Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Sociale Zaken op vragen premie werkloosheidsfonds

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.441 premie voor het algemeen werkloosheidsfonds
Gemaakt: 5-1-2000 tijd: 13:11


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 dec. 1999

Onderwerp

Kamervraag/vragen van de leden

Van Middelkoop en Van Dijke

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Van Middelkoop (GPV) en

Van Dijke (RPF) over verlaging van de premie voor het algemeen werkloosheidsfonds.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Antwoorden op TK-vragen 2990003230 van de leden Van Middelkoop (GPV) en

Van Dijke (RPF)

Vraag 1

Is het waar, dat het kabinet ondanks het advies van het Lisv om de premie voor het algemeen werkloosheidsfonds te verlagen, de premie voor het jaar 2000 heeft verhoogd? Zo ja, op basis van welke argumenten heeft het kabinet het advies van het Lisv niet gevolgd?

Antwoord 1

Nee. Het kabinet heeft de Awf-premie verlaagd van 10,1% in 1999 naar
10,0% in 2000.

Vraag 2

Vindt u het wenselijk, dat door de hoogte van de door het kabinet vastgestelde Awf-premie het algemeen werkloosheidsfonds in het jaar
2000 naar verwachting met een vermogens-overschot wordt geconfronteerd van ruim 3,9 mld,? Zo ja, waarom?

Antwoord 2

Het kabinet beziet de vaststelling van de WW-premie niet separaat, maar in het totale budgettaire- en lastenbeeld.

Voor het jaar 2000 is een zodanige mix van maatregelen getroffen dat de doelstellingen van het kabinet op het terrein van lastenontwikkeling voor werkgevers, de inkomensontwikke-ling voor werknemers en de ontwikkeling van het tekort konden worden gerealiseerd. De vaststelling van de Awf-premie boven het lastendekkend niveau was een onderdeel van deze mix.

Het kabinet accepteert dat daarbij een overschot in het Algemeen Werkloosheidsfonds ontstaat.

Dat overschot zal bij de begrotingsvoorbereiding voor de jaren na 2000 worden bezien.

Vraag 3

Is het juist dat op basis van de verwachte vermogenspositie van de sociale fondsen de premies volgend jaar lager zouden mogen uitvallen dan het door het kabinet vastgestelde premieniveau? Zo ja, met welk percentage kan de vastgestelde premie worden verlaagd?

Antwoord 3

Het Lisv heeft in juli de Awf-premie vastgesteld op 7,95%. Het kabinet heeft na besluitvorming in september de Awf-premie vastgesteld op 10%.

Het Lisv heeft in de onlangs verschenen Oktobernota aangegeven dat op grond van hun laatste inzichten het lastendekkend niveau van de Awf-premie 6.89% bedraagt.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie