Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cursusaanbod Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO)

Datum nieuwsfeit: 25-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Katholieke Oudervereniging

NKO cursusaanbod voor ouders

Ruime ervaring

De Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO) is een landelijke belangenorganisatie van en voor ouders die de ouderbetrokkenheid bevordert in het katholiek en interconfesssioneel onderwijs.

Van ouders in de ouderraad (OR) of medezeggenschapsraad (MR) wordt veel tijd en energie gevraagd. Maar vooral ook wordt deskundigheid verlangd. Het onderwijs is voortdurend aan verandering onderhevig. Om als gelijkwaardige partner te kunnen participeren in OR en/of MR, is het van belang over de nodige kennis en vaardigheden te beschikken. De NKO wil u daarbij helpen en biedt u een tweetal cursussen aan. De cursus Primair Onderwijs voor ouders in het primair onderwijs en de cursus Medezeggenschap bestemd voor ouders in het primair en voortgezet onderwijs. Beide cursussen bestaan uit 3 bijeenkomsten van respectievelijk 2 uur en 2 uur +15 minuten in de avonduren.

Als geen ander weet de NKO waar ouders behoefte aan hebben. Al meer dan 25 jaar geven de NKO-cursusleiders met succes scholing aan (toekomstige) ouders. De NKO organiseert speciaal voor ouders die zitting hebben in een MR en/of OR gevarieerde en actuele cursussen 'Primair Onderwijs', 'Medezeggenschap'. Ook voor toekomstige leden van de OR en MR zijn deze cursussen interessant.

Welke onderwerpen kunt u verwachten?

Cursus Primair Onderwijs

De cursus Primair Onderwijs is bestemd voor ouders die echt betrokken willen zijn bij de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs op school. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor leden en toekomstige leden van de oudervereniging of ouderraad, maar is ook voor alle andere belangstellende ouders interessant.

Doelstelling van de cursus is ouders op de hoogte te brengen van de basisprincipes en van actuele ontwikkelingen van het primair onderwijs. Onderstaand treft u een overzicht aan van thema’s die ondermeer aan de orde komen op de drie cursusavonden.


* Het functioneren van de ouderraad. Wat is de positie en wat zijn de mogelijkheden van de ouderraad?

* De relatie tussen OR en de directie, OR en team, OR en MR.
* Vergadertechniek en tips ter verbetering van het functioneren van de ouderraad.

* Informatie over actuele ontwikkelingen in het Primair Onderwijs en de Wet op het Primair Onderwijs.

* Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling.

Cursus Medezeggenschap Primair en Voortgezet Onderwijs

De cursus Medezeggenschap is bestemd voor ouders in het primair en voortgezet onderwijs die deelnemen aan de MR of gaan deelnemen. Bij de diverse cursusonderdelen richt de cursusleider zich specifiek op het functioneren van de ouders in de MR. Maar u kunt ook met de volledige MR deelnemen. Ter bevordering van een goede samenwerking tussen de leden van de OR en de MR is het van belang dat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden. In de cursus wordt de ouder geïnformeerd over de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO), waarbij het accent ligt op het omgaan met de WMO in praktische situaties. Onderstaand treft u een overzicht aan van thema’s die ondermeer aan de orde komen op de drie cursusavonden.


* Positie van de MR: met welke partijen heeft de MR te maken en hoe kan de MR daarmee omgaan?

* Stappenplan: hoe ziet de checklist eruit die de MR kan gebruiken bij de beoordeling van onderwerpen waarover de MR zich moet buigen?
* Wet Medezeggenschap Onderwijs: wat staat er in de wet en hoe kan de ouder de wet gebruiken?

* Bevoegdhedenverdeling WMO: welke rechten en plichten heeft de MR?
* Werkwijze en planning: op welke wijze kan de MR sturing geven aan zijn werkzaamheden?

* Beleid: op welke wijze komt het beleid van de school tot stand?

Wat kost de NKO-cursus?

(voorjaar 2000) Voor leden: Voor niet-leden: Primair Onderwijs (3 avonden) 125,-- 250,-- Medezeggenschap (PO en VO) (3 avonden) 125,-- 250,--

Aanmelden

De NKO-cursussen worden bij u in de regio georganiseerd. Nadere informatie omtrent de data en de geplande cursussen treft u aan op het planningsoverzicht. De cursussen worden gegeven in de avonduren van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur tenzij, anders vermeld. In een aantal regio's zijn wij erin geslaagd een goede cursuslocatie te vinden, deze staat vermeld in het overzicht. Indien wij de locatie niet hebben vermeld, dan zullen wij de cursisten uiteraard hierover bij inschrijving tijdig informeren via de contactpersoon van de school. U kunt bij de inschrijving aangeven of de cursus op uw school gehouden mag worden.

U kunt zich tot uiterlijk 14 dagen vóór de cursus aanmelden door middel van een aanmeldingsformulier:


* cursus primair onderwijs: download het aanmeldingsformulier
* cursus primair onderwijs: aanmelden via internet
* cursus medezeggenschap: download het aanmeldingsformulier
* cursus medezeggenschap: aanmelden via internet

Na de sluitingsdatum van inschrijving wordt aan de contactpersoon van uw ouder- of medezeggenschapsraad, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier, een bevestiging van deelname gezonden met een routebeschrijving en een acceptgirokaart. Aan de contactpersoon vragen wij zorg te dragen voor verspreiding van de routebeschrijving onder de cursisten.

De NKO behoudt zich het recht voor een cursus niet te starten, indien zich te weinig deelnemers hebben aangemeld. In zo'n geval nemen wij (via de contactpersoon) contact op met die deelnemers en proberen wij een cursus op een later moment of nabije plaats aan te bieden.

De cursuskosten dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden overgemaakt op de girorekening van de NKO bij de Postbank. Bij annulering na de sluitingstermijn van 14 dagen is de cursist het volledige cursusbedrag aan de NKO verschuldigd.

Voor nadere informatie over de inhoud van de cursussen kunt u uiteraard terecht bij uw cursusleider/consulent. De telefoonnummers staan in het planningsoverzicht vermeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie