Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 24-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

Het gemeentenieuws van woensdag 22 en donderdag 23 december 1999

Feest en vuurwerk? Draag ook uw steentje bij aan de veiligheid!

Het nieuwe millennium is voor velen een reden voor extra groot feest. Ook in Baarn is daar hard aan gewerkt. Iedereen is welkom om het spectaculaire vuurwerk op de Brink mee te maken. We hopen dat iedereen daar dan ook flink van gaat genieten!

Veiligheid
Bij al die uitbundigheid raakt de veiligheid nog wel eens wat op de achtergrond. De veiligheid op zo'n specifieke plaats als de Brink, maar ook de veiligheid in het algemeen rondom het afsteken van vuurwerk. Juist dáárover gaat deze boodschap. Het grootse vuurwerk op de Brink wordt door speciaal daarvoor opgeleide mensen afgestoken. Daarvoor is een goede reden. De veiligheid van het publiek staat voorop. Daarom ook verzoeken we u met klem geen eigen vuurwerk af te steken. Neemt u geen vuurwerk mee, maar geniet van wat er allemaal te zien is.

Voorlichting
Op de scholen zijn de wijkagenten van Baarn al een paar weken actief met het geven van voorlichting over vuurwerk. Ze tonen een video, geven tips en delen de vuurwerkkrant uit. Alle vragen over vuurwerk kun je aan hen stellen. De wijkagenten hopen dat de kinderen ook meteen hun ouders het goede voorbeeld geven. Ook in de lokale kranten zijn al de 6 gouden tips voor veilig omgaan met vuurwerk gepubliceerd.

Slachtoffers van zwerfvuurwerk
In Baarn waren er afgelopen nieuwjaarsdag '98-'99 maar liefst 14 behandelingen nodig in het ziekenhuis en ook nog 2 op 2 januari 1999! De kleine ongelukjes die gewoon thuis behandeld konden worden zijn hierbij nog niet eens meegeteld. Landelijke cijfers tonen aan dat bijna 40% van de vuurwerkslachtoffers op nieuwjaarsdag valt. Jongelui die "stunten" met overgebleven vuurwerk. Kinderen die zwerfvuurwerk - de zogenaamde blindgangers - oprapen van de straat en opnieuw proberen. Daarom ook dit jaar weer een actie Zwerfvuurwerk.

Actie Zwerfvuurwerk
Vorig jaar deed de gemeente Baarn voor het eerst mee met de landelijke actie Zwerfvuurwerk van SIRE. Samen met 30 andere gemeenten werd er op nieuwjaarsdag extra geveegd. Ook dit jaar zetten we ons weer met man en macht in. Het opruimen van vuurwerk blijft namelijk een zaak van de gemeente én u! Wij geven het goede voorbeeld en zetten daarvoor extra mensen in. In overleg met de politie worden belangrijke plekken door de zwerfvuurwerkploeg geveegd. Het is duidelijk dat we niet de héle gemeente kunnen aanpakken. Ook van u verwachten we enige verantwoordelijkheid. Ouders, zorg voor uw eigen stoep of straatje. Veeg het schoon zodat u rustig kunt gaan slapen. Kinderen, laat die mislukte rotjes voor wat ze zijn. Het is gevaarlijk! Onder het motto "Verknal je eigen toekomst niet!", roepen we iedereen op om de actie Zwerfvuurwerk te ondersteunen.

Opruimtips voor vuurwerkresten
· Zet naast de deur een grote emmer water. Het vuurwerk wat niet of maar gedeeltelijk afgaat, kunt u meteen in de emmer kwijt. Gegarandeerd geen ongelukken met deze "blindgangers"! · Betrek uw kind(eren) bij het opruimen van uw afgestoken vuurwerk op nieuwjaarsdag. Zo kunt u daadwerkelijk laten zien wat er met vuurwerkresten moet gebeuren om ongelukken te voorkomen. · Vuurwerk wat goed nat is gemaakt kan gewoon in een vuilniszak in de grijze kliko. Het wordt dan met het huisvuil afgevoerd.


----------------------------------

Gemeentehuis op 31 december en op 3 januari gesloten

Vrijdagochtend 31 december kunt u geen rijbewijs verkrijgen. De Rijksdienst voor het wegverkeer registreert die dag geen rijbewijzen. Vrijdagmiddag 31 december is het gemeentehuis in Baarn voor het publiek gesloten van 12.00 tot 16.00 uur, wegens werkzaamheden aan de computersystemen. Zo ook op maandag 3 januari, maar dan gedurende de hele dag. De gemeente kijkt of alle computersystemen en andere apparatuur ongeschonden de jaarwisseling zijn doorgekomen. Uiteraard kunt u op maandagochtend wel bij ons terecht voor aangifte voor geboorte en overlijden, tussen 8.00 uur en 12.00 uur. Wij vragen uw begrip voor deze situatie. Op dinsdag 4 januari staan we weer vanaf
8.00 uur tot uw beschikking.

Op maandag 10 januari vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Baarn plaats. Vanwege de hierboven genoemde reden en de schoolvakanties is deze receptie later gepland dan andere jaren. Van
17.00 tot 18.30 uur bent u van harte welkom in de hal van het gemeentehuis, Stationsweg 18. Gaarne nodigt het gemeentebestuur inwoners van Baarn, relaties, besturen, directies en leden van verenigingen en instellingen uit deze bijeenkomst te bezoeken.


------------------------------------

Inleveren kerstbomen levert prijzen op

Oude kerstbomen worden in Baarn niet verbrand, maar versnipperd. Voor het inleveren van oude kerstbomen krijgt u een lootje, dat weer prijzen op kan leveren.

Inleveren van kerstbomen kan op:
dinsdag 28december
woensdag 29 december
donderdag 30 december
vrijdag 31 december

U kunt de kerstbomen brengen bij de gemeentereiniging aan de Drakenburgerweg 21. De openingstijden zijn van 8.15 en 11.45 uur en tussen 13.00 uur en 16.45 uur.
Op woensdag 5 januari kunnen ook bomen ingeleverd worden tussen 13.00 en 15.30 uur op de parkeerplaats bij de Guido de Brèsschool op de hoek van de Bestevaerweg en de Crocusstraat. Lootjes worden zowel bij de gemeentereiniging als op de parkeerplaats uitgegeven. De trekking van de lootjes zal plaatsvinden op maandag 10 januari 2000. De eerste prijs zijn tegoedbonnen van een speelgoedzaak, daarnaast worden cadeaubonnen verloot. Op welke lootjes de prijzen zijn gevallen staat in het Gemeentenieuws op woensdag 12 januari in de Baarnse Courant en op donderdag 13 januari in het Baarns Weekblad.

De prijzen worden uitgereikt op woensdag 19 januari op de werf.

Nota bene: vanaf maandag 10 januari tot en met vrijdag 14 januari is er een extra ophaalronde voor kerstbomen door de gemeentelijke reinigingsdienst, op de dag dat uw huisvuil opgehaald wordt.


--------------------------------

DE WEEKAGENDA

Postadres gemeentehuis
Postbus 1003, 3740 BA Baarn

De eerstvolgende avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken is op woensdag 29 december van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil

Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 27 tot en met 31 december worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u de gemeente bellen, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en 14.00 uur)

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Tirsa Frederique, dv GW van Klooster en GMP van Proosdij Timon, AB Seldenrijk en BM van Hengstum
Joël, zv A de Jong en A van de Groep
Justin, zv P Vaneveld en SEA Papenburg
Deez Dook, GJC Epskamp en MS de Vroede
Anika, dv EG Hooijer en GM Rebel

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK


-

HUWELIJK

HJ Wijnants en EG Kamphof

WEGWERKZAAMHEDEN

Wegwerkzaamheden

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lichtmast niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

Deze en volgende week worden er geen collectes gehouden waarvoor door het college vergunning is verleend.

BOUWEN AAN BAARN

Ingekomen kapaanvragen

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze schriftelijk indienen tot

vrijdag 21 januari 2000 gericht aan het gemeentebestuur van Baarn. De aanvragen liggen vanaf vrijdag 24 december 1999 ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis (in de hal)

Wet Milieubeheer
Zij op 13 december 1999 de onderstaande melding op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:
Kampeer terrein De Zeven Linden
Zevenlindenweg 4 te Baarn

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting. De melding kan tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp, tel.
5481653

Algemene Politie Verordening

dat zij op 21 september 1999 van onderstaand bedrijf een

kennisgevingformulier incidentele festiviteiten op grond van artikel


4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening hebben ontvangen:

Sportcentrum de Trits
Goeman Borgesiuslaan te Baarn

De festiviteit zal donderdag 30 december a.s. plaatsvinden van 22.00 uur tot 02.00 uur. Gedurende deze periode kan enige mate van

geluidsoverlast plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. W.G. Stolp, tel.
5481653.

Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. millenniumfeest In verband met de millenniumfeesten zijn de navolgende verkeersmaatregelen van kracht.

Op dinsdag 28 december 1999 van 19.00 uur tot 22.00 uur zullen ten behoeve van de zogenaamde Millenniumloop de navolgende straten zijn afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers:
- de Laanstraat;

- de Oranjestraat;

- de Leestraat;

- de Mollerusstraat tussen Lommeroord en de Laanstraat;
- de Stationsweg tussen de Javalaan en de Leestraat;
- de Teding van Berkhoutstraat.

Van donderdag 30 december 18.00 uur tot 31 december 1999 10.00 uur is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:
- het gedeelte van de Groen van Prinstererlaan dat is gelegen tussen de Goeman Borgesiuslaan en de Schaepmanlaan (het parkeerterrein tussen sportcentrum "de Trits" en verzorgingscentrum "Santvoorde"), een en ander ten behoeve van het parkeren van grote hoeveelheden fietsen van bezoekers van een activiteit in sportcentrum "de Trits";
- het gedeelte van de Goeman Borgesiuslaan dat is gelegen tussen de Drakenburgerweg en de kruising J.F. Kennedylaan/Groen van Prinstererlaan.

Van vrijdag 31 december 1999 20.00 uur tot 1 januari 2000 04.00 uur zijn in het centrum van Baarn de navolgende straten afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers:
- de Brink;

- de Hoofdstraat tussen de Burgemeester Penstraat en de Brink;
- de Brinkstraat tussen de Burgemeester Penstraat en de Brink;
- de Bosstraat tussen de Schoolstraat en de Brink;
- de Stationsweg tussen de Nijverheidstraat en de Brink;
- de Eemnesserweg tussen de Veldstraat en de Brink;
- de Kampstraat.

Algemene wet bestuursrecht/invalidenparkeerplaats Zij van plan zijn een individuele invalidenparkeerplaats aan te leggen in de Dotterbloemlaan, bij nummer 45.

Dat zal gebeuren door het aanbrengen van een vakmarkering en de plaatsing van een bord. Aan anderen is het dan niet meer toegestaan daar te parkeren.

Het plan ligt van 24 december tot en met 6 januari 2000 terinzage in kamer B.22 van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzageperiode, op grond van artikel
4:8 Algemene wet bestuursrecht, hun zienswijze over dit voornemen kenbaar maken. Dat kan mondeling via telefoonnummer 5481640 of schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders.

Onherroepelijk bestemmingsplan " Pekingpark"
maken ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het bestemmingsplan "Pekingpark", door de gemeenteraad vastgesteld op 27 januari 1999 en bij besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 17 augustus 1999, nummer 1999REG002705i goedgekeurd, onherroepelijk geworden is doordat de beroepstermijn blijkens informatie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ongebruikt is verstreken.

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan, alsmede de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 24 december 1999 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (kamer B23), tijdens openingstijden.

Verleende kapvergunningen
Hieronder zijn de belangrijkste besluiten vermeld waartegen door belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Eventuele bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Baarn, binnen zes weken nadat het betreffende besluit is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking is vermeld onder de plaats waar het besluit wordt uitgevoerd. Voor de ontvankelijkheid van de bezwaren is het bij of krachtens de Awb bepaalde beslissend.
Als bij een bezwaar spoedeisende belangen gelden, kan -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. (Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank griffierecht in rekening.)

Plaats en inhoud van het besluit

Schaepmanlaan 65

20-12-1999 2 coniferen;
Wilhelminalaan 12

20-12-1999 1 eik, 1 naaldboom;
Ferd. Huycklaan 49

20-12-1999 1 conifeer;
Gen. K.v.d. Heijdenlaan 11

20-12-1999 berk;
Drakenburgerweg 69

20-12-1999 3 berken;
Dalweg 1a

20-12-1999 1 esdoorn;

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie