Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Jaarplanning persberichten

Datum nieuwsfeit: 28-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBS


CBS:Jaarplanning persberichten

Bijgaand treft u de jaarplanning van CBS-persberichten aan. Niet van alle persberichten kan op dit moment exact aangegeven worden op welke dag ze zullen verschijnen. Omdat het om een planning op lange termijn gaat, zal het CBS in voorkomende gevallen van de publicatiedatum moeten afwijken. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren als de informatie niet volledig (en dus niet betrouwbaar) genoeg is om op de geplande datum een persbericht uit te brengen. De weekplanning van persberichten, die op vrijdag wordt uitgebracht, geeft daarom een nauwkeuriger overzicht van de persberichten die in de week daarop uitkomen. Over ongeveer een halfjaar zal de persdienst u een nieuwe versie van de jaarplanning sturen met eventueel aangepaste publicatiedata voor het tweede halfjaar. Op verzoek kan de persdienst u in de tweede week van 2000 ook een Engelstalige versie van deze jaarplanning faxen. De CBS-persberichten die opgenomen zijn in de jaarplanning, vormen maar een onderdeel van de informatie die bij het CBS beschikbaar is. Eventuele vragen kunt u stellen aan de persdienst, tel. (070) 337 58 16.

Persvoorlichters zijn: Pauline Gras, Henry van Haagen, Piet Scharloo en Petra Thomissen

Onderwerp
Verslagperiode Publicatiedatum
MENSEN EN HUN ACTIVITEITEN


1.1 Demografie

Bevolkingsprognose 2000 - 2050 December 2000


1.2 Politiek en bestuur

Geen persberichten gepland


1.3 Leefsituatie van bevolkingsgroepen

Arbeidsomstandigheden 1999 juli 2000

Woningbehoefte-onderzoek (i.s.m. VROM) 1999 augustus 2000

Gezondheid en arbeidsomstandigheden 1999 augustus 2000


1.4 Onderwijs

Onderwijs aantallen leerlingen 1999 januari 2000

Wetenschappelijk onderwijs
studierendement 1999 september 2000

Schoolloopbaanonderzoek 1999/2000 2e helft 2000


1.5 Beroepsbevolking

Geregistreerde werkloosheid november 1999 19.01.2000

december 1999 17.02.2000

januari 2000 17.03.2000

februari 2000 19.04.2000

maart
2000 18.05.2000

april
2000 21.06.2000

mei
2000 19.07.2000

juni
2000 17.08.2000

juli
2000 19.09.2000

augustus 2000 18.10.2000

september 2000 17.11.2000

oktober 2000 19.12.2000

Enquête beroepsbevolking 1999 januari 2000

Banen van werknemers 1999 mei 2000


1.6 Werkgelegenheid en lonen

Vacatures 3e kwartaal 1999 januari 2000

4e kwartaal 1999 maart 2000

1e kwartaal 2000 juni 2000

2e kwartaal 2000 september 2000

3e kwartaal 2000 december 2000


1.7 Sociale zekerheid

Bijstand 1999 okt/nov 2000


1.8 Inkomen en uitgaven

Vermogensverdeling 1998 april 2000

Welvaartsverdeling 2000 juni 2000

Inkomens van huishoudens en individuen 1999 december 2000


1.9 Sociaal-economische dynamiek

Geen persberichten gepland


1.10 Sociaal-economisch totaalbeeld

Geen persberichten gepland


2. HET BEDRIJFSLEVEN


2.1 Ondernemingen

Bedrijven in Nederland 1 januari 2000 mei 2000

Oprichting van bedrijven 3e kwartaal 1999 maart 2000

1999 mei 2000

1e kwartaal 2000 augustus 2000

2e kwartaal 2000 november 2000

Faillissementen 1999 01.02.2000

1e kwartaal 2000 20.04.2000

2e kwartaal 2000 20.07.2000

3e kwartaal 2000 20.10.2000

Beurs nv's voorlopige
cijfers 1999 03.05.2000
1e halfjaar 2000 27.10.2000

Financiën van grote ondernemingen
voorlopige cijfers
1999 18.10.2000


2.2 Landbouw en visserij

Varkensstapel 01.12.1999 11.02.2000

01.04.2000 03.07.2000

01.08.2000 10.10.2000

Rundveestapel november 1999 02.02.2000

Biologische
landbouw 1999 03.03.2000

Landbouwtelling: Akkerbouw;
voorlopig 01.04.2000 21.07.2000

Landbouwtelling: Veestapel;
voorlopig 01.04.2000 17.07.2000

Landbouwtelling: Tuinbouw;
voorlopig 01.04.2000 27.07.2000

Landbouwtelling:
definitief 01.04.2000 09.10.2000

Oogstraming akkerbouw, granen;voorlopig
2000 18.08.2000

Overdrachten van
landbouwgronden 1999 01.09.2000

Oogstraming akkerbouw, aardappelen
en zaai-uien;
voorlopig 2000 15.09.2000

Oogstraming akkerbouw:
definitief 2000 15.12.2000

Oogstraming appelen en
peren 2000 29.12.2000

Groente open
grond 2000 15.12.2000

Graslandgebruik 1999 16.02.2000

Visserij 1999 18.04.2000


2.3 Industrie

Investeringsverwachtingen
(incl. vaste activa) voorjaar 2000 12.06.2000

najaar
2000 11.12.2000

Omzet industrie november 1999 10.01.2000

december 1999 04.02.2000

januari 2000 03.03.2000

februari 2000 04.04.2000

maart
2000 08.05.2000

april
2000 31.05.2000

mei
2000 30.06.2000

juni
2000 04.08.2000

jul-aug 2000 06.10.2000 september 2000 03.11.2000

oktober 2000 05.12.2000

Productie-index (industriële productie) november 1999 14.01.2000

december 1999 10.02.2000

jan-feb 2000 10.04.2000

maart
2000 11.05.2000

april
2000 08.06.2000

mei
2000 06.07.2000

juni
2000 10.08.2000

jul-aug 2000 12.10.2000

september 2000 09.11.2000

oktober 2000 08.12.2000

Orderpositie, bezettingsgraad industrie
en producentenvertrouwen december 1999 26.01.2000

(conjunctuurtest industrie) januari
2000 23.02.2000

februari 2000 22.03.2000

maart
2000 26.04.2000

april
2000 23.05.2000

mei
2000 23.06.2000

juni
2000 26.07.2000

juli
2000 23.08.2000

augustus 2000 22.09.2000

september 2000 26.10.2000

oktober 2000 23.11.2000

november 2000 22.12.2000


2.4 Energie

Energiebalans 1999 31.07.2000

Warmtekrachtinstallatie/
duurzame
energie 1999 31.10.2000


2.5 Bouwnijverheid en huisvesting

Bouwproductie (voorlopige
cijfers) 1999 06.01.2000
1999 27.10.2000

Verleende
bouwvergunningen 1999 16.02.2000 1e kwartaal 2000 12.05.2000 2e kwartaal 2000 03.08.2000

Bouwproductie; omzet en
orderontwikkeling 1e halfjaar 2000 01.09.2000

3e kwartaal 2000 15.12.2000

Orderontwikkeling architecten
1999 14.04.2000

1e kwartaal 2000 07.07.2000

2e kwartaal 2000 03.10.2000

3e kwartaal 2000 20.12.2000


2.6 Handel

Omzetontwikkeling detailhandel november 1999 06.01.2000

december 1999 03.02.2000

januari 2000 02.03.2000

februari 2000 05.04.2000

maart
2000 05.05.2000

april
2000 02.06.2000

mei
2000 30.06.2000

juni
2000 01.08.2000

juli
2000 31.08.2000

augustus 2000 29.09.2000

september 2000 01.11.2000

oktober 2000 30.11.2000


2.7 Verkeer, vervoer en communicatie

Luchtvaart 1999 06.03.2000

Wegvervoer 1999 15.03.2000

Voertuigenpark 01.01.2000 15.03.2000

Nationaal en internationaal
goederenvervoer 1999 15.03.2000

Verkeersongevallen op de openbare
weg 1999 03.04.2000

Zeevaart 1999 05.06.2000

1e halfjaar 2000 08.12.2000

Auto- en
motorbranche 1999 03.04.2000 1e halfjaar 2000 02.10.2000

Binnenvaart 1999 05.06.2000

Personenvervoer per
bus 1999 15.06.2000

Mobiliteit/gebruik van de
personenauto 1999 31.07.2000


2.8 Persoonlijke en zakelijke dienstverlening

Ontwikkeling zakelijke dienstverlening
(conjunctuurtest) 4e kwartaal 1999 01.02.2000

1e kwartaal 2000 01.05.2000

2e kwartaal 2000 01.08.2000 3e kwartaal 2000 01.11.2000

Horeca 1999 week 9 2000

1e kwartaal 2000 18.05.2000

2e kwartaal 2000 17.08.2000

3e kwartaal 2000 21.11.2000

Uitzendbranche 4e kwartaal 1999 01.02.2000

1e kwartaal 2000 01.06.2000

2e kwartaal 2000 15.09.2000

3e kwartaal 2000 01.12.2000


2.9 Financiële instellingen en markten

Effectenbeurs 1999 03.01.2000

1e kwartaal 2000 03.04.2000

2e kwartaal 2000 03.07.2000

3e kwartaal 2000 02.10.2000

Hypotheken 1999 03.02.2000

1e kwartaal 2000 08.05.2000

2e kwartaal 2000 03.08.2000

3e kwartaal 2000 06.11.2000

Consumptief krediet (ism VFN)
1999 16.02.2000

Verzekeraars, pensioenfondsen, nieuwe
levensverzekeringen 4e kwartaal 1999 09.03.2000 1e kwartaal 2000 01.06.2000

2e kwartaal 2000 01.09.2000

3e kwartaal 2000 01.12.2000

Bedrijfssparen 1999 12.04.2000

Woningcorporaties:leegstand en
verkoop
huurwoningen 1999 27.04.2000


3. DE KWARTAIRE SECTOR


3.1 Overheid

Kapitaaluitgaven/-inkomsten en
schuldpositie van gemeenten
en provicies 1999 april 2000

Gemeentebegroting 2000 december 2000


3.2 Onderwijsinstellingen

Geen persberichten gepland


3.3 Gezondheidszorg en welzijnszorg

Thuiszorg 1998 week 2 2000

1999 week 51 2000

Verzorgingshuizen 1998 week 6 2000

1999 week 49 2000

Kindercentra 1998 week 16 2000

1999 week 50 2000

Ziekteverzuim particuliere bedrijven 1999 april 2000

Ziekteverzuim overheid 1998 week 20 2000

Ziekteverzuim rijksoverheid 1999 week 46 2000

Kosten en financiering gezondheidszorg 1999 week 22 2000

Doodsoorzaken 1999 week 29 2000

Ongevallen in Nederland (ism Stichting
Consument en Veiligheid) 1997-1998 februari 2000

Arbodiensten 1999 week 44 2000

Sociaal-cultureel werk en
welzijn ouderen 1996-1998 week 31 2000

Overzicht gezondheid (Vademecum) 1999 week 45 2000


3.4 Cultuur en vrijetijdsbesteding

Logiesaccomodaties 1999 24.02.2000

Podiumkunsten 1999 15.07.2000

Vakanties voorjaar en
zomer 2000 09.11.2000

Inkomend
toerisme 1999 15.10.2000


3.5 Rechtsbescherming en veiligheid

Veel voorkomende criminaliteit
(slachtofferenquête) 1999 15.09.2000


4. DE ECONOMIE


4.1 Nationale rekeningen

Bruto binnenlands product
(economische groei)(tweede raming) 3e kwartaal 1999 27.01.2000

(eerste raming) 4e kwartaal 1999 24.02.2000

(tweede raming) 4e kwartaal 1999 20.04.2000

(eerste raming) 1e kwartaal 2000 25.05.2000

(tweede raming) 1e kwartaal 2000 20.07.2000

(eerste raming) 2e kwartaal 2000 24.08.2000

(tweede raming) 2e kwartaal 2000 26.10.2000 (eerste raming) 3e kwartaal 2000 23.11.2000

Consumenten conjunctuuronderzoek / consumentenvertrouwen 17e werkdag van de maand

Consumptie gezinnen november 1999 27.01.2000

december 1999 24.02.2000

januari 2000 30.03.2000

februari 2000 27.04.2000

maart
2000 25.05.2000

april
2000 22.06.2000

mei
2000 27.07.2000

juni
2000 24.08.2000

jul/aug 2000 26.10.2000

september 2000 23.11.2000

oktober 2000 21.12.2000

Nationale rekeningen:
de economische
groei 1999 19.07.2000

De Nederlandse
economie 1999 07.09.2000

Conjunctuurbericht januari 2000 27.01.2000

1999 24.02.2000

maart
2000 30.03.2000

april
2000 27.04.2000

mei
2000 25.05.2000

juni
2000 29.06.2000

juli
2000 27.07.2000

augustus 2000 31.08.2000

september 2000 28.09.2000

oktober 2000 26.10.2000

november 2000 23.11.2000

december 2000 21.12.2000


4.2 Internationale relaties

Internationale handel november 1999 week 4 2000

december 1999 week 8 2000

januari 2000 week 12 2000

februari 2000 week 17 2000

maart 2000 week 21 2000

april 2000 week 26 2000

mei 2000 week 30 2000

juni 2000 week 34 2000

juli 2000 week 39 2000

augustus 2000 week 43 2000

september 2000 week 47 2000

oktober 2000 week 51 2000


4.3 Prijzen

Consumentenprijsindex (inflatie) december en 1999 14.01.2000

januari 2000 04.02.2000

februari 2000 10.03.2000

maart
2000 07.04.2000

april
2000 04.05.2000

mei
2000 09.06.2000

juni
2000 07.07.2000

juli
2000 04.08.2000

augustus 2000 08.09.2000

september 2000 06.10.2000

oktober 2000 10.11.2000

november 2000 08.12.2000

Producentenprijzen december 1999 31.01.2000

januari 2000 29.02.2000

februari 2000 31.03.2000

maart
2000 28.04.2000

april
2000 31.05.2000

mei
2000 30.06.2000

juni
2000 31.07.2000

juli
2000 31.08.2000

augustus 2000 29.09.2000

september 2000 31.10.2000

oktober 2000 30.11.2000


4.4 Kapitaalgoederenvoorraad

Geen persberichten gepland


4.5 Wetenschap en technologie

Automatiseringsstatistiek
particuliere
sector 1998 01.02.2000 1999 22.12.2000

Speur- en ontwikkelingswerk
bij
ondernemingen 1998 04.04.2000 1999 23.12.2000


4.6 Relatie met arbeid, leefsituatie en milieu

Geen persberichten gepland


5. HET MILIEU


5.1 Milieu

Transport en gebruik van
mest en
mineralen 1999 02.12.2000

Natuurcijfers 1999 16.06.2000

Mestproductie 1999 21.09.2000

Van gemeentewege ingezameld
afval 1999 02.08.2000

Milieukosten van
bedrijven 1997-1998 02.08.2000

Dagvlinders 2000 18.09.2000


6. REGIONALE STATISTIEKEN


6.1 Regionale statistieken

Regionale arbeidsmarkt 1999 maart 2000

28 dec 99 09:29

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...