Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Justitie op kamervragen over meldplicht asielzoeker

Datum nieuwsfeit: 03-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.244 meldplicht asielzoekers

Gemaakt: 10-1-2000 tijd: 9:18


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

3 januari 1999

In antwoord op uw brief van 3 december 1999, kenmerk: 2990003720, kan ik u meedelen dat de vragen van het lid Halsema (Groen Links) inzake een meldplicht voor asielzoekers worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord, ten behoeve van de vragenstellers en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Staatssecretaris van Justitie,

Antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie op de Kamervragen van het lid Halsema inzake een meldplicht voor asielzoekers (ingezonden op 3 december 1999, kenmerk 2990003720).

1.

Dublinclaimanten ten aanzien van wie in het aanmeldcentrum een claimmogelijkheid wordt onderkend, krijgen een meldplicht opgelegd van 28 dagen. Aansluitend op de uitreiking van de beschikking wordt de Dublinclaimant geacht zich wekelijks op het aanmeldcentrum te melden.

2.

Indien een herhaalde asielaanvrager geen recht (meer) heeft op opvang, geldt dat hem of haar een tweewekelijkse meldplicht wordt opgelegd bij het Aanmeldcentrum waar het herhaalde verzoek is ingediend.

3.

Ik ben mij ervan bewust dat deze meldplicht financiële gevolgen voor Dublinclaimanten met zich meebrengt.

4.

Ik acht een verplaatsing van de periodieke meldplicht van een asielzoeker die geen opvang wordt geboden van het aanmeldcentrum naar de vreemdelingendienst van de gemeente waar hij verblijft om meerdere redenen onverstandig. Allereerst zou dit een vertraging in de procedure met zich mee kunnen brengen, omdat in dat geval de voor de betrokkene relevante documenten van het aanmeldcentrum naar de vreemdelingendienst van de desbetreffende gemeente moeten worden overgebracht. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de periode dat opvang wordt onthouden onnodig zou worden verlengd. Een ander argument dat voor de huidige werkwijze pleit, is dat de vreemdelingendienst op de aanmeldcentra vertrouwd is met de praktische afhandeling van Dublinzaken, waardoor een efficiënte afhandeling van de procedure is gewaarborgd. Bovendien blijkt de directe samenwerking tussen de vreemdelingendienst op de aanmeldcentra en de daar aanwezige Dublinbureau's van de IND in de praktijk goed te werken.

5.

Algemeen uitgangspunt is dat vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor opvang, behoudens medisch noodzakelijk hulp en gefinancierde rechtsbijstand, geen recht kunnen doen gelden op van rijkswege verstrekte voorzieningen.

6.

Aan Dublinclaimanten wordt alsnog opvang geboden indien sprake is van zeer schrijnende humanitaire omstandigheden. Dit betreffen met name medische omstandigheden waarin ten behoeve van de direct medisch noodzakelijke noodhulp, opvang van de betreffende vreemdeling en of zijn gezinsleden in een COA-voorziening noodzakelijk is. Of sprake is van zeer schrijnende humanitaire omstandigheden wordt beoordeeld door de IND, voor zover nodig na advies van een arts, op grond van de voorhanden zijnde gegevens.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie