Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kersttoespraak van Hare Majesteit de Koningin

Datum nieuwsfeit: 25-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

Toespraken

In deze rubriek treft u recente toespraken aan van de leden van het Koninklijk Huis. Toespraken van de Koningin en Prins Claus zijn gebundeld in het boek Het Staatshoofd spreekt (Sdu Uitgeverij, 1992).

25/12/99 Kersttoespraak van Hare Majesteit de Koningin, Eerste Kerstdag 1999

Het licht breekt door in het donker van het menselijk bestaan. Dit is de boodschap van Kerstmis, die overal in onze wereld nu al bijna twee duizend jaar wordt gehoord. De komst van Jezus Christus plaatst zowel onze verhouding tot God als de betrekkingen tussen mensen in een nieuw schijnsel.

Met die geboorte begint onze jaartelling, aangeduid met voor en na Christus. Ook wordt gesproken van tweeduizend jaar Christelijke beschaving. De overgang van het ene millennium naar het andere nodigt uit tot bezinning op het gehalte van de beschaving: waardering van leven, zorg om menselijke waardigheid en eerbied voor de schepping. Beschaving is geen gegeven, maar een dagelijkse opdracht voor wie nu leven. Daarbij voelen wij, op zoek naar de juiste wegen, behoefte aan richting en steun. Al bijna twee millennia lang vinden velen zon kompas in de woorden en daden van Christus. Zo blijft Kerstmis een ijkpunt in de bezinning op de tekenen der tijden.

Tegen het einde van deze eeuw bedrukt ons het besef van de 'duistere kant' van de mensheid. Geweld lijkt onuitroeibaar en ingrijpen in vijandelijkheden uiterst moeilijk. Wel wordt nu erkend dat bij wreedheid en gruweldaden niet werkeloos mag worden toegekeken. In deze eeuw van oorlogen is ook het bewustzijn gegroeid dat machtsuitoefening - zowel tussen staten als binnen landen - moet worden getoetst aan de internationale rechtsorde. Was aanvankelijk nationale soevereiniteit een onaantastbaar begrip, nu winnen internationaal aanvaarde normen meer en meer aan gewicht. Wie misdrijven tegen de menselijkheid begaat, weet dat de wereldgemeenschap zulke daden bestraft wil zien. Dit is een van de meest hoopgevende ontwikkelingen in onze tijd.

Het was een eeuw vol tegenstellingen en spanningen. Ongekend sterke machtsposities werden opgebouwd, zowel van staten en bedrijven als van individuen. Toch was dit niet alleen een tijd van concentratie en ook misbruik van macht, maar evenzeer de eeuw van ontplooiing van het recht. Recht schept orde en bindt mensen: het kan de gemeenschap bij elkaar houden. Het garandeert ook vrijheid, al is die niet vrijblijvend. Bij rechten van mensen gaat het om wederzijds verplichtende bescherming van noden en belangen. Universeel is de verplichting rechten van anderen te respecteren. Zo staan recht en plicht niet tegenover elkaar, maar zijn zij juist verstrengeld in het begrip verantwoordelijkheid. Als de organisatie van een samenleving is gericht op recht en rechtvaardigheid, wordt des te meer gevraagd van mensen zelf. Zij zijn het immers die in de praktijk van het leven van dag tot dag de normen moeten wààr maken.

Copyright : RVD/Foto Eric Maas

Voor vele volkeren die leefden onder dictatoriale regimes bracht dit laatste decennium een einde aan de onderdrukking. De weg van staatsideologie naar democratie en vreedzaam samenleven is verre van eenvoudig. Democratie biedt ruimte aan veel verschillende meningen en roept daarmee tegenstellingen op. Daarom zijn heldere regels vereist die door iedereen aanvaard moeten worden. Democratie vraagt bovendien om mondige burgers met hart voor de publieke zaak en oog voor de belangen van minderheden en andersdenkenden. Iedere maatschappij kent groepen mensen die andere opvattingen hebben en kiezen voor eigen vormen van leven en samenleven. Ook hebben stromen migranten overal een nieuwe, pluriforme werkelijkheid geschapen. Respect voor een ieders eigenheid in overtuiging en cultuur is voor allen een verplichting. Hierbij gaat het om meer dan louter tolerantie. Het komt aan op erkenning van menselijke waardigheid en gelijke rechten. Alleen zò kan een wereld ontstaan van vrijheid, gerechtigheid en vrede.

In de moderne samenleving wordt gezag niet langer als vanzelfsprekend aanvaard. Overal ter wereld staan hiërarchische verhoudingen onder druk. Wie verantwoordelijkheid draagt moet natuurlijk verantwoording afleggen. Een ieder die voor het voetlicht treedt zal op zijn prestaties worden beoordeeld. De kritische houding waarmee waarheid wordt onderzocht en geloofwaardigheid getoetst is zeker positief. De vraag naar openheid is gerechtvaardigd, maar als commercie intimiteit tot openbaar bezit maakt, dreigt het recht op de persoonlijke levenssfeer een van de grote verworvenheden van deze eeuw te worden geschonden.

De laatste honderd jaar waren ook het tijdperk van de moderne wetenschap met baanbrekende uitvindingen en de ongebreidelde toepassing van informatie- en communicatietechnologie. Hiermee zijn grenzenloze mogelijkheden geopend tot vooruitgang. De maatschappij is voorgoed veranderd. Communicatie-middelen maken informatie alom toegankelijk en mensen worden wereldwijd met elkaar verbonden. Bij alle technische mogelijkheden tot uitwisseling mag echter de menselijke interactie nièt uit het oog worden verloren. In de komende eeuw zal het er bovendien om gaan de nieuwe kennis en kansen aan de gehele mensheid ten goede te laten komen.

De technische ontwikkeling heeft ook het vreselijke vermogen tot vernietiging meegebracht. In twee wereldoorlogen werd massaal dood en verderf gezaaid. Maar nadat tenslotte de agressors waren verslagen, overheerste de overtuiging 'Nooit meer oorlog!'. West-Europa verwierp het nationalisme en koos voor collectieve veiligheid en economische eenwording. Ook politieke integratie komt stap voor stap dichterbij. Europeanen staan nu voor de opgave de herwonnen vrede en welvaart voorgoed te verankeren in de maatschappij. De belangrijkste uitdaging ligt in oostelijke richting. Waar economische en sociale achterstand samenvalt met etnische tegenstellingen en nationalistische gevoelens, kan alleen perspectief op aansluiting de weg openen naar vreedzame en rechtvaardige verhoudingen. Vanuit het eigen geloof in democratie en rechtsstaat heeft het rijke deel van Europa de plicht daaraan bij te dragen.

Miljoenen profiteerden van een onvoorstelbare verbetering van de welstand. Maar tezelfdertijd werd de ongelijkheid schrijnender dan ooit. Dagelijkse zorgen om het bestaan bepalen het leven van velen: mensen die kwetsbaar zijn, arm, ontheemd en vervreemd. In onze eeuw is de overtuiging gegroeid dat ook deze mensen recht hebben op een redelijk bestaan. Daarmee kreeg sociale gerechtigheid nieuwe inhoud; zowel in onze naaste omgeving als ook in de gemeenschap van volkeren. Nu de wereld zozeer is ontsloten, heeft het streven naar rechtvaardigheid in de internationale economische verhoudingen een klemmend karakter gekregen.

Intussen vormt de voortdurende toename van materiële productie een ernstige bedreiging van de draagkracht van de aarde. Steeds meer dringt het besef door dat onze toekomst op het spel wordt gezet. Hieruit worden langzaam aan ook consequenties getrokken. Zo werd dit de eeuw van het milieubewustzijn. Nooit eerder was onze natuurlijke omgeving zozeer aangetast, maar tegelijk werd de verantwoordelijkheid van de mens voor de schepping met al haar schepselen nimmer zo serieus genomen. De aarde is ons erfgoed; de zorg daarvoor is de mensheid toevertrouwd. Mensen zoeken nu naar een nieuwe verhouding tot de natuur en zien in de verplichtingen tot zorgvuldig beheer hun grote opdracht ook jegens toekomstige generaties.

De vorige eeuw werd gekenmerkt door de opkomst van organisaties van groepen mensen die zich maatschappelijk voelden achtergesteld. In het tijdperk dat nu ten einde loopt, werden vertrouwde verbanden losser en kwam het individu centraal te staan. Dit proces heeft geleid tot grotere zelfstandigheid en de vorming van sterke burgers die tegen onrecht durven op te komen. Meer en meer weet men zich persoonlijk verantwoordelijk voor de inrichting van eigen leven. Maar individualisering brengt ook gevaren mee. Verschraling van groepsgevoel kan mensen onverschillig maken. Waar solidariteit wordt uitgehold, gaat eigen belang overheersen en dreigen anonimiteit en eenzaamheid. Daarom wordt nu de noodzaak gevoeld te zoeken naar nieuwe vormen van menselijke verbondenheid en saamhorigheid.

Zo staan wij vandaag voor belangrijke uitdagingen. Hierbij blijven de woorden en daden van Christus voor velen een betrouwbaar kompas. In zijn geboorte maakt God humaniteit en naastenliefde zichtbaar. Een nieuwe boodschap wordt verkondigd van gerechtigheid en vrede op aarde. Hoe ver dit soms ook verwijderd lijkt van onze dagelijkse werkelijkheid, het is een geloof dat inspireert tot handelen.

Bij ons zoeken naar begaanbare paden wijst Kerstmis de weg. Juist op deze grens van twee millennia confronteert Christus komst in de wereld ons met de kracht van de liefde en de belofte van een hoopvolle toekomst. In een lied uit de eerste helft van deze eeuw wordt dit bezongen:

God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis,
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.

Ik wens U een gezegend Kerstfeest.

(auteursrecht voorbehouden)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...