Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 24-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

Het gemeentenieuws van woensdag 22 en donderdag 23 december 1999

Feest en vuurwerk? Draag ook uw steentje bij aan de veiligheid!

Het nieuwe millennium is voor velen een reden voor extra groot feest. Ook in Baarn is daar hard aan gewerkt. Iedereen is welkom om het spectaculaire vuurwerk op de Brink mee te maken. We hopen dat iedereen daar dan ook flink van gaat genieten!

Veiligheid
Bij al die uitbundigheid raakt de veiligheid nog wel eens wat op de achtergrond. De veiligheid op zo'n specifieke plaats als de Brink, maar ook de veiligheid in het algemeen rondom het afsteken van vuurwerk. Juist dáárover gaat deze boodschap. Het grootse vuurwerk op de Brink wordt door speciaal daarvoor opgeleide mensen afgestoken. Daarvoor is een goede reden. De veiligheid van het publiek staat voorop. Daarom ook verzoeken we u met klem geen eigen vuurwerk af te steken. Neemt u geen vuurwerk mee, maar geniet van wat er allemaal te zien is.

Voorlichting
Op de scholen zijn de wijkagenten van Baarn al een paar weken actief met het geven van voorlichting over vuurwerk. Ze tonen een video, geven tips en delen de vuurwerkkrant uit. Alle vragen over vuurwerk kun je aan hen stellen. De wijkagenten hopen dat de kinderen ook meteen hun ouders het goede voorbeeld geven. Ook in de lokale kranten zijn al de 6 gouden tips voor veilig omgaan met vuurwerk gepubliceerd.

Slachtoffers van zwerfvuurwerk
In Baarn waren er afgelopen nieuwjaarsdag '98-'99 maar liefst 14 behandelingen nodig in het ziekenhuis en ook nog 2 op 2 januari 1999! De kleine ongelukjes die gewoon thuis behandeld konden worden zijn hierbij nog niet eens meegeteld. Landelijke cijfers tonen aan dat bijna 40% van de vuurwerkslachtoffers op nieuwjaarsdag valt. Jongelui die "stunten" met overgebleven vuurwerk. Kinderen die zwerfvuurwerk - de zogenaamde blindgangers - oprapen van de straat en opnieuw proberen. Daarom ook dit jaar weer een actie Zwerfvuurwerk.

Actie Zwerfvuurwerk
Vorig jaar deed de gemeente Baarn voor het eerst mee met de landelijke actie Zwerfvuurwerk van SIRE. Samen met 30 andere gemeenten werd er op nieuwjaarsdag extra geveegd. Ook dit jaar zetten we ons weer met man en macht in. Het opruimen van vuurwerk blijft namelijk een zaak van de gemeente én u! Wij geven het goede voorbeeld en zetten daarvoor extra mensen in. In overleg met de politie worden belangrijke plekken door de zwerfvuurwerkploeg geveegd. Het is duidelijk dat we niet de héle gemeente kunnen aanpakken. Ook van u verwachten we enige verantwoordelijkheid. Ouders, zorg voor uw eigen stoep of straatje. Veeg het schoon zodat u rustig kunt gaan slapen. Kinderen, laat die mislukte rotjes voor wat ze zijn. Het is gevaarlijk! Onder het motto "Verknal je eigen toekomst niet!", roepen we iedereen op om de actie Zwerfvuurwerk te ondersteunen.

Opruimtips voor vuurwerkresten
· Zet naast de deur een grote emmer water. Het vuurwerk wat niet of maar gedeeltelijk afgaat, kunt u meteen in de emmer kwijt. Gegarandeerd geen ongelukken met deze "blindgangers"! · Betrek uw kind(eren) bij het opruimen van uw afgestoken vuurwerk op nieuwjaarsdag. Zo kunt u daadwerkelijk laten zien wat er met vuurwerkresten moet gebeuren om ongelukken te voorkomen. · Vuurwerk wat goed nat is gemaakt kan gewoon in een vuilniszak in de grijze kliko. Het wordt dan met het huisvuil afgevoerd.


----------------------------------

Gemeentehuis op 31 december en op 3 januari gesloten

Vrijdagochtend 31 december kunt u geen rijbewijs verkrijgen. De Rijksdienst voor het wegverkeer registreert die dag geen rijbewijzen. Vrijdagmiddag 31 december is het gemeentehuis in Baarn voor het publiek gesloten van 12.00 tot 16.00 uur, wegens werkzaamheden aan de computersystemen. Zo ook op maandag 3 januari, maar dan gedurende de hele dag. De gemeente kijkt of alle computersystemen en andere apparatuur ongeschonden de jaarwisseling zijn doorgekomen. Uiteraard kunt u op maandagochtend wel bij ons terecht voor aangifte voor geboorte en overlijden, tussen 8.00 uur en 12.00 uur. Wij vragen uw begrip voor deze situatie. Op dinsdag 4 januari staan we weer vanaf
8.00 uur tot uw beschikking.

Op maandag 10 januari vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Baarn plaats. Vanwege de hierboven genoemde reden en de schoolvakanties is deze receptie later gepland dan andere jaren. Van
17.00 tot 18.30 uur bent u van harte welkom in de hal van het gemeentehuis, Stationsweg 18. Gaarne nodigt het gemeentebestuur inwoners van Baarn, relaties, besturen, directies en leden van verenigingen en instellingen uit deze bijeenkomst te bezoeken.


------------------------------------

Inleveren kerstbomen levert prijzen op

Oude kerstbomen worden in Baarn niet verbrand, maar versnipperd. Voor het inleveren van oude kerstbomen krijgt u een lootje, dat weer prijzen op kan leveren.

Inleveren van kerstbomen kan op:
dinsdag 28december
woensdag 29 december
donderdag 30 december
vrijdag 31 december

U kunt de kerstbomen brengen bij de gemeentereiniging aan de Drakenburgerweg 21. De openingstijden zijn van 8.15 en 11.45 uur en tussen 13.00 uur en 16.45 uur.
Op woensdag 5 januari kunnen ook bomen ingeleverd worden tussen 13.00 en 15.30 uur op de parkeerplaats bij de Guido de Brèsschool op de hoek van de Bestevaerweg en de Crocusstraat. Lootjes worden zowel bij de gemeentereiniging als op de parkeerplaats uitgegeven. De trekking van de lootjes zal plaatsvinden op maandag 10 januari 2000. De eerste prijs zijn tegoedbonnen van een speelgoedzaak, daarnaast worden cadeaubonnen verloot. Op welke lootjes de prijzen zijn gevallen staat in het Gemeentenieuws op woensdag 12 januari in de Baarnse Courant en op donderdag 13 januari in het Baarns Weekblad.

De prijzen worden uitgereikt op woensdag 19 januari op de werf.

Nota bene: vanaf maandag 10 januari tot en met vrijdag 14 januari is er een extra ophaalronde voor kerstbomen door de gemeentelijke reinigingsdienst, op de dag dat uw huisvuil opgehaald wordt.


--------------------------------

DE WEEKAGENDA

Postadres gemeentehuis
Postbus 1003, 3740 BA Baarn

De eerstvolgende avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken is op woensdag 29 december van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil

Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 27 tot en met 31 december worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u de gemeente bellen, tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en 14.00 uur)

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Tirsa Frederique, dv GW van Klooster en GMP van Proosdij Timon, AB Seldenrijk en BM van Hengstum
Joël, zv A de Jong en A van de Groep
Justin, zv P Vaneveld en SEA Papenburg
Deez Dook, GJC Epskamp en MS de Vroede
Anika, dv EG Hooijer en GM Rebel

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK


-

HUWELIJK

HJ Wijnants en EG Kamphof

WEGWERKZAAMHEDEN

Wegwerkzaamheden

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lichtmast niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

Deze en volgende week worden er geen collectes gehouden waarvoor door het college vergunning is verleend.

BOUWEN AAN BAARN

Ingekomen kapaanvragen

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze schriftelijk indienen tot

vrijdag 21 januari 2000 gericht aan het gemeentebestuur van Baarn. De aanvragen liggen vanaf vrijdag 24 december 1999 ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis (in de hal)

Wet Milieubeheer
Zij op 13 december 1999 de onderstaande melding op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:
Kampeer terrein De Zeven Linden
Zevenlindenweg 4 te Baarn

Deze melding betreft het voor het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting. De melding kan tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp, tel.
5481653

Algemene Politie Verordening

dat zij op 21 september 1999 van onderstaand bedrijf een

kennisgevingformulier incidentele festiviteiten op grond van artikel


4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening hebben ontvangen:

Sportcentrum de Trits
Goeman Borgesiuslaan te Baarn

De festiviteit zal donderdag 30 december a.s. plaatsvinden van 22.00 uur tot 02.00 uur. Gedurende deze periode kan enige mate van

geluidsoverlast plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. W.G. Stolp, tel.
5481653.

Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. millenniumfeest In verband met de millenniumfeesten zijn de navolgende verkeersmaatregelen van kracht.

Op dinsdag 28 december 1999 van 19.00 uur tot 22.00 uur zullen ten behoeve van de zogenaamde Millenniumloop de navolgende straten zijn afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers:
- de Laanstraat;

- de Oranjestraat;

- de Leestraat;

- de Mollerusstraat tussen Lommeroord en de Laanstraat;
- de Stationsweg tussen de Javalaan en de Leestraat;
- de Teding van Berkhoutstraat.

Van donderdag 30 december 18.00 uur tot 31 december 1999 10.00 uur is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:
- het gedeelte van de Groen van Prinstererlaan dat is gelegen tussen de Goeman Borgesiuslaan en de Schaepmanlaan (het parkeerterrein tussen sportcentrum "de Trits" en verzorgingscentrum "Santvoorde"), een en ander ten behoeve van het parkeren van grote hoeveelheden fietsen van bezoekers van een activiteit in sportcentrum "de Trits";
- het gedeelte van de Goeman Borgesiuslaan dat is gelegen tussen de Drakenburgerweg en de kruising J.F. Kennedylaan/Groen van Prinstererlaan.

Van vrijdag 31 december 1999 20.00 uur tot 1 januari 2000 04.00 uur zijn in het centrum van Baarn de navolgende straten afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers:
- de Brink;

- de Hoofdstraat tussen de Burgemeester Penstraat en de Brink;
- de Brinkstraat tussen de Burgemeester Penstraat en de Brink;
- de Bosstraat tussen de Schoolstraat en de Brink;
- de Stationsweg tussen de Nijverheidstraat en de Brink;
- de Eemnesserweg tussen de Veldstraat en de Brink;
- de Kampstraat.

Algemene wet bestuursrecht/invalidenparkeerplaats Zij van plan zijn een individuele invalidenparkeerplaats aan te leggen in de Dotterbloemlaan, bij nummer 45.

Dat zal gebeuren door het aanbrengen van een vakmarkering en de plaatsing van een bord. Aan anderen is het dan niet meer toegestaan daar te parkeren.

Het plan ligt van 24 december tot en met 6 januari 2000 terinzage in kamer B.22 van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzageperiode, op grond van artikel
4:8 Algemene wet bestuursrecht, hun zienswijze over dit voornemen kenbaar maken. Dat kan mondeling via telefoonnummer 5481640 of schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders.

Onherroepelijk bestemmingsplan " Pekingpark"
maken ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het bestemmingsplan "Pekingpark", door de gemeenteraad vastgesteld op 27 januari 1999 en bij besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 17 augustus 1999, nummer 1999REG002705i goedgekeurd, onherroepelijk geworden is doordat de beroepstermijn blijkens informatie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ongebruikt is verstreken.

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan, alsmede de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 24 december 1999 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (kamer B23), tijdens openingstijden.

Verleende kapvergunningen
Hieronder zijn de belangrijkste besluiten vermeld waartegen door belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Eventuele bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Baarn, binnen zes weken nadat het betreffende besluit is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking is vermeld onder de plaats waar het besluit wordt uitgevoerd. Voor de ontvankelijkheid van de bezwaren is het bij of krachtens de Awb bepaalde beslissend.
Als bij een bezwaar spoedeisende belangen gelden, kan -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. (Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank griffierecht in rekening.)

Plaats en inhoud van het besluit

Schaepmanlaan 65

20-12-1999 2 coniferen;
Wilhelminalaan 12

20-12-1999 1 eik, 1 naaldboom;
Ferd. Huycklaan 49

20-12-1999 1 conifeer;
Gen. K.v.d. Heijdenlaan 11

20-12-1999 berk;
Drakenburgerweg 69

20-12-1999 3 berken;
Dalweg 1a

20-12-1999 1 esdoorn;

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...