Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspectie Milieuhygiene (VROM): overtredingen stortverbod

Datum nieuwsfeit: 27-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Overtredingen stortverbod bouw- en sloopafval

Inspectie Milieuhygiëne (VROM): Overtredingen stortverbod bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval (BSA) dat niet kan worden hergebruikt, mag worden gestort. Maar de regels voor het storten van niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval (BSA) worden overtreden. Zo worden andere afvalstromen, al dan niet vermengd met niet-herbruikbaar BSA, onder de naam van niet-herbruikbaar BSA aan stortplaatsen aangeboden. Dit omdat het storttarief voor niet-herbruikbaar BSA lager is dan de andere storttarieven. Daarnaast is handhaving van het huidige stortverbod voor herbruikbaar BSA problematisch vanwege onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de regelgeving. Nu hebben beheerders van stortplaatsen bijvoorbeeld geen duidelijke eigen verantwoordelijkheid bij de controle van de samenstelling van het BSA dat op de stortplaats mag worden geaccepteerd, waardoor overtredingen in de hand worden gewerkt. Bovendien biedt ook de certificering van sloop- en sorteerbedrijven onvoldoende garanties voor de naleving van de regelgeving voor het storten van niet-herbruikbaar BSA door deze bedrijven. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Milieuhygiëne (IMH) van het ministerie van VROM.

Het onderzoek van de Inspectie Milieuhygiëne geeft inzicht in de actoren en factoren die betrokken zijn bij de verwijdering van niet-herbruikbaar BSA en de risico.s en knelpunten die zich daarbij kunnen voordoen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de
evaluatie van de afvalstoffenregelgeving voor bouw- en sloopafval die begin 2000 zal worden afgerond.

Maatregelen
Op 1 januari 2000 zal het stortverbod voor bouw- en sloopafval worden uitgebreid met brandbaar bouw- en sloopafval. Bij de uitbreiding van het stortverbod wordt rekening gehouden met de uitkomsten van dit inspectie-onderzoek waardoor de handhaafbaarheid en fraudebestendigheid van de regelgeving zal verbeteren. Vanwege een overgangsregeling zal dit verbod per 1 april 2000 voor bedrijven gaan gelden.
Ook zal op 1 januari de Regeling niet-herbruikbaar en niet verbrandbaar bouw- en sloopafval van kracht worden. Doel van de Regeling in combinatie met het Stortverbod is dat alleen nog maar BSA-fracties worden gestort die niet voor hergebruik en niet voor verbranding in aanmerking komen. De hoeveelheid te storten BSA-fractie zal hierdoor aanzienlijk afnemen.
Daarnaast zullen per 1 januari 2000 de storttarieven voor brandbaar afval met 75 gulden per ton omhoog gaan zodat de stortprijzen op hetzelfde niveau zullen liggen als de tarieven voor het verbranden van afval.

Bouw- en sloopafval
Jaarlijks komt naar schatting 16 miljoen ton BSA vrij. Circa 1,2 miljoen ton hiervan wordt gestort. Zo.n 14,6 miljoen ton wordt hergebruikt of nuttig toegepast, terwijl ongeveer 0,2 miljoen ton BSA wordt verbrand. Deze getallen verhouden zich goed met de doelstelling uit het in 1995 geactualiseerde Implementatieplan bouw- en sloopafval, dat uitgaat van 90% hergebruik. Dit hoge percentage wordt onder meer veroorzaakt door het stortverbod voor BSA. Alleen de niet-herbruikbare BSA-fractie mag worden gestort. De circa 1,2 miljoen ton die als niet-herbruikbaar BSA wordt gestort mag voor niet meer dan 12% (gewichtsprocenten) herbruikbare componenten bevatten. Om dit te garanderen moet het niet-herbruikbaar BSA voorzien zijn van een merkteken.

persvoorlichting milieu
Marja van Paassen
070 - 339 39 86

faxnummer
070 339 13 52

27 dec 99 12:50

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie