Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief ministerie Justitie over evaluatie van Koppelingswet

Datum nieuwsfeit: 27-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.194 brief sts just t.g.v. de evaluatie koppelingswet
Gemaakt: 27-12-1999 tijd: 13:27


1

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 27 December 1999

Onderwerp

Evaluatie Koppelingswet

Bijgaand bied ik u, mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ter kennisneming aan de tussenrapportage van de evaluatie van de Wet van 26 maart 1998, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland, (Stb. 203), hierna te noemen de Koppelingswet.

De onderhavige rapportage die is opgebouwd uit verschillende deelonderzoeken van de meest betrokken departementen, heeft zich met name gericht op de implementatie van de Koppelingswet. De toegezegde evaluatie in 2001 zal zich met name richten op de legitimiteit, effectiviteit en de efficiency van deze wet.

De belangrijkste bevinding in de rapportage is, dat de Koppelingswet op een reeks van beleidsterreinen en door een grote verscheidenheid aan uitvoerders goed is geïmplementeerd. De overgang is, ondanks de grote hoeveelheid extra werk die dit opleverde voor bijvoorbeeld de Vreemdelingendiensten en de uitvoeringsinstellingen, zonder grote problemen tot stand gebracht.

De Staatssecretaris van Justitie,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie