Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 31-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nieuwegein

Dienstverlening in gemeentehuis op oudejaarsdag na 12.00 uur beperkt (28 december 1999)

In verband met het maken van back-ups en andere automatiseringsvoorzieningen is dienstverlening aan het publiek - in het gemeentehuis aan de Raadstede - op Oudejaarsdag 31 december 1999 na 12.00 uur slechts beperkt mogelijk. Handelingen waarbij inzet van een pc nodig is, zijn na genoemd tijdstip die dag niet meer mogelijk. Belanghebbenden wordt er bovendien op gewezen dat er op 31 december bij de afdeling Burgerzaken bijvoorbeeld geen rijbewijzen kunnen worden verstrekt omdat de Rijksdienst voor het Wegverkeer niet bereikbaar is. De gemeente adviseert dringend handelingen voor het verkrijgen van een paspoort en of rijbewijs enkele dagen eerder te regelen.

Eindejaarsuitkering voor minima
(28 december 1999)

Zoals in de begrotingsvergadering van de Nieuwegeinse gemeenteraad is besloten, verstrekt de gemeente Nieuwegein nog dit jaar een eindejaarsuitkering van 150,- aan de Nieuwegeinse bijstandsgerechtigden. Het gaat om inwoners van Nieuwegein met een minimum inkomen zoals AOW, WAO of een bijstandsuitkering. Aan personen die een bijstandsuitkering ontvangen, is deze uitkering reeds verstrekt. Alle anderen met een minimum inkomen kunnen deze - tijdens kantooruren - aanvragen bij het Bureau Maatschappelijke Zaken van de gemeente. Men dient een legitimatiebewijs mee te nemen evenals het Sofi-nummer en een bewijs van het inkomen over de maand december
1999. Bel voor informatie: 6071280

Millenniuminformatie in de Molenkruier
(28 december 1999)

In het huis-aan-huisblad De Molenkruier van donderdag 23 december zijn twee Nieuwegein Nieuws-paginas opgenomen met informatie over de Millenniumwisseling. Deze informatie wordt samengevat herhaald in een uitgave van 30 december. Daarin vindt u onder andere de vijf meldpunten die op Oudejaarsavond ingericht worden indien er zich calamiteiten mochten voordoen. Bij elk meldpunt weet men precies hoe het tijdens de millenniumnacht geregeld is met de bereikbaarheid van huisarts, verloskundige, tandarts, apotheek, ambulance, politie, thuiszorg e.d. Via de medewerkers op het meldpunt kan men snel in contact komen met de benodigde hulpverleners. Men kan bij deze meldpunten terecht als alle telefoonlijnen van 1-1-2 tijdens de jaarwisseling overbelast zijn.
Hieronder vind u enkele voorbeelden uit deze Nieuwegein Nieuws-paginas.

Telefoonnet overbelast?
De overheid doet een dringend beroep op u allen om rond de jaarwisseling terughoudend te zijn met het telefoneren. Natuurlijk kunt u uw familieleden en vrienden bellen. Maar doet u dat nu dit keer een tijdje later. Dus niet rond het middernachtelijk uur. U voorkomt daarmee dat er stagnatie kan optreden in de bereikbaarheid van hulpverlenende diensten, zoals alarmnummer 112. Mocht u dit nummer absoluut nodig hebben en het lukt u niet contact te leggen, ga dan naar het dichtstbijzijnde meldpunt in Nieuwegein. Vanuit een meldpunt is het wel mogelijk uw aanvraag door te geven en bij het meldpunt kunt u ook andere inlichtingen krijgen.

Luister naar radio M
Indien rond de jaarwisseling de stroom korte tijd uitvalt of wanneer er zich bijvoorbeeld een ongebruikelijke situatie voordoet, dan kunt u via de Calamiteitenzender in de provincie Utrecht, Radio M (kabel en etherfrequentie 100.1 FM) luisteren naar informatie over het gebeuren in uw stad en in de regio. Deze radiozender heeft een noodstroomaggregaat en blijft dus altijd in de lucht met een sfeerreportage.
Als eventueel tijdelijk de stroom zou uitvallen of zich iets anders voordoet, kunt u gebruik maken van een transistorradio met batterijen of een autoradio.

En verder
In de Millenniumkrant verder onder meer: Bent u er klaar voor ? Een inleidend woord van burgemeester Laan; Gezondheidszorg in de millenniumnacht; 1-1-2 als elke seconde telt en Politie en Brandweer voorbereid op jaarwisseling.

Gemeentehuis op 3 januari vanaf 10.30 uur voor het publiek geopend (28 december 1999)

Het gemeentehuis aan de Raadstede in Nieuwegein is maandag 3 januari
2000 vanaf 10.30 uur voor het publiek geopend, en niet zoals gebruikelijk reeds vanaf 08.30 uur.

Gift Nieuwegein aan Antillen in verband met orkaanschade (28 december 1999)

Burgemeester en wethouders hebben positief gereageerd op een verzoek van de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen aan alle Nederlandse gemeenten, tot een financiële bijdrage in verband met de enorme schade die vorige maand door de orkaan Lenny is aangericht op de eilanden St. Maarten en Saba. Zoals bekend is voor dit doel ook het landelijk gironummer 777 van het Nationaal Rampenfonds opengesteld. Burgemeester Laan heeft onlangs in de raadscommissie ABZ dit onderwerp gemeld en kreeg toen unanieme steun voor het voorstel. Nieuwegein maakt 5.000,- over.

Reconstructie Galecopperdijk
(28 december 1999)

Op 10 januari 2000 start de gemeente met de reconstructie van de Galecopperdijk. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden in totaal drie maanden in beslag nemen. Gedurende die tijd zullen er gedeeltes van de dijk tijdelijk worden afgesloten. Het betreffende deel van de Galecopperdijk blijft alleen bestemd voor langzaam verkeer, aanwonenden en hulpdiensten (zoals de vuilnisophaaldienst). In de nieuwe situatie komt er een strook voor fietsverkeer en een strook voor voetgangers. De fietsstrook zal ter plaatse van de bestaande asfaltverharding komen, waarvoor een nieuwe deklaag wordt aangebracht. Daarnaast komt voor voetgangers een tegelpad van 1,50 meter.
De reconstructie zal gebeuren volgens randvoorwaarden die door Monumentenzorg zijn gesteld, om het oorspronkelijke karakter van deze oude dijk zo min mogelijk aan te tasten.

Net 5 komt terug op de kabel
(14 december)

B&W zijn op 14 december akkoord gegaan met een tariefsverhoging in verband met de toevoeging van Net 5 op de Nieuwegeinse kabel. Dit besluit is genomen, na vele protesten tegen de verwijdering van de zender op 1 december. Als de gemeenteraad vrijdag 17 december in kan stemmen met het voorstel van B&W, zal de REMU Net 5 weer doorgeven vanaf maandag 20 december.

De toevoeging van Net 5 aan het kabelpakket brengt een verhoging van het abonnementsgeld met zich mee van een kwartje. De abonnementskosten komen daarmee op f 18,45 per maand. De verhoging gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 1999.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie