Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: nucleaire aangelegenheden en non-proliferatie

Datum nieuwsfeit: 24-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Veiligheidsbeleid

Nucleaire Aangelegenheden en Non-Proliferatie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 24 december 1999 Behandeld A.G. Verbeek
Kenmerk DVB/NN-659/99 Telefoon 070-348 4083
Blad /3 Fax 070-348 5684
Bijlage(n) E-mail (AG.Verbeek@dvb.minbuza.nl)
Betreft Anti-personeel mijnen: mijn toezegging aan het lid Apostolou inzake de positie van de VS en Turkije t.a.v. het Ottawa-Verdrag.

Zeer geachte Voorzitter,

Middels deze brief informeer ik u over de stand van zaken ten aanzien van de implementatie en het streven naar universaliteit van het Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens (het Ottawa-Verdrag). In deze brief wordt tevens ingegaan op het verzoek van het lid Apostolou tijdens het debat over het Ottawa-Verdrag d.d. 10 februari jl., inzake een rapportage aan het einde van dit jaar over de resultaten van de pogingen de Verenigde Staten en Turkije ertoe te brengen dit verdrag te ondertekenen.

Op 1 maart jl. trad het Ottawa-Verdrag in werking voor 45 staten. Korte tijd later, op 12 april jl., ratificeerde Nederland dit verdrag. Inmiddels hebben 136 landen het verdrag ondertekend en hebben 89 landen het Verdrag geratificeerd of zijn tot het Verdrag toegetreden. Nederland heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor de universaliteit van het Verdrag. Voorts heeft Nederland zich actief ingezet voor de naleving en de tenuitvoerlegging van het Verdrag.

In de maanden voorafgaand aan de Eerste Bijeenkomst van Verdragspartijen, die van 3 tot en 7 mei jl. in Maputo werd gehouden, nam Nederland actief deel aan een serie van demarches in alle landen die het verdrag nog niet hadden getekend ofgeratificeerd. Deze demarches werden uitgevoerd door de "Friends of Maputo", een kleine groep landen, waaronder Nederland, die zich inzet voor de implementatie en de universaliteit van het Verdrag. In de loop van het jaar heeft ook de Europese Unie demarches uitgevoerd in een aantal landen die nog geen verdragspartij zijn. In beide rondes van demarches werden landen opgeroepen zich bij het Verdrag aan te sluiten.

Internationaal is veel aandacht uitgegaan naar de positie van de Verenigde Staten en Turkije, de twee NAVO-lidstaten die het Verdrag nog niet hebben ondertekend. De "Friends of Maputo" en de Europese Unie hebben in beide landen gedemarcheerd en hen verzocht toe te treden tot het Verdrag. Nederland heeft deze kwestie ook in verschillende bilaterale contacten met de Amerikaanse en Turkse autoriteiten aangesneden.

De Verenigde Staten heeft in mei 1998 aangegeven dat vanaf 2003 geen antipersoneel-mijnen zullen worden ingezet, behalve in gemengde munitiesystemen (een combinatie van antitank- en antipersoneel-mijnen) en met uitzondering van Korea. De Verenigde Staten zoekt momenteel naar alternatieve wapens die het gebruik van antipersoneel-mijnen in Korea en in gemengde systemen overbodig zullen maken. Indien deze tijdig beschikbaar komen en kunnen worden ingezet zal de Verenigde Staten zich in 2006 bij het Verdrag aansluiten. De Verenigde Staten heeft dit jaar al wel het Geamendeerde Protocol II van het Conventionele Wapensverdrag bekrachtigd, dat zoals bekend aan het gebruik van landmijnen beperkingen oplegt. De Verenigde Staten speelt overigens een belangrijke rol als donor. Sinds 1983 heeft de VS al 350 miljoen dollar uitgegeven aan mijnenruiming en daaraan gerelateerde activiteiten.

Turkije heeft in 1996 een nationaal moratorium ingesteld op de verkoop en overdracht van antipersoneel mijnen, en dit in 1998 met drie jaar verlengd. In maart jl. sloten Turkije en Bulgarije een verdrag waarin onder andere werd bepaald de gezamenlijke grensgebieden vrij van antipersoneel-mijnen te houden. Turkije streeft naar soortgelijke verdragen met andere buurlanden. Dit jaar heeft Turkije tijdens de Maputo Conferentie voor het eerst de bereidheid aangekondigd tot het Verdrag toe te treden, waarbij als tijdstip werd aangegeven: "in het begin van het volgende decennium". Turkije zou zich echter (nog) niet kunnen aansluiten "als de huidige situatie zich ongunstig zou ontwikkelen". Hierbij werd gedoeld op de situatie in Zuid-Oost Turkije en de aangrenzende regio's.

Naast aandacht voor de universaliteit van het Ottawa-Verdrag gaat sinds de inwerkingtreding van het Verdrag op 1 maart jl. steeds meer aandacht uit naar de tenuitvoerlegging van de bepalingen. De taak waar de Verdragspartijen voor staan is per slot van rekening niet gering: wereldwijd moeten tientallen miljoenen mijnenworden geruimd en een nog groter aantal ligt opgeslagen. Elke Verdragspartij zal binnen vier jaar na inwerkingtreding van het Verdrag de voorraden moeten vernietigen. Voorts is de controle op de naleving van de bepalingen uit het Verdrag van belang, bijvoorbeeld ten aanzien van het verbod op productie en overdracht van antipersoneel-mijnen. Ook tijdige en volledige vervulling van de rapportageverplichtingen verdient de aandacht van de Verdragspartijen.

Tijdens de voorbereidingen van de Maputo Conferentie werd op basis van deze overwegingen geconstateerd dat behoefte bestaat aan een gestructureerde vorm van coòrdinatie voor de tenuitvoerlegging en naleving van de verplichtingen die uit het Verdrag voortvloeien. Zoals bekend is in het Ottawa-Verdrag niet voorzien in de oprichting van een uitvoerende organisatie, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij het Chemische Wapensverdrag waar de OPCW een dergelijke rol vervult.

In mei 1999 werd daarom tijdens de Maputo-conferentie een samenwerkings-structuur tussen alle betrokkenen overeengekomen in de vorm van de oprichting van vijf "Standing Committees of Experts" (SCE's) die een of meerdere malen per jaar in Genève bijeenkomen. Tijdens de vergaderingen van de SCE's vindt coòrdinatie plaats tussen donoren, slachtofferlanden, NGO's, de VN-instellingen en overige betrokken internationale organisaties. Nederland is rapporteur van het "SCE on Mine Clearance". Voorts speelt Nederland een actieve rol in het "SCE on the General Status and Operation of the Convention". De overige drie SCE's richten zich op het vernietigen van voorraden, slachtofferhulp (inclusief sociaal economische reïntegratie en voorlichting) en technologie.

Nederland speelt tevens een actieve rol als donor voor mijnenruiming en gerelateerde activiteiten. Zoals bekend wordt hier jaarlijks 20 miljoen gulden aan uitgegeven. De 22 voornaamste donoren komen maandelijks bijeen in de "Mine Action Support Group" (MASG) te New York. Dit informele samenwerkings-verband onderhoudt contacten tussen donoren en de verschillende VN-instellingen die zijn betrokken bij de mijnenproblematiek. UNMAS ("United Nations Mine Action Service") is de coòrdinerende instantie van de VN voor de mijnenproblematiek en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de donoren. Vanaf 1 januari
2000 vervult Nederland het Voorzitterschap van de MASG.

De Minister van Buitenlandse Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...