Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Borst over stimuleringsregeling maatschapplijk werk

Datum nieuwsfeit: 01-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.028 brief min vws inzake stimuleringsregeling algemeen maatsc happlijk werk

Gemaakt: 19-1-2000 tijd: 14:40


3

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Onderwerp

Stimuleringsregeling algemeen

maatschappelijk werk

Hierbij informeer ik u, conform uw verzoek van 16 december 1999, over de uitgangspunten en hoofdlijnen van de voorgenomen tijdelijke stimuleringsregeling ter vergroting van de capaciteit van het algemeen maatschappelijk werk (AMW). De planning is dat de regeling in maart gereed is en met terugwerkende kracht op 1 januari 2000 ingaat. De bij de versterking van de eerstelijns ggz betrokken landelijke organisaties, waaronder de VNG en het VOG/AMW, heb ik verzocht hun leden te informeren over de extra gelden. Gemeenten en instellingen voor AMW hebben langs die weg dus een vooraankondiging gehad, zodat de feitelijke realisatie van capaciteitsuitbreiding zo snel mogelijk na publicatie van de regeling kan starten. De regeling zoals die nu in hoofdlijnen voorligt, is eveneens in overleg met partijen ontwikkeld.

Uitgangspunten:

Bij het ontwerpen van de regeling hanteer ik de volgende uitgangspunten:

Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor het AMW-beleid. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de verdere ontwikkeling van een versterkte eerstelijns ggz, onder andere door capaciteitsuitbreiding van het AMW. In het Bestuursakkoord-nieuwe-stijl hebben rijk en VNG zich uitgesproken voor een gezamenlijke inspanning op dit gebied.

De extra middelen van het rijk voor het AMW worden gedurende vier jaar verstrekt voor de uitbreiding van het aantal uitvoerend algemeen maatschappelijk werkers; na afloop van die periode, als de capaciteitsuitbreiding zich heeft kunnen stabiliseren, worden de middelen in het Gemeentefonds gestort.

Alle gemeenten kunnen een beroep doen op een rijksuitkering, onder andere om gemeenten die de afgelopen jaren met hun subsidiebeleid geprobeerd hebben achterstanden in te lopen of de toenemende vraag bij te houden, daarin niet te ontmoedigen. Bovendien geeft een algemene verdeling de meeste kansen op het instandblijven van gerealiseerde uitbreiding nadat de extra rijksgelden in het Gemeentefonds zijn gestort.

Voorwaarde voor het ontvangen van een rijksuitkering is dat de gemeenten zelf ook - geleidelijk - extra middelen inzetten voor een even grote capaciteitsuitbreiding als met de rijksuitkering mogelijk is.

Gemeenten waar het AMW per fte werkt voor 6000 inwoners of minder, mogen de rijksuitkering gebruiken voor andere doelen binnen hun AMW-beleid.

Na afloop van de stimuleringsperiode worden gemeenten afgerekend op de daadwerkelijk gerealiseerde capaciteitsuitbreiding of - waar van toepassing - het uitvoeren van de andere beleidsdoelen.

De ontwikkeling van de capaciteitsuitbreiding gedurende de stimuleringsperiode wordt geëvalueerd als onderdeel van het integrale onderzoek naar het proces van versterking van de eerstelijns ggz.

Achtergrond van deze uitgangspunten is het gegeven dat de variatie tussen gemeenten in relatieve capaciteit van het AMW erg groot is. De verhouding tussen aanbod en potentiële vraag is gemiddeld 1 fte :
8.100 inwoners, maar naast een groep gemeenten met een verhouding rond dat gemiddelde, is er ook een groep die in de buurt komt van de verhouding 1 : 6000 en een flink aantal gemeenten met - soms veel - meer dan 10.000 inwoners per fte. Volgens een steekproefonderzoek uit begin 1999 is er overigens geen direct verband tussen de aanbod - vraagverhouding en het voorkomen van wachtlijsten. Dat komt bijvoorbeeld doordat instellingen bij hoge werkdruk weinig meer investeren in samenwerking met huisartsen of in informatie over het aanbod aan de bevolking.

Anderzijds varieert het benodigde aanbod van AMW eveneens met de plaatselijke situatie, bijvoorbeeld met de aanwezigheid van andere welzijns- en zorgvoorzieningen, de samenwerkingsrelaties van het AMW met die voorzieningen en de bevolkingssamenstelling. Op grond hiervan is de conclusie dat de door de VOG/AMW genoemde gemiddelde minimumnorm van 1 fte : 6.000 inwoners vooral richtinggevend is voor de te maken inhaalslag.

Hoofdlijnen:

De voorgestelde opzet van de regeling is dan puntsgewijs:

? Kern is het stimuleren van gemeenten tot uitbreiding van de capaciteit AMW door middel van een tijdelijke rijksuitkering over de periode 1-1-2000 tot en met 31-12-2003.

? In totaal is er voor de rijksuitkeringen 25 mln. gulden per jaar beschikbaar.

? Voor iedere gemeente wordt uitgerekend hoe hoog de maximale uitkering jaarlijks kan zijn. Dat gebeurt met maatstaven van het Gemeentefonds, zodat de overgang aan het eind van de stimuleringsperiode soepel kan verlopen.

? Op basis van de bruto kosten van 1 fte uitvoerend algemeen maatschappelijk werker wordt berekend hoeveel extra fte's AMW met de uitkering gerealiseerd moeten worden.

? Gemeenten kunnen intekenen op deze uitkering, onder voorwaarde dat zij zelf een even grote capaciteitsuitbreiding realiseren.

? Voor de inzet van de gemeenten wordt 1 januari 1999 als eerste meetpunt genomen, zodat eventuele verhoging van de subsidie aan het AMW in dat jaar wordt meegerekend.

? De jaarlijkse rijksuitkering wordt vanaf 2000 bevoorschot, terwijl gemeenten hun inzet geleidelijk kunnen opvoeren.

? Gemeenten die op 31 december 2003 een aanbod - vraagverhouding van 1 : 6000 hebben gerealiseerd (of die verhouding al eerder hadden bereikt), mogen (het meerdere van) de uitkering gebruiken voor andere beleidsdoelen dan capaciteitsuitbreiding.

? De stimuleringsperiode geldt tot 31 december 2003. Dan moet de totale capaciteitsuitbreiding op basis van de rijksuitkering (50%) en de eigen subsidieverhoging (50%) gerealiseerd zijn. Op basis van dat resultaat wordt de rijksuitkering definitief vastgesteld.

Conclusie:

Bij de versterking van de eerstelijns ggz, en het AMW als onderdeel daarvan, zijn meer partijen betrokken. Naast het VOG/AMW, de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Landelijke Vereniging van Eerstelijns psychologen, zijn gemeenten en VNG belangrijke partners bij de uitvoering van dit beleid.

Op basis van overleg met deze partijen en rekening houdend met praktische uitvoerbaarheid, heb ik gekozen voor de inzet van 25 mln. gulden jaarlijks voor het AMW.

Door dit bedrag via een tijdelijke stimuleringsregeling te verdelen, ontstaat niet alleen de garantie dat aan het eind van de stimuleringsperiode het geld daadwerkelijk aan uitbreiding van het uitvoerend AMW is besteed, maar ook dat de realiseerbare capaciteitsuitbreiding kan verdubbelen door de eigen inzet van gemeenten. In totaal gaat het dan immers om maximaal 50 mln. gulden aan het eind van de stimuleringsperiode. Het verwerken van deze financiële impuls zal - zeker gezien de huidige arbeidsmarktsituatie in de zorg - veel inspanningen vragen van zowel AMW als gemeenten.

Daarnaast zijn activiteiten zoals het (verder) ontwikkelen van de samenwerking van de drie disciplines in de eerstelijn, de consulatie van de gespecialiseerde gzz en de deskundigheidsbevordering mede bedoeld voor het AMW. Het gaat daarbij om ruim 15 mln. gulden jaarlijks voor de eerstelijns partijen gezamenlijk.

Naar mijn mening bereiken we met deze verdeling van de middelen en opzet van de stimuleringsregeling, rekening houdend met praktische uitvoerbaarheid, een optimaal resultaat.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...