Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

RVU-kwartaaltijdschrift over media en educatie

Datum nieuwsfeit: 23-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NuT Kwartaaltijdschrift over media en educatie Het laatste nummer, over overheid en educatieve omroep, is gratis bij de RVU te bestellen (035-6771400).

De RVU verzorgt publicaties bij een selectie van haar radio- en televisieprogramma's. Ze geven u de gelegenheid de behandelde onderwerpen nog eens rustig na te lezen. U krijgt het materiaal thuisgezonden door het bedrag van uw bestelling over te maken op postbankrekening 66 888 van de RVU in Hilversum. Vergeet niet om ook de titel(s) van de gewenste publicatie(s) te vermelden.

Wij slaven van suriname fl 34,90

BESTELWIJZE

In het kader van de RVU Themamaand over Suriname en in het bijzonder bij de documentaire over Anton de Kom is een heruitgave van zijn boek 'Wij slaven van Suriname' verschenen. Het boek verscheen voor het eerst in 1934 en was een aanklacht tegen de geschiedenis van de slavernij en tegen de situatie waarin de afstammelingen van de slaven en de Hindoestanen en Javanen in het koloniale Suriname moesten leven: hoge kindersterfte, ondervoeding, werkloosheid, krotten, slechte gezondheidszorg. Het boek bracht ondanks alle triestheid een positieve, optimistische boodschap en het lukte De Kom de verschillende bevolkingsgroepen tot elkaar te brengen in hun strijd voor een menswaardig bestaan. Surinamers en anderen kunnen nog altijd hoop en inspiratie ontlenen aan dit unieke document. Het blijkt een onmisbaar boek bij de beoordeling van de huidige ontwikkelingen in Suriname. Journalist en Suriname-kenner John Jansen van Galen heeft een uitgebreid voorwoord geschreven, waarin hij de tekst van De Kom in hedendaags perspectief plaatst.

Het boek, uitgegeven door uitgeverij Contact in samenwerking met de RVU, kost ƒ34,90 en is te bestellen door dit bedrag over te maken op Postbankrekening 66888 t.n.v. de RVU in Hilversum, o.v.v. "Wij slaven van Suriname". (190 pagina's)

Enige citaten uit 'Wij slaven van Suriname'


Louis Doedel fl 10,00

BESTELWIJZE

Een RVU-brochure over Louis Doedel, de vergeten Surinaamse arbeidersvoorman uit de jaren dertig. Ten behoeve van de documentaire over Louis Doedel heeft Ellen Brautigam samen met regisseur Frank Zichem diepgaand research gedaan naar zijn leven en zijn werk.

De brochure geeft in kort bestek een beeld van de betekenis van Louis Doedel. Uitspraken van ooggetuigen werpen een nieuw licht op de tragische levensloop van Doedel, die vergeten door de samenleving 43 jaar in een psychiatrische inrichting zat opgesloten.

(32 pagina's)


Wat nou... pubers fl 39,50

BESTELWIJZE

De puberteit is een nieuwe en soms spannende fase in het leven van ouders en kinderen. In `Wat nou...pubers?' worden op een overzichtelijke manier de veranderingen beschreven die de puberteit met zich meebrengt. Het boek gaat in op de vraag hoe ouders daarop kunnen reageren zonder het spoor bijster te raken. Een belangrijke boodschap is dat ouders vooral door moeten gaan met opvoeden! Een boek met veel praktische informatie over de onderwerpen waar ouders tijdens de puberteit van hun kind mee te maken kunnen krijgen, zoals spijbelen, uitgaan, alcohol en drugsgebruik, verliefd zijn, vakantiebaantje, puistjes, enzovoort. Interviews met ouders geven inzicht in de praktijk van alledag en in de diverse, creatieve oplossingen die ze voor bepaalde problemen gevonden hebben. Niet één manier van opvoeden is immers per definitie de beste. (253 pagina's)

Meer informatie over pubers: www.rvu.nl/pubers


Kaap de Goede Hoop fl 8,50

BESTELWIJZE

Kaap de Goede Hoop, het RVU televisiemagazine over inspirerende mensen en nieuwe initiatieven is er nu ook op schrift. Een selectie van de meest opvallende onderwerpen uit de afgelopen seizoenen en uit de nieuwe reeks Kaap-uitzendingen. Lees over de mannelijke kraamverzorger, over een initiatief tegen het zinloos geweld, over de positieve levensinstelling van een gehandicapte vrouw, over een homo-politieman, over kinderfilosofie, over vrijwilligerswerk door vluchtelingen en over andere opmerkelijke initiatieven in onze samenleving. Laat u inspireren door mensen, die actie ondernemen om hun eigen bestaan en dat van anderen te verbeteren en zo op een bijzondere wijze invulling geven aan `de kunst van het dagelijks leven'. (32 pagina's)


RVU Bestelgids fl 5,00

BESTELWIJZE

De Bestelgids is onmisbaar voor het nabestellen van RVU radio- en televisieprogramma's. De gids telt 72 pagina's en beschrijft circa 250 programma's uit de afgelopen jaren. Het aanbod vormt een afspiegeling van de grote diversiteit aan onderwerpen en thema's, die door de RVU in haar uitzendingen worden aangesneden. Van een radiodocumentaire over de slag op de Grebbeberg tot leerzame series over taal en taalgebruik. Van de boeiende interviews door Martin Simek tot een documentaire over röntgen-straling. Van documentaires over het onderwijs in Nederland tot portretten van bekende kunstenaars.


Marokkanen, landgenoten fl 9,25

BESTELWIJZE

Naar aanleiding van de 4-delige serie 'Inshallah', onderdeel van het wekelijks magazine Kaap de Goede Hoop is de brochure `Marokkanen, landgenoten' verschenen, waarin het verhaal van de Marokkanen in Nederland wordt verteld, vanaf hun komst in de jaren zestig tot heden. De brochure belicht achtergronden en feiten vanuit het perspectief van drie generaties Marokkanen en gaat tevens in op hun veranderende positie binnen de Nederlandse samenleving. (28 pagina's)


Hier ga ik sterven; hospicezorg in Nederland fl 8,75

BESTELWIJZE De brochure is verschenen naar aanleiding van de RVU tv-documentaire Hier ga ik sterven; portret van een hospice . In verschillende plaatsen in Nederland bestaan inmiddels `hospices'. In deze speciale tehuizen wordt aan stervende mensen palliatieve zorg geboden. In het palliatieve zorgconcept staat de mens in al zijn aspecten centraal: er wordt aandacht besteed aan lichamelijke, psychische, sociale en spirituele behoeften. De zorg wordt afgestemd op wat iemand nodig heeft, wil ontvangen of kan verdragen.

Pijnbestrijding neemt hierbij een belangrijke plaats in. Steeds is het doel om mensen in staat te stellen hun leven in alle rust en waardigheid te voltooien, door het bereiken en/of behouden van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de patiënt als voor de familie en vrienden. Deze wijze van zorg verlenen aan stervenden en hun naasten is voor Nederland een relatief nieuw fenomeen.De brochure geeft in kort bestek antwoord op de belangrijkste vragen op dit gebied, schetst de huidige en mogelijke toekomstige ontwikkelingen en verschaft veel feitelijke informatie. Een lijst met adressen van hospices en andere palliatieve zorginstellingen en een literatuurlijst complementeren de tekst. (28 pagina's)


Het water van Nederland gedronken fl 24,90

BESTELWIJZE

Het boek 'Het water van Nederland gedronken' is een bloemlezing uit 500 jaar migrantenliteratuur in Nederland. Uit memoires, dagboeken, oude documenten, interviews, krantenstukken en de literatuur spreken stemmen soms ontroerend, soms poëtisch of dramatisch, maar altijd rechtstreeks over hun lotgevallen en ervaringen. Het boek leest als een reis door de verschillende stadia van de migratie. Van het moment van vertrek, de schermutselingen aan de grens, de binnenkomst, de vrijmoedige eerste verkenning tot de onvermijdelijke confrontaties, de afwijzing, de geleidelijke aanpassing, tot en met de terugblik op de oude dag. Het beeld van de migrant als speelbal van de omstandigheden wordt in dit boek gerelativeerd. 'Het water van Nederland' gedronken biedt een bevrijdend inzicht in de multiculturele samenleving van vandaag.

Op basis van de teksten in dit boek, heeft de regisseur Karim Traïdia een gelijknamig televisiedrama gemaakt, dat door de RVU in december 1998 is uitgezonden. Samenstelling: Wim Willems, naar een idee van Adriaan van Dis. Het boek telt 144 pagina's en wordt aangeboden voor fl. 24,90. In samenwerking met Uitgeverij Meulenhoff.


Waarover praat - ie niet? fl 19,95

BESTELWIJZE 'Waarover praat-ie niet?' is een boek voor eigenwijze mannen, of zijn alle mannen eigenwijs?

Het boek hoort bij de gelijknamige televisieserie van de RVU die binnen het magazine Kaap de Goede Hoop in het najaar van 1998 is uitgezonden . In dit boek leest u over de gezondheidsproblemen waar mannen mee te maken kunnen krijgen: prostaataandoeningen, alcoholmisbruik, zaadbalkanker, depressie, hart- en vaartziekten, darmaandoeningen, impotentie en seksueel overdraagbare aandoeningen.

In het algemeen kan worden gesteld dat mannen vaak veel te laat hulp zoeken bij psychische en fysieke klachten. De RVU educatieve omroep wil met 'Waarover praat-ie niet?' mannenziekten bespreekbaar maken en mannen aansporen eerder hulp te zoeken. Alle onderwerpen komen aan bod in een heldere en direkte schrijfstijl: de ziekte; de herkenningspunten; de behandelingsmethoden, gevaren bij niet behandelen en 'hoe om te gaan met'. Tevens zijn adressen en telefoonnummers van hulpverleningsinstanties, patiëntenverenigingen, etc. opgenomen. Het boek 'Waarover praat - ie niet?' wordt u aangeboden voor fl 19,95. Dit boek is ook in de boekhandel verkrijgbaar (ISBN 9080362522). (96 pagina's)


Feuerstein fl 6,50

BESTELWIJZE 'Waarover praat-ie niet?' is een boek voor eigenwijze mannen, of zijn alle mannen eigenwijs?

Denktraining voor iedereen. Reuven Feuerstein heeft de overtuiging dat je denken kunt leren en dat iemands ontwikkelingsniveau altijd verder ontwikkeld kan worden. In de brochure wordt de theorie van Feuerstein uiteengezet en worden het door hem ontwikkelde onderzoeksmateriaal en denktrainingsprogramma helder beschreven. Voor opvoeders, onderwijzers en voor iedereen die zijn denken verder wil ontwikkelen. (28 pagina's)


Manuscripten branden niet fl 24,50

BESTELWIJZE Censuur in de twintigste eeuw

Redactie en samenstelling: Willem van Toorn en Lies Janssen. In samenwerking met Uitgeverij De Balie. In dit boek zijn klassieke en moderne teksten bijeengebracht van schrijvers die het grootste geweld en de meest subtiele zelfcensuur leerden kennen.

De invloed van de vier totalitaire systemen van de twintigste eeuw, stalinisme, nazisme, nationalisme en fundamentalisme, op de literatuur, wordt door de persoonlijke documenten op een heldere en aangrijpende manier aan het licht gebracht. Voor iedereen die geïnteresseerd is in literatuur en vrijheid van meningsuiting bevat dit boek een schat aan informatie. (119 pagina's)


Vragen aan dr. Houtsmuller fl 7,90

BESTELWIJZE In de televisieserie 'Kleur Bekennen' sprak Martin Simek met de internist dr. A. J. Houtsmuller. Deze arts werd geconfronteerd met huidkanker. Hij is niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft op internationaal niveau voedingsdeskundigen geraadpleegd die met kanker te maken hadden. Op grond van hun bevindingen en zijn eigen kennis van zaken heeft hij een dieet samengesteld om de strijd tegen kanker aan te gaan.

Deze brochure geeft in kort bestek antwoord op de meest gestelde vragen aan dr. Houtsmuller over kanker en voeding. Inclusief het recept van Joop Braakhekke voor 'Paling å la Houtsmuller'. Deze brochure werd gemaakt in samenwerking met dr. Houtsmuller. (16 pagina's)


Over Kanker fl 45,00

BESTELWIJZE Een boek dat ingaat op alle vragen die mensen hebben wanneer ze met kanker te maken krijgen. Het boek geeft informatie over wat kanker is, welke behandelingen er zijn en wat de ziekte in het leven van de patiënt en zijn omgeving met zich mee kan brengen. Zakelijke informatie wordt afgewisseld met persoonlijke verhalen: van patiënten zélf dieweten wat het betekent om kanker te hebben, van partners die voor grote veranderingen in hun leven komen te staan, van familie en vrienden die vertellen over de goede en slechte momenten die ook zíj meemaken. Het boek werd geschreven op initiatief van de RVU en is uitgegeven door uitgeverij Contact. (296 pagina's)


Vragen aan dokter Wong-Chung fl 8,50

BESTELWIJZE De meest gestelde vragen aan neuroloog en acupuncturist Rudie Wung-Chung, die in het programma 'Simek ontmoet!' met behulp van acupunctuur een patiente behandelt die haar beenspieren niet meer onder controle heeft.

Met een rolstoel wordt zij het Radboudziekenhuis in gereden en lopend verlaat zij het ziekenhuis weer. (19 pagina's)


Vergeten echter doen ze nooit fl 7,90

BESTELWIJZE De gedwongen arbeidsinzet van Nederlanders in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog is het onderwerp van de in 1997 door de RVU uitgezonden en veel besproken documentaire 'Een koffer uit Berlijn'.

In een uitgebreide brochure komt de tot nog toe weinig bekende geschiedenis van de ex-dwangarbeiders aan het licht . (38 pagina's)


Validation fl 8,75

BESTELWIJZE Veel mensen zien dementie als het meest ontluisterende levenseinde dat zij zich maar kunnen voorstellen. Een vreemde worden in je eigen wereld, steeds afhankelijker, hulpbehoevender, eenzamer. En er is geen weg terug. Toch zijn er ook andere ervaringen. Er wordt steeds meer bekend over mogelijkheden om het anders te doen, om contact te maken. Die nieuwe ontdekkingen zijn samen te vatten met de term `Validation'. Validation is ontwikkeld door de Amerikaanse Naomi Feil, die daarmee een revolutie teweeg heeft gebracht in de zorg voor dementerende mensen. In de brochure wordt helder uiteengezet wat dementie is, wat Validation inhoudt, welke Validationtechnieken er zijn, welke rol familieleden en anderen bij Validation kunnen vervullen en wat de effecten van Validation voor de dementerende zijn. Deze zeer toegankelijke methode is voor iedereen die met Alzheimer-patiënten te maken heeft een `eye-opener'. (28 pagina's)


Kwartet: portretten van een eeuw fl 45,00

BESTELWIJZE

Kwartet: portretten van een eeuw

Bij de hoorspel -serie is een boek verschenen. Dit boek is incl. de cd's van de vier afleveringen te bestellen. Onder de titel 'Kwartet: Portretten van een eeuw' zond de RVU in november vier fictieve documentaires of hoorspelen uit op Radio 5: Woensdag 3, 10, 17 en 24 november 1999 van 13.05 - 13.45 uur. De programma's zijn na te bestellen op cassette of cd. Maak ƒ 15,-(cassette) of ƒ 17,50 (cd) over op Postbankrekening 66 888 t.n.v. de RVU in Hilversum o.v.v. Portretten van een eeuw' en de datum van uitzending. Wilt u de hele serie bestellen? Maak dan ƒ 45,- over o.v.v. 'Portretten van een eeuw': cd's of cassettes.


Vrouwengeschiedenis fl 10,00

BESTELWIJZE

Het boek bevat de interviews en fotoportretten van zeven vrouwen die aan het begin van de 20e eeuw zijn geboren. De vrouwen vertellen over hun leven en over de samenleving, die zij gedurende deze eeuw hebben zien veranderen. De vrouwen vertegenwoordigen allen een andere beroepsgroep of klasse van de Nederlandse bevolking: een Friese boerin, een dame van stand, twee kloosterzusters, een huisvrouw die de politiek in ging, een verpleegster en een geëmancipeerde protestants-christelijke vrouw. (60 pagina's)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...