 0,- E) RPF (3/3) 193.545,- 193.545,- 77.418,- GPV (2/2) 178.658,- 178.658,- 71.464,- SGP (2/3) 182.380,- 182.380,- 77.418,- SP (2/5) 189.823,- 189.823,- 89.328,- Unie 55+ (1/0) 122.828,- 26.806,- B) 0,- E) Senioren 2000 (3/0) 89.327,- A) Nog niet bekend 0,- E) AOV (2/0) 59.552,- A) 24.840,- C) 0,- E) Fractie Hendriks (1/0) 29.776,- A) Nog niet bekend 0,- E) De Groenen (1/1) 163.771,- 159.739,- D) 49.132,-

Bijzonderheden:
Algemeen:
Bij de berekening van het subsidiemaximum over 1998 wordt op grond van de subsidieregeling, tot 1 oktober 1998 uitgegaan van het "oude" zeteltal, na 1 oktober 1998 van het "nieuwe" zeteltal. Het voorschot over 1999 wordt verleend tot 1 juli 1999 in verband met de inwerkingtreding van de Wet subsidiëring politieke partijen per 1 juli 1999.
A. Het AOV is bij de verkiezingen in mei 1994 in de Tweede Kamer gekomen met 6 zetels. Binnen het AOV heeft een splitsing plaatsgevonden. Voor de subsidieverlening heeft dit tot gevolg dat de stichtingen van Senioren 2000, het AOV en de fractie Hendriks in aanmerking komen voor respectievelijk 3/6-, 2/6- en 1/6-gedeelte van de maximum subsidie waarop het "oude" AOV recht had.
Daarnaast hebben de stichtingen in verband met de verkiezingsuitslag geen recht op subsidie over het hele jaar (tot 1 oktober 1998). In het jaar 1999 hebben de stichtingen in verband met de verkiezingsuitslag van mei 1998 in het geheel geen recht meer op subsidie (zie ook letter E.)
B. De Stichting Politiek Wetenschappelijk Instituut Unie 55+ heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd. Daarnaast hebben er bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 op de lasten in de jaarrekening over 1998 een tweetal correcties plaatsgevonden van f. 682,- resp. f. 639,-.
C. De Martin Batenburg Stichting van het AOV heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd.
D. De Stichting Ir. Marten Bierman heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd. Daarnaast heeft er bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 op de lasten van de jaarrekening een correctie plaatsgevonden van f. 3.290,-. E. In verband met de verkiezingsuitslag van mei 1998 hebben de stichtingen die gelieerd zijn aan deze fracties in 1999 geen recht meer op subsidie.
Subsidieregeling politieke vormings- en scholingsactiviteiten
 

Partij waaraan Maximale Definitieve Voorschot over het instituut subsidie over subsidie over 1999: is gelieerd + 1998: 1998: (tot 1 juli 1999 aantal zetels: i.v.m. inwerking- (oud zeteltal/ treding Wet subs nieuw zeteltal) pol. partijen)
PvdA (37/45) f. 661.572,- f. 661.572,- f. 284.090,- CDA (34/29) 600.964,- 600.964,- 223.996,- VVD (31/38) 601.817,- 601.817,- 262.240,- D66 (24/14) 452.436,- 452.436,- 133.852,- GroenLinks (5/11) 193.778,- 193.778,- 113.364,- CD (3/0) 92.195,- Nog niet bekend 0, -E) RPF (3/3) 122.927,- 122.927,- 49.170,- GPV (2/2) 102.440,- 102.440,- 40.976,- SGP (2/3) 107.562,- 107.562,- 49.170,- SP (2/5) 117.805,- 117.805,- 65.560,- Unie 55+ (1/0) 61.465,- 22.990,- B) 0,- E) Senioren 2000 (3/0) 69.146,- A) Nog niet bekend 0,- E) AOV (2/0) 46.097,- A) 15.143,- C) 0,- E) Fractie Hendriks (1/0)23.049,- A) Nog niet bekend 0,- E) De Groenen (1/1) 81.953,- 59.609,- D) 24.586,-
Bijzonderheden:
Algemeen:
Bij de berekening van het subsidiemaximum over 1998 wordt op grond van de subsidieregeling, tot 1 oktober 1998 uitgegaan van het "oude" zeteltal, na 1 oktober 1998 van het "nieuwe" zeteltal. Het voorschot over 1999 wordt verleend tot 1 juli 1999 in verband met de inwerkingtreding van de Wet subsidiëring politieke partijen per 1 juli 1999.
A. Het AOV is bij de verkiezingen in mei 1994 in de Tweede Kamer gekomen met 6 zetels. Binnen het AOV heeft een splitsing plaatsgevonden. Voor de subsidieverlening heeft dit tot gevolg dat de stichtingen van Senioren 2000, het AOV en de fractie Hendriks in aanmerking komen voor respectievelijk 3/6-, 2/6- en 1/6-gedeelte van de maximum subsidie waarop het "oude" AOV recht had.
Daarnaast hebben de stichtingen in verband met de verkiezingsuitslag geen recht op subsidie over het hele jaar (tot 1 oktober 1998). In het jaar 1999 hebben de stichtingen in verband met de verkiezingsuitslag van mei 1998 in het geheel geen recht meer op subsidie (zie ook letter E.).
B. de Stichting Politieke Vormings- en Scholingsactiviteiten Unie 55+ heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd. Daarnaast hebben er bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 op de lasten in de jaarrekening over 1998 een tweetal correcties plaatsgevonden van f. 494,- resp. f. 639,-. C. De Dr.ir. F.J. Philips Stichting van het AOV heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd.
D. De Stichting Ir. Marten Bierman heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd. Daarnaast heeft er bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 op de lasten van de jaarrekening een correctie plaatsgevonden van f. 3.290,-. E.In verband met de verkiezingsuitslag van mei 1998 hebben de stichtingen die gelieerd zijn aan deze fracties in 1999 geen recht meer op subsidie.
Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa
 

Partij waaraan Maximale Definitieve Voorschot over het instituut subsidie over subsidie over 1999: is gelieerd + 1998: 1998:
aantal zetels:

PvdA (37/45) f. 489.610,- f. 489.610,- f. 393.866,- CDA (34/29) 453.213,- 449.015,- A) 271.840,- VVD (31/38) 416.816,- 385.490,- B) 336.000,- D66 (24/14) 331.890,- 280.746,- C) 157.440,- GroenLinks (5/11) 101.376,- 101.376,- 134.560,- CD (3/0) Geen aanvraag Geen aanvraag 0,- F) ingediend ingediend
RPF (3/3) 77.111,- 77.111,- 62.400,- GPV (2/2) 64.979,- 64.779,-D) 54.400,- SGP (2/3) 64.979,- 53.984,-E) 73.546,- SP (2/5) Geen aanvraag Geen aanvraag Geen aanvraag ingediend ingediend ingediend Unie 55+ (1/0) Geen aanvraag Geen aanvraag 0,- F) ingediend ingediend
Senioren 2000 (3/0) Geen aanvraag Geen aanvraag 0,- F) ingediend ingediend
AOV (2/0) Geen aanvraag Geen aanvraag 0,- F) ingediend ingediend
Fractie Hendriks(1/0)Geen aanvraag Geen aanvraag 0,- F) ingediend ingediend
Bijzonderheden:
Algemeen:
Bij de berekening van de subsidie over 1998 wordt op grond van de subsidieregeling, in 1998 uitgegaan van het "oude" zeteltal van de desbetreffende fracties en in 1999 van het "nieuwe" zeteltal. De Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa is niet opgenomen in de Wet subsidiëring politieke partijen. Deze subsidieregeling blijft van kracht, zij het dat deze per 1 januari 2000 zal worden beheerd en uitgevoerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
A. De Eduardo Frei Stichting heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd.
B. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 aan de Haya van Someren Stichting (M/OE) heeft een correctie plaatsgevonden op de lasten van de jaarrekening 1998 van f. 35.000,-.
C. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 aan de Stichting Internationaal Democratisch Initiatief D66 heeft een correctie plaatsgevonden op de lasten van de jaarrekening 1998 van f. 6.062,00.
D. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie over 1998 heeft een correctie plaatsgevonden op de lasten van de jaarrekening 1998 van de Stichting Mandaat van f. 1.139,00.
E. De Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum SGP heeft niet het maximale subsidiebedrag aangevraagd.
F. In verband met de verkiezingsuitslag van mei 1998 hebben de stichtingen die gelieerd zijn aan deze fracties in 1999 geen recht meer op subsidie.
De minister van BZK verstrekt ook subsidie aan politieke jongeren-organisaties op grond van de "Tijdelijke subsidieregeling voor politieke jongerenorganisaties". De maximaal toe te kennen subsidie bestaat uit een vast bedrag dat is gerelateerd aan de subsidiabele uitgaven. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt aan de Stichting PING, die de ontvangen subsidiegelden vervolgens verdeelt over de bij haar aangesloten politieke
jongerenorganisaties. Mochten de subsidiabele uitgaven lager zijn dan het beschikbare vaste bedrag, dan wordt ook een dienovereenkomstig lager bedrag uitgekeerd.
Het ministerie van BZK heeft over 1998 aan de Stichting PING een voorschot verstrekt van f. 1.136.378,-. De definitieve subsidie over 1998 bedraagt f. 1.420.473,-. In 1999 is een voorschot verstrekt aan de Stichting PING van f. 568.188,-. Nieuwe regeling per 1 juli 1999
Op basis van de nieuwe Wet subsidiëring politieke partijen ontvangen politieke partijen vanaf 1 juli 1999 één subsidiebedrag, dat ook is bestemd voor de wetenschappelijke bureaus en de politieke jongerenorganisaties.
Deze organisaties worden dus niet meer rechtstreeks gesubsidieerd, maar ontvangen hun aandeel in de subsidie voortaan via de desbetreffende politieke partij.
De politieke partijen hebben op basis van de nieuwe wet de volgende voorschotten op de subsidie voor de tweede helft van 1999 ontvangen:
 
PvdA           f 689.644,- 
VVD " 615.396,-
CDA " 529.307,-
Groen Links " 266.627,-
D66 " 309.926,-
SP " 153.560,-
RPF " 175.223,-
GPV " 146.441,-
SGP " 212.296,-
Onafh. Senaatsfractie " 101.581,-
In de bedragen is voor jongerenorganisaties een bedrag van f 5000,- per kamerzetel van de moederpartij verdisconteerd en een bedrag van f 60,26 per lid van de jongerenorganisatie. Voor wetenschappelijke instituten is uitgegaan van een basisbedrag van f 160.000,- en een bedrag van f 12.000,- per kamerzetel van de desbetreffende politieke partij.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...