Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel B en W Rijswijk voor multifunctioneel sportcomplex

Datum nieuwsfeit: 07-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Voorstel college van B en W van Rijswijk
Multifunctioneel sportcomplex ontstaat door combinatie van sporthal en zwembad

Rijswijk, 7 januari 2000

RIJSWIJK - Aan de Schaapweg in Rijswijk zal een nieuw multifunctioneel sportcomplex ontstaan. Naast de bestaande sporthal De Schilp zal een nieuw zwembad worden gebouwd. Zo'n `sport-sport-combinatie' is niet alleen voordeliger bij het beheer van het complex, maar biedt ook meer gebruiksmogelijkheden en trekt daardoor meer bezoekers. Per jaar verwacht het college dat 183.000 mensen gebruik zullen maken van het zwembad. De totale investeringen in nieuwbouw en verbouw bedragen bijna 12,3 miljoen gulden. Het bad is ontworpen door A2 Architecten uit Apeldoorn onder verantwoordelijkheid van Van der Belt Projecten in Twello, die reeds vele zwembaden in ons land hebben gerealiseerd. In het vandaag gepresenteerde voorstel aan de gemeenteraad blijft het beheer van het sportcomplex voorlopig in handen van de gemeente, ook al is het geen kerntaak. Twee jaar na de opening van het bad volgt een evaluatie en dan kan alsnog besloten worden om de exploitatie uit te besteden.

Het zwembad omvat een wedstrijdbad van 25 x 15 meter; een apart instructie- en recreatiebad met beweegbare bodem; een peuterbad en een glijbaan met uitzwembak. Alles onder één dak. Pal naast het zwembad wordt een centrale hal ingericht met kleedkamers, douches, toiletten, technische installaties, personeelsvertrekken en een horecagelegenheid. Deze horecagelegenheid bedient zowel bezoekers van het zwembad als van de sporthal.
Er komt in het zwembad een waterzuiveringsysteem van zogeheten zout-electrolyse omdat in de toekomst vervoer over de weg van het nu veelal gebruikte gevaarlijke chloor wordt verboden. Voor het spoelen van het water in de toiletten wordt het spoelwater van het zwembad gebruikt. Door toepassing van een extra pakket energiebesparende maatregelen (o.a. zwaarder isolatieglas en betere dakisolatie) is een bezuiniging op de kosten van energie van ongeveer 40.000 gulden per jaar mogelijk.

Sporthal
De sporthal wordt op een aantal punten aangepast. Inmiddels is het pachtcontract met betrekking tot de horeca per september 2000 opgezegd. Op de eerste verdieping wil het college een huurder vinden die medi-fit-activiteiten gaat uitvoeren. Dat betekent dat er ook aanpassingen moeten worden aangebracht voor mindervaliden, zoals een lift.
Verder wordt een deel van de huidige kantine afgescheiden waardoor ruimte ontstaat voor een multifunctionele welzijnsruimte voor o.a. de jongeren uit de Strijp.
Omdat het nieuwe zwembad gebouwd wordt op een trainingsveld van voetbalvereniging RVC/Rijswijk wordt een ander veld zodanig aangepast dat daarop ook getraind kan worden. Daarvan bedragen de kosten 300.000 gulden.

Met de bouw van het zwembad en de verbouw van de sporthal is in totaal een bedrag gemoeid van ruim 12 miljoen gulden (stichtingskosten). Daar zitten ook de kosten in verwerkt die reeds zijn gemaakt. De daadwerkelijke bouwkosten van het zwembad bedragen bijna 10 miljoen gulden.

Beheer
Zoals gezegd blijft het beheer van het zwembad voorlopig in handen van de gemeente. Dit is mede ingegeven door het feit dat de gemeente graag de regie in handen wil houden en dus invloed kan uitoefenen op zaken als onder andere de tarieven en het sportbeleid. Ook al omdat de gemeente strikte voorwaarden wil stellen aan de exploitatie en inrichting van het bad, de horecagelegenheid, de sportzalen en de welzijnsruimte acht het college het voorlopig beter om de exploitatie in eigen handen te houden. Daarbij komt dat de gemeente zorvuldig wil omgaan met onder meer het personeelsbeleid. De huidige personeelsleden van het zwembad in dienst van de gemeente kunnen overigens allemaal in het nieuwe bad tewerk gesteld worden. Het college wil dat na twee jaar een evaluatie wordt gehouden. Dan zou eventueel besloten kunnen worden de exploitatie alsnog extern te regelen.

Bij een geschat aantal van 183.000 bezoekers per jaar denkt het college dat de exploitatie de eerste jaren minsten 230.000 gulden goedkoper zal zijn dan de huidige kosten die gemaakt worden voor zwembad De Wervel. Dat bedrag zou gaandeweg kunnen oplopen tot een half miljoen gulden vanaf 2004.

Commissievergadering
Het raadsvoorstel wordt op dinsdag 18 januari om 20.00 uur besproken in een gecombineerde en openbare vergadering van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer, de commissie Verkeer en Vervoer, Cultuur en Sport en de commissie Middelen in het gemeentehuis van Rijswijk aan de Generaal Spoorlaan 2.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie