Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herijking beleid recreatie, toerisme en wonen Rheden

Datum nieuwsfeit: 23-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rheden

Nieuwsbericht (23-12-99)

Herijking beleidsveld Recreatie en Toerisme en beleidsveld Wonen

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten dat structureel bezuinigd moet worden op gemeentelijk beleid. Het te bezuinigen bedrag à 8 miljoen gulden is onderverdeeld in beleidsvelden. Gisteren heeft het college besloten de voorstellen voor de beleidsvelden Recreatie en Toerisme en voor het beleidsveld Wonen aan de gemeenteraad voor te leggen. De voorgestelde bezuinigingen op Recreatie en Toerisme hebben consequenties

voor een aantal gesubsidieerde instellingen. De bezuinigingen op Wonen zijn voor het grootste deel organisatorisch van aard.

Recreatie en Toerisme

Onder het beleidsveld Recreatie en Toerisme vallen de volgende producten: openluchtrecreatie, toerisme, landschapsbeleidsplan, bos- en natuurgebieden, recreatie/toerisme en evementen. Het te bezuinigen bedrag op dit beleidsveld is f 110.000,--. Een belangrijke uitgavepost is de subsidie aan de VVV, nl. f 152.000,-- In overleg met de VVV zijn een aantal suggesties voor bezuinigingsmogelijkheden gedaan. Het college stelt voor de subsidie vanaf 2001 met f 11.600,-- te verlagen. (In de begroting zat al een overschot van f 15.000,--, beide bedragen opgeteld: f 26.600,--).Verder stelt het college voor een aantal subsidies (f 27.000,-- ), basissubsidies en incidentele subsidies (f 57.750,--) onder andere de Rhedense schaapskudde, het schaaktoernooi en de fietsvierdaagse af te bouwen. Sommige subsidie-afspraken lopen dit jaar al af. Het college wil de mogelijkheid om initiatieven van derden te stimuleren behouden en stelt daarom voor om een bedrag van f 50.000,-- te reserveren voor subsidiëring. Hiervoor wordt een duidelijke beleidslijn opgesteld.

Verder is voorgesteld om te bezuinigen op materialen en diensten aan derden bij evenementen (f 12.500,--) en de formatie te verminderen voor de herinrichting van speelvoorzieningen (samenbrengen beleid en uitvoering) en voor het onderhoud aan het Rozendaalse Veld. Door een goede samenwerking met Helicon voor het onderhoud kan de formatieve inzet bij de gemeente worden teruggebracht. Deze formatie-voorstellen leveren 28.500,-- op. Als laatste is gekeken naar het Toeristisch Cultureel Project.. Door een andere betalingsregeling (via de In- en Doorstroomregeling) is een bezuiniging van f 9.000,-- mogelijk. De totale voorgestelde bezuiniging op dit beleidsveld komt hiermee op f 111.350,--.

Wonen/bouw- en woningtoezicht

Het te bezuinigen bedrag op dit beleidsveld is f 112.000,--. Het beleidsveld omvat de terreinen volkshuisvesting en bouw- en woningtoezicht. De opbrengstraming van de legeskosten is lager dan de werkelijke opbrengst. Dit betekent dat deze raming wordt bijgesteld met f 112.000,--. Dit heeft geen consequenties voor de te betalen leges door aanvragers van bouwvergunningen. Verder is voorgesteld een post à f 5.000,-- voor de Kleine kernen te laten vervallen, omdat de instelling van dorps- en wijkraden nog bediscussieerd zal worden. De kosten van huisuitzettingen worden gereduceerd en het overleg met de Vrouwenadviescommissie wordt niet meer gehouden. Bezuiniging van beide zaken: f 9.000,-Het totale bedrag is hiermee f 128.500,--

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie