Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over erkenning van reisdocumenten

Datum nieuwsfeit: 03-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen03.001 vragenformulier 3 januari 2000

Gemaakt: 3-1-2000 tijd: 14:40

Nota naar aanleiding verslag kamerstuk 26 553, nr. 5)

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op de eerdere vragen terzake van de leden Hermann en Vendrik, ingezonden 3 januari 2000.


2990004740

Vragen van het lid Halsema (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie over erkenning van reisdocumenten. (Ingezonden 3 januari
2000)


1

Bent u bekend met de faxen die Abdilahi Iman, Minister of Ressetlement, Rehabilitation van Somaliland op 25 augustus 1999 en 5 september 1999 heeft gestuurd aan dhr. P.J. van Krieken van de IND? Deelt u de mening dat deze faxen gelezen moeten worden als een opzegging van de Tripartiete overeenkomsten van juni 1997 en januari
1998, mede gelet op de eerdere negatieve conclusie in een brief van 23 januari 1999? Welke consequenties trekt u uit deze opzegging en op welke wijze heeft u hierop gereageerd?


2

Bent u bekend met gevallen waarin de Somalische autoriteiten hebben voorzien in reisdocumenten? Acht u het mogelijk en wenselijk dat een niet erkende regering wel reisdocumenten verschaft en dat deze als geldig worden beschouwd door landen die niet tot erkenning willen overgaan?


3

Bent u bekend met de verklaring van de Verenigde Naties dat de Permanente Missie van Somalië, die in Geneve zetelt, geen enkele juridische status heeft en daarom ook geen geldige reisdocumenten kan afgeven? Zo ja, waarom verwijst u dan nog naar deze Missie voor reisdocumenten?


4

Waaruit bestaan die activiteiten waarmee de Internationale Organisatie voor Migratie de terugkeer van asielzoekers ondersteunt? Acht u het niet van belang dat zij, teneinde de asielzoekers optimaal te ondersteunen, in het betreffende land zelf werkzaam is? Op welke wijze zou zij de activiteiten kunnen verrichten vanuit andere landen dan Somaliland?


5

Acht u, gelet op bovenstaande vragen, terugkeer voor Somaliërs naar Somaliland feitelijk mogelijk? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, komt deze groep niet in aanmerking voor de in uw Terugkeernotitie voorgestelde verblijfsvergunning vanwege feitelijke onmogelijkheid om terug te keren? Bent u in elk geval bereid om deze groep asielzoekers, die inmiddels al jarenlang in het ongewisse blijft, niet op dit moment het recht op opvang te ontzeggen?


6

Acht u het correct dat de Internationale Organisatie voor Migratie correspondentie betreffende terugkeer van een Somaliër zonder toestemming doorstuurt naar de IND? Tast een dergelijke handelswijze de onafhankelijke positie van de IOM niet aan?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie