Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Justitie op kamervragen over achternaamswijziging

Datum nieuwsfeit: 04-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.247 afschermen nieuwe naam in een achternaamswijzigingsproced ure

Gemaakt: 10-1-2000 tijd: 11:4


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


4 januari 2000

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de door het lid Dittrich gestelde vragen inzake het kunnen afschermen van een nieuwe naam in een achternaamswijzigingsprocedure.

De Staatssecretaris van Justitie,

Antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie, op vragen van het lid Dittrich over het kunnen afschermen van een nieuwe naam in een achternaamswijzigingsprocedure (ingezonden 7 december 1999,

nr. 2990003950)

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat er niet aan in de weg om voor de vader, die als belanghebbende bij een
achternaamswijzigingsprocedure wordt aangemerkt, de nieuwe achternaam af te kunnen schermen.

Ingevolge artikel 7:4, zesde lid, Awb kunnen wegens gewichtige redenen delen van het bezwaardossier voor een belanghebbende worden geheimgehouden. Het besluit op bezwaar moet ingevolge artikel 3:43, Awb aan de derde-belanghebbende -in casu de vader- worden medegedeeld, maar de wet eist niet, dat daarbij onder alle omstandigheden de integrale tekst van het naamswijzigingsbesluit, inclusief de nieuwe achternaam, wordt overgelegd. Volstaan kan worden met de mededeling dat en waarom de nieuwe achternaam wordt gewijzigd. Dat is voor de vader voldoende om zijn recht op beroep te kunnen uitoefenen.


2. Ja, de wet biedt ruimte.

Er is mij geen Nationale ombudsmanzaak bekend waarbij de afscherming van een nieuwe achternaam aan de orde is.

Neen, zie antwoord op vraag 1.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie