Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bordeelverbod per 1 oktober 2000 officieel verleden tijd

Datum nieuwsfeit: 28-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

28.12.99

Bordeelverbod per 1 oktober 2000 officieel verleden tijd

Per 1 oktober 2000 verdwijnt het algemeen bordeelverbod uit het wetboek van strafrecht. Dat schrijft minister Korthals in een brief aan de Tweede Kamer. De inwerkingtreding van wetswijziging komt een aantal maanden later dan gepland. Daarmee komt de minister tegemoet aan een verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten tot meer voorbereidingstijd voor gemeenten. Dit omdat volgens de VNG de gemeentelijke besluitvorming over plaatselijke
prostitutieverordeningen meer tijd vergt, een aantal gemeenten in de zomermaanden over een beperkte handhavingcapaciteit beschikt en er bovendien rondom het EK 2000 extra inzet van de politie gevergd wordt.

Met de opheffing van het algemeen bordeelverbod kunnen gemeenten de vrijwillige prostitutie beter reguleren. Tegelijkertijd worden vormen van exploitatie van prostitutie waarbij sprake is van geweld of misbruik of waarbij minderjarigen betrokken zijn, strenger gestraft. De strafmaxima op deze vormen van exploitatie zijn verhoogd van één naar zes jaar. Het zogenoemde klachtvereiste voor het plegen van seksuele handelingen met een prostitué(e) tussen twaalf en zestien jaar is afgeschaft. Verder kan de klant van een minderjarige prostituee worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaar. Tot op heden was hij niet strafbaar wanneer de prostituee zestien jaar of ouder was. Dit alles is het gevolg van de opheffing van het algemeen bordeelverbod. Deze wetswijziging is op 26 oktober jl. in de Eerste Kamer aanvaard.

Achtergrond

Het bordeelverbod geldt sinds 1912 in Nederland. Net als veel andere Europese landen kende Nederland daarvoor geen algeheel verbod op bordelen. Er waren wel gemeenten die op lokaal niveau een meer of minder restrictief beleid voerden. Prostitutie als zodanig is nooit strafbaar geweest in Nederland.

Prostitutie en de exploitatie doen zich in verschillende vormen voor. Er zijn prostitutiebedrijven, raamprostitutie, escortservices en straatprostitutie. Prostitué(e)'s werken zelfstandig dan wel in een ander verband met een exploitant of souteneur. De aard van het verschijnsel en de positie die het in de samenleving inneemt, maken het moeilijk een goed zicht te krijgen op de omvang ervan. Zeer ruw geschat werken er tussen 15.000 en 30.000 personen in de prostitutie. Naar schatting is ongeveer 40 procent van het aantal prostitué(e)'s afkomstig uit niet EU-landen en verblijft illegaal in Nederland.

Doel wetswijziging

Dat prostitutie bestaat is een gegeven, ook voor de overheid. Dat vraagt om een realistische benadering. De exploitatie van vrijwillige prostitutie wordt toegestaan en genormaliseerd. Daarentegen zullen schadelijke vormen van exploitatie van prostitutie krachtig worden bestreden. De wetswijziging heeft zes hoofddoelstellingen:
* beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie;
* verbetering van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie;

* bescherming van minderjarigen tegen sexueel misbruik;
* verbetering van de positie van de prostitué(e);
* ontvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen;
* terugdringen van prostitutie door illegale vreemdelingen.

Als gevolg van de opheffing van het algemene bordeelverbod en de legalisering van exploitatie van vrijwillige prostitutie zal de overheid het prostitutiewezen kunnen sturen en reguleren. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om een lokaal vergunningenbeleid voeren. Door legalisering van de prostitutiesector kan deze zich ontdoen van criminele randverschijnselen als drugscriminaliteit en vuurwapenhandel. Strafbaarstelling van exploitatie van onvrijwillige prostitutie en het verhogen van de sancties, maken een effectiever strafrechtelijk optreden mogelijk. De afzonderlijke strafbaarstelling van het voordeel trekken uit seksuele handelingen van een minderjarige levert een bijdrage aan de bestrijding van sexueel misbruik van minderjarigen.

Regulering van de exploitatie van prostitutie en het aanbrengen van een scheiding tussen verboden en niet verboden vormen van die exploitatie zullen de rechtspositie en de werkomstandigheden van de prostitué(e) verbeteren.

Gemeentelijk prostitutiebeleid

Opheffing van het algemene bordeelverbod maakt de weg vrij voor gemeenten om een effectief beleid te voeren. De gemeenten zullen bij algemene plaatselijke verordening (APV) vergunningstelsels introduceren voor de plaatselijke prostitutiesector. Justitie heeft in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG een Handboek lokaal prostitutiebeleid gemaakt. Het handboek wordt nog dit jaar aangeboden aan de gemeenten, de politieregio, de arrondissementsparketten van het Openbaar Ministerie, de Gidsen, de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en diverse andere belanghebbenden.

In de gemeentelijke vergunningenstelsels zullen de volgende zaken aan bod kunnen komen.

* Gemeenten zullen een vestigingsbeleid voeren; daarmee kan invloed worden uitgeoefend op lokalisering van de bedrijven. Een prostitutiebedrijf mag het woon- en leefklimaat van een buurt niet verstoren. De vestiging van een bedrijf dient in overeenstemming te zijn met planologische regels (bestemmingsplan) en met de leefmilieuverordening.

* Gemeenten zullen de integriteit en levenswandel van beheerders en exploitanten in de prostitutiesector gaan controleren. Voor de afgifte van een vergunning zal de gemeente antecedentenonderzoek naar beheerder en exploitant doen.

* Er worden regels gesteld ten aanzien van de inrichting van een bedrijf: bijvoorbeeld minimumafmeting van de werkruimte, hygiëne en brandveiligheid.

* Voorschriften inzake de bedrijfsvoering. Die voorschriften betreffen de positie en de status van de prostitué(e); d.w.z. bescherming van de lichamelijke en geestelijke integriteit; geen minderjarige prostitué(e)'s, geen prostitué(e)s zonder een geldige verblijfstitel, en het voorkomen van overlast voor de buurt.

Handhaving

De wetswijziging vormt een goed instrumentarium voor een effectieve bestrijding van strafwaardige vormen van exploitatie van prostitutie en de daarmee nauw samenhangende mensenhandel. Scheiding van geoorloofde en niet geoorloofde vormen van exploitatie van prostitutie maken een gericht bestuurlijk en strafrechtelijk optreden mogelijk.

Voor de handhaving van het beleid zijn afspraken in de lokale driehoek tussen bestuur, Justitie en politie in een zogenoemd handhavingsarrangement nodig. Zon arrangement geeft zicht op de prostitutiesector in een gemeente, een analyse van de bestaande risicos in de sector, een prioriteitstelling in de handhaving en een plan van aanpak daarbij. Het Handboek lokaal prostitutiebeleid bevat adviezen en aanbevelingen ter uitwerking van een handhavingsarrangement. De bestrijding van mensenhandel is in de handhaving een belangrijke prioriteit.

Bestrijding van mensenhandel en illegale vreemdelingen in de prostitutie

Er zal krachtig worden opgetreden tegen personen die financieel voordeel genieten van personen die onvrijwillig in de prostitutie werkzaam zijn. Prioriteit daarbinnen heeft de bescherming van slachtoffers van mensenhandel.

Gemeenten zullen in hun voorschriften opnemen dat illegale prostitué(e)'s niet mogen werken in prostitutiebedrijven. Personen die geen geldige verblijfstitel hebben of die hier in de zogenoemde vrije termijn van drie maanden blijven of een toeristenvisum hebben, mogen niet in de prostitutie werkzaam zijn.

Vreemdelingen van buiten de EU zullen voorlopig geen verblijfsvergunning krijgen om in de prostitutie te gaan werken. Slachtoffers van mensenhandel die getuigen of aangifte doen krijgen een verblijfsvergunning voor tenminste de duur van het onderzoek, zij kunnen daarna onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Illegale prostituees die terugkeren naar hun land van herkomst kunnen in aanmerking komen voor een zogeheten terugkeerregeling (d.i. ticket, en financiële tegemoetkoming).

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...