Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MPZ komt met millenniummeldpunt en meldingsstructuur

Datum nieuwsfeit: 30-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Millennium Platform Zorg

MPZ Nieuws

30-12-1999 Millenniummeldpunt en Meldingsstructuur

Millenniummeldpunt
Het MPZ is door verschillende instellingen benaderd met de vraag om een meldpunt Millenniumstoringen in te richten. Bij dit meldpunt zouden zorginstellingen storingen met apparatuur kunnen melden opdat andere instellingen met soortgelijke apparatuur hier hun voordeel mee kunnen doen.
Om verschillende redenen heeft het MPZ besloten geen meldpunt op te zetten en voor het bewandelen van de gebruikelijke wegen te kiezen. De belangrijkste reden is dat er al een meldingsstructuur bestaat, die instellingen normaliter hanteren bij een storing, een incident of een calamiteit. Daarnaast is bij het optreden van een storing vaak de oorzaak niet direct bekend. Daarnaast zou het melden van een storing bij het MPZ impliciet deze oorzaak het etiket millennium kunnen geven, wat op zichzelf weer verzekeringstechnische gevolgen zou kunnen hebben. Tevens is het moeilijk om het object van storing zodanig te beschrijven dat men precies weet om welk object het gaat. Verder is het de verantwoordelijkheid van de leverancier/producent om storingsinformatie te verzamelen en waar nodig door te geven aan de overige gebruikers. Met het inrichten van een meldpunt zouden de zorginstellingen deze verantwoordelijkheid (deels) overnemen. Ten slotte heeft het MPZ bij de afweging de gevolgen bekeken van het organiseren van een dergelijk "zwartboek" en eerdere ervaringen bij het ontsluiten van testinformatie.

Meldingsstructuur
Storingen worden afhankelijk van het object gemeld bij de storingsdienst, de technische dienst of bij de dienst automatisering van de eigen instelling. De storingsdienst dient contact op te nemen met de leverancier opdat deze zelf de afweging kan maken of er schadebeperkende maatregelen getroffen moeten worden, zoals het traceren en informeren van andere gebruikers. Daarnaast zal de storingsdienst de storing goed moeten documenteren. In de periode dat de crisisstaf operationeel is dient ook deze op de hoogte gebracht te worden van de storing.
In geval er een patiënt bij betrokken is, dient het incident ook gemeld te worden bij de meldingscommissie van de instelling (Meldingen Incidenten Patiëntenzorg). Calamiteiten moeten gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In geval de storing invloed heeft op het functioneren van de zorgketen, dient ook de GHOR-GGD hiervan op de hoogte gesteld te worden. Vanzelfsprekend kunnen instellingen een andere invulling geven aan de meldingsstructuur, echter de partijen die geïnformeerd moeten worden zullen hierbij niet anders zijn.

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie