Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: antwoorden vragen Poppe (SP) over drijfjacht

Datum nieuwsfeit: 27-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

aanh9900.451 drijfjacht Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 14:38 RTF


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

27 december 1999

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Poppe (SP) over de drijfjacht.


Ja.


De betreffende uitzending van «Hart van Nederland» was gewijd aan het uitzetten en bejagen van fazanten. Daarin is abusievelijk gesproken over een verbod op drijfjacht.

Het is niet mijn voornemen de drijfjacht als jachtmethode te verbieden.


De eigenaar van het landgoed «De Salentein» ontvangt een bodembijdrage in het kader van de Regeling functiebeloning bos- en natuurterreinen. Dit impliceert dat niet de verplichting bestaat het terrein voor publiek open te stellen.

Het landgoed «De Salentein» is voorts als niet-opengesteld gerangschikt in het kader van de Natuurschoonwet.


Het fokken van fazanten is wettelijk niet verboden. Een onderzoek naar de rechtmatigheid van het fokken van fazanten op landgoed «De Salentein» is daarom niet aan de orde.

- 5 Ik -


Ik heb de AID gevraagd te onderzoeken in hoeverre het verbod fazanten uit te zetten wordt nageleefd. Een rapportage daarover zal in februari 2000 beschikbaar zijn.

Inmiddels is mij reeds door de AID gerapporteerd dat op enkele locaties, waaronder in maïsvelden en bospercelen, fazanten in een ren zijn aangetroffen. In een tweetal situaties is een overtreding vastgesteld van het verbod voor het uitzetten van fazanten.

Deze tussentijdse gegevens geven mij onvoldoende aanleiding voor een algehele sluiting van de fazantenjacht. Wel heb ik besloten de Richtlijn inzake de intrekking van jachtakten (26 september 1996, nr. J. 963208, Stcrt. 190) in die zin aan te scherpen dat de korpschef niet alleen wordt geadviseerd de jachtakte in te trekken van personen die fazanten hebben uitgezet, maar eveneens van jachtaktehouders die hebben gejaagd op fazanten waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat die waren uitgezet. Ik verwacht dat van die maatregel een voldoende preventieve werking zal uitgaan. Mocht dat niet zo zijn, dan zal ik overwegen de jacht op fazanten in het gehele land of in delen van het land te sluiten.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie