Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Breda: Werken aan het milieubeleid 21e eeuw

Datum nieuwsfeit: 05-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

WERKEN AAN HET MILIEUBELEID 21E EEUW

Het College van Burgemeester en Wethouders doet aan de gemeenteraad het voorstel de nota `Contouren milieubeleid na 1999' en het Milieuprogramma 2000 vast te stellen. Deze nota beschrijft de aanpak waarmee het college wil komen tot een nieuwe milieuvisie als vervolg op het Gemeentelijk MilieubeleidsPlan 1996-1999 (GMP-2). Uitgangspunt is de Stadsvisie waarin het voortdurend streven naar een vitale, complete en duurzame stad wordt uitgewerkt. In de nieuwe milieuvisie moet de vertaling van milieu naar de Stadsvisie verder worden uitgewerkt. Dit betekent het verder bouwen op de behaalde resultaten van het GMP-2. Het GMP heeft voldoende resultaat opgeleverd in de zin van een betere kwaliteit van de stad. De ontwikkeling van een milieuvisie neemt een jaar in beslag. Het GMP wordt daarom met één jaar verlengd tot eind 2000. De milieu-activiteiten die de gemeente dit jaar uitvoert zijn beschreven in het Milieuprogramma 2000.

De nota `Contouren milieubeleid na 1999' geeft aan hoe het gemeentebestuur wil komen tot een nieuwe milieuvisie. Het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 1996-1999 is hiervoor met één jaar verlengd.

Bij de aanpak van de nieuwe milieuvisie is gekozen voor een thematische aanpak. Er worden zes milieuthema's uitgewerkt: `energie', `natuur', `water', `afval en grondstoffen', `bodem' en `geluid, geur en externe veiligheid'. De uitwerking gebeurt onder de overkoepelende paraplu van `leefbaarheid en duurzaamheid'. Bij de uitwerking van de thema's worden ook Bredanaars en Bredase organisaties betrokken.

De nota `Contouren milieubeleid' is gebaseerd op de Stadsvisie, ervaringen met het GMP en ontwikkelingen en verplichtingen.Uit onder andere de Stadsvisie en onderzoeken blijkt de hoge ambitie van het gemeentebestuur en worden prioriteiten aangegeven. Het gemeentebestuur staat voor het verder ontwikkelen en instandhouden van een vitale, complete en duurzame stad. De nota geeft een beknopt overzicht van de milieuambities volgens de Stadsvisie.

Verder is op verschillende manieren onderzocht wat het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 1996-1999 heeft opgeleverd. Uit verschillende Burgerenquêtes, milieuverslagen, landelijk onderzoek en interviews blijkt dat het GMP resultaat heeft gehad. Het merendeel van de 54 actiepunten uit het GMP is uitgevoerd.

Daarnaast staan nieuwe ontwikkelingen aangegeven en ook verplichtingen die de gemeente krijgt van het Rijk (Derde Nationaal Milieubeleidsplan) en de provincie (het Provinciaal Milieubeleidsplan).

In het Milieuprogramma 2000 staat concreet hoe de doelen uit het GMP-2 worden uitgevoerd. Het geeft aan wat de gemeente, vaak in samenwerking met anderen, dit jaar gaat uitvoeren op milieugebied. De gemeente gaat zich onder meer inzetten op het gebied van energie door onder andere met toekomstige bewoners en andere betrokkenen van de Kroeten een windmolen te gaan bouwen. Verder neemt het Energieteam een proef met een nieuwe adviesvorm voor eigenaar-bewoners: het Energie Prestatie Advies.

Naast de ontwikkeling van het Verkeersplan Breda werkt de gemeente ook aan optimalisering van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk. Op het gebied van natuur en landschap krijgt de ontwikkeling van diverse waterlopen in Breda uitgebreid aandacht. Ook gaan dit jaar de waterschappen en het waterleidingbedrijf en de gemeente werken aan een Waterplan.

Allerlei activiteiten om de afvalscheiding zo gunstig mogelijk te laten verlopen, krijgen steeds verder vorm. Bijvoorbeeld wordt genoemd het werken aan een goed functionerend kringloopbedrijf.

Het rijk verplicht gemeenten een geluidnota te maken waarin ze zelf het beleid concreet kan maken. Ook voor bodem staat een samenhangend beleid in de planning. Hierin moeten alle activiteiten en taken op het gebied van bodem worden opgenomen zoals grondstromen- en saneringsbeleid.

Veel milieuactiviteiten staan in de gemeentebegroting opgenomen. Daarnaast is voor verschillende activiteiten uit het Milieuprogramma een bedrag van ƒ 350.000,-- geraamd. Een onderdeel van dit budget is een bedrag van ƒ 70.000,-- voor het Lokaal MilieuPlatform.

De nota en het milieuprogramma komen aan de orde in de commissie Milieu en Onderwijs van 18 januari en daarna in de gemeenteraad van 27 januari.

Breda, 5 januari 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie