Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Verstedelijking verder toegenomen

Datum nieuwsfeit: 24-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBS


CBS:Verstedelijking verder toegenomen

De hoeveelheid bebouwd terrein is tussen 1993 en 1996 met 3,5 procent toegenomen. Door deze stijging is in totaal bijna een tiende van de totale landoppervlakte van Nederland verstedelijkt. De oppervlakte bos neemt volgens het CBS in dezelfde periode meer toe dan de oppervlakte bebouwd terrein. Deze ontwikkelingen komen vrijwel geheel ten laste van de beschikbare groene ruimte van Nederland.

Meer bebouwd terrein
De oppervlakte bebouwd terrein in Nederland is tussen 1993 en 1996 met ruim 100 vierkante kilometer toegenomen. Dit is bijna evenveel als de bebouwde oppervlakte van Rotterdam. Met deze groei komt het aandeel van bebouwd terrein op 9,4 procent van de totale landoppervlakte van Nederland.
In de provincie Zuid-Holland is de toename van bebouwd terrein met 23 vierkante kilometer het grootst. Noord-Brabant heeft in absolute zin het meeste bebouwd terrein, Flevoland het minste.

Hoeveelheid bos gegroeid
Nederland heeft meer bos dan bebouwd terrein. De oppervlakte bos is tussen 1993 en 1996 met 125 vierkante kilometer toegenomen. Hiermee komt het aandeel bos op 9,5 procent van de totale landoppervlakte van ons land. De ontwikkeling van nieuw bos in Nederland gaat echter, net als bebouwd terrein, voornamelijk ten koste van andere groene ruimte.
In de provincies Groningen en Zuid-Holland is de hoeveelheid bos met een stijging van meer dan eenderde naar verhouding het meest toegenomen. De toename in Groningen wordt voor een groot gedeelte verklaard door de gesubsidieerde aanplant van snelgroeiend hout op landbouwgrond. Gelderland heeft veruit het meeste bos binnen haar grenzen, Zeeland het minste.

Andere groene ruimte kleiner
Andere groene ruimte is voornamelijk landbouwgrond en natuurlijk terrein. De hoeveelheid landbouwgrond is tussen 1993 en 1996 met bijna 250 vierkante kilometer afgenomen. Dit komt overeen met een gebied groter dan de gemeente Amsterdam. Het oppervlak natuurlijk terrein is ruim 30 vierkante kilometer afgenomen. Voor een belangrijk deel is deze afname toe te schrijven aan de ontwikkeling van nieuw bos.

Technische toelichting
De Statistiek van het bodemgebruik 1996 is een inventarisatie van de toestand van het bodemgebruik in Nederland. Eens in de drie à vier jaar wordt op basis van de Topografische kaart van Nederland (schaal 1:10 000), stadsplattegronden en digitale luchtfoto's deze inventarisatie uitgevoerd. Meer gedetailleerde uitkomsten zijn op aanvraag beschikbaar.
Onder bebouwd terrein vallen de volgende vormen van bodemgebruik: woongebied, delfstoffenwinning, bedrijfsterreinen, dienstverlening, openbare voorzieningen en sociaal-culturele instellingen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie