Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidie Delfzijl voor internationale contacten

Datum nieuwsfeit: 04-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delfzijl

04-01-2000

BESLUIT

Subsidie voor internationale contacten

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft besloten dat zij de raad de nota "Globalisering ook om de hoek" ter vaststelling wil aanbieden.

Het gemeentebestuur wil bevorderen dat de inwoners van Delfzijl internationale contacten onderhouden. In het verleden waren die contacten met name gericht op uitwisselingen met zustersteden. Het is de bedoeling dat door vaststelling van de nieuwe nota ook contacten tussen de 83 verschillende nationaliteiten in Delfzijl verder worden versterkt.

"De wereld woont al in Delfzijl", dat wordt gesteld in de nota "Globalisering ook om de hoek". De nota zet uiteen, dat het gemeentebestuur internationale contacten tussen de eigen inwoners en contacten tussen bewoners van zustersteden wil bevorderen. Daartoe is er een subsidieregeling ontworpen. Per project kan er maximaal 5000 gulden worden aangevraagd. Er is bij maximale subsidieering geldt voor zes projecten per jaar.

Voordat de nota werd geschreven is er een enquete gehouden onder de bevolking. Ook de raadsleden werden geënquêteerd. De resultaten van beide enquêtes zijn vrijwel identiek. Duidelijk werd dat er veel waarde wordt gehecht aan:

1. Stages in het buitenland voor mensen die in de bijstand zitten of werken via de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW). 2. Voorlichting over Europa.
3. Ontwikkelingshulp projecten in samenwerking met allochtone inwoners van Delfzijl in hun land van herkomst.
4. Voorlichting over ontwikkelingssamenwerking. 5. Activiteiten die groepsreizen naar Europese zustersteden noodzakelijk maken.

Doel van de subsidieregeling is dat de gemeente de projecten niet bedenkt, maar dat inwoners voor goede plannen geld kunnen krijgen.

Voorwaarden groep

Aan de groep die het plan indient stellen we als eis dat minimaal aan twee van onderstaande punten wordt voldaan:

In de groep zit minstens één mens met een niet Nederlandse achtergrond.
In de groep zitten minstens twee mensen jonger dan 21 jaar. In de groep zit minstens één mens ouder dan 65 jaar. In de groep zit minstens één mens dat van een minimumuitkering of loon rond moet
komen (of in een gezin met een minimuminkomen leeft).

Voorwaarden plan

Aan het plan stellen we als eis dat aan minimaal twee van de onderstaande punten moet zijn voldaan:

Het gaat om een gezamenlijk op te zetten nieuwe club, een vereniging of een bedrijfje.
Het gaat om een uitwisseling met één van onze zustersteden. Het gaat om stages in binnen- of buitenland.
Het gaat om activiteiten waardoor verschillende bevolkingsgroepen in Delfzijl elkaar beter leren kennen.
Het gaat ontwikkelingshulpactiviteiten van onze inwoners in hun land van herkomst.
Het gaat om voorlichting over Europa

De nota zal worden besproken in de commissie Algemene Bestuurszaken van 08-02-2000. Voorafgaand aan deze avond wordt er een voorlichtingsavond voor de bevolking gehouden op dinsdag 25 januari 2000 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op internet is de nota te vinden op de hoofdpagina van Delfzijl www.delfzijl.nl

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt mevrouw M. Edzes, telefoon 0596-639319.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie