Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belgische premie "mannelijke runderen" - campagne 2000

Datum nieuwsfeit: 06-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

06/01/2000

PERSBERICHT

PREMIE "MANNELIJKE RUNDEREN" - CAMPAGNE 2000

De Minister van Landbouw en Middenstand wenst de producenten rundveehouders in kennis te stellen van de nieuwe premievoorwaarden en gewijzigde modaliteiten voor de premieregeling "mannelijke runderen" m.b.t. de campagne 2000.

De premie voor mannelijke runderen kan worden aangevraagd voor stieren en voor ossen.

Belangrijkste premievoorwaarden :


* Stieren :

- éénmalige premie;

- minimum leeftijd 7 maand;

- verplichte aanhoudingsperiode 2 maand;


* Ossen :

- minimum leeftijd 7 maand en maximum leeftijd 19 maanden voor de 1ste premie;

- minimum leeftijd 20 maand voor de 2e premie;
- verplichte aanhoudingsperiode 2 maand.

De toekenning van de premie is gekoppeld aan de maximale veebezetting van 2 GVE/HA voedergewassen.

De premietoekenning wordt beperkt tot het aantal beschikbare GVE berekend op basis van een veebezetting van maximum 2 GVE/ha voedergewassen; hierbij wordt rekening gehouden met :

enerzijds :


* het aantal melkkoeien (in GVE) dat nodig is voor de productie van de referentiehoeveelheid melk;

* het aantal ontvankelijke ooien (in GVE) waarvoor de premie wordt aangevraagd voor het jaar 2000 maar beperkt tot het premiequotum ooien';

* het aantal ontvankelijke mannelijke runderen, stieren en ossen (in GVE) waarvoor de premie wordt aangevraagd voor het jaar 2000;
* het aantal ontvankelijke zoogkoeien en vaarzen (in GVE) waarvoor de premie wordt aangevraagd voor het jaar 2000 maar beperkt tot het premiequotum zoogkoeien';

anderzijds


* de aanvaarde oppervlakte voedergewassen (in ha) uit de oppervlakteaangifte 2000.

Opmerkingen :

Een producent wordt echter vrijgesteld van de toepassing van het veebezettingsgetal wanneer het aantal dieren op zijn bedrijf dat in aanmerking moet worden genomen voor de bepaling van het veebezettingsgetal, niet groter is dan 15 GVE.

Het veebezettingsgetal van het bedrijf' van 2 GVE/ha dient duidelijk onderscheiden te worden van het veebezettingsgetal voor extensivering' dat in rekening wordt gebracht voor een eventuele uitbetaling van het extensiveringsbedrag.

De toekenningsvoorwaarden voor de extensiveringspremie worden gepreciseerd in een specifiek persbericht.


* De referentiehoeveelheid melk die bij de berekening van het veebezettingsgetal van het bedrijf voor de GVE-melkkoeien wordt gehanteerd is het melkquotum (leveringen en/of rechtstreekse verkopen) waarover de producent beschikt op 31 maart van het premiejaar 2000. Het betreft hier het melkquotum van het melkjaar 1999-2000;

* het theoretische melkrendement of het werkelijke melkrendement (indien het bedrijf deelneemt aan de melkcontrole) kan gebruikt worden voor de berekening van het aantal GVE (melkkoeien) dat nodig is voor de productie van het melkquotum;
* vanaf de campagne 2000 wordt het theoretische melkrendement per koe voor België vastgesteld op 5.450 kg of 5.291 liter melk per koe;

* maximaal 6 aanvragen per producent en per bedrijf per campagne ;
* het plafond van maximaal 90 geprimeerde runderen per leeftijdscategorie per producent en per bedrijf blijft behouden;
* een proportionele vermindering wordt toegepast in geval van overschrijding van het plafond voor België, nl. 235.149 premies.

Modaliteiten


* Belangrijk : indieningsperiode voor de campagne 2000 loopt van 1/1/2000 tot en met 30 november 2000;

* aanvraagformulieren worden in periode 15/12/1999 tot 31/12/1999 automatisch toege stuurd aan alle producenten die in 1998 en/of 1999 een aanvraag hebben ingediend;

* de oude aanvraagformulieren zijn niet meer geldig na 31/12/1999;
* blanco aanvraagformulieren kunnen steeds worden aangevraagd bij de Provinciale Bureaus van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (adressen zie hieronder);

* de premieaanvragen dienen vergezeld te zijn van de originele paspoorten van de betrokken runderen.

Betaling


* een voorschot op de premie wordt voorzien rond eind november 2000;
* het saldo wordt uitbetaald rond april 2001;
* het premiebedrag voor de campagne 2000 bedraagt 6.454 BEF (160 EUR) per stier en 4.921 BEF (122 EUR) per os.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie