Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Netelenbos op vragen landingen Schiphol bij zijwind

Datum nieuwsfeit: 07-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.460 landen van vliegtuigen op schiphol bij zijwind
Gemaakt: 17-1-2000 tijd: 15:30


2

Aan

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 januari 2000

Onderwerp

Vragen gesteld door het lid Van Bommel (SP) over het landen van vliegtuigen op Schiphol bij zijwind van 9 november 1999.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het lid

Van Bommel (SP) over het landen van vliegtuigen op Schiphol bij zijwind van


9 november 1999.


1. Kent u het bericht `Netelenbos negeert zijwind'?

Ja, ik ken het bericht.


2. Is het waar dat de maximaal toegestane zijwind voor landingen tussen 23.00 uur en 6.00 uur hoger is dan overdag, namelijk 25 knopen respectievelijk 15 knopen?

De maximale toegestane zijwind voor de baantoewijzing is tussen 23.00 uur en 06.00 uur inderdaad hoger dan overdag.


3. Deelt u de mening van de Luchtvaartinspectie en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers dat de milieu- en geluidsregels op Schiphol de veiligheid in het geding hebben gebracht? Zo neen, waarom niet?

De veiligheid is niet in het geding vanwege de milieu- en geluidsregels op Schiphol. Vliegtuigen en hun bemanningen kunnen veilig landen bij een dwarswind van


25 knopen. De gezagvoerder bepaalt zelf of hij onder de heersende omstandigheden een veilige landing kan uitvoeren. Dit is niet anders dan op luchthavens met één landingsbaan. Ik heb de luchtvaartsector, conform de afspraak met de Kamer, gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de veiligheidsaspecten van baantoewijzing en de daarbij gehanteerde waarden van dwars- en staartwind. Dit onderzoek onder leiding van de heer Rinnooy Kan is inmiddels gestart en zal naar verwachting in

februari 2000 zijn afgerond. Hierbij is inbegrepen een nauwkeuriger systeem voor het meten van wind tijdens de landing op Schiphol.


4. Is het waar dat in het alsmaar uitblijvende rapport over het Transaviatoestel dat in de kerstnacht van 1997 een mislukte landing maakte op Schiphol, een passage voorkomt over de veel te hoog opgeschroefde windlimieten op Schiphol?

Het rapport van de Raad van de Transportveiligheid is inmiddels openbaar. Het rapport bevat geen passage als bedoeld. De Raad beveelt mij wel aan om het Geluid Preferentieel Baangebruik Systeem (GPBS) te herzien ten aanzien van:

a. aanbevolen ICAO beperkingen

b. onbetrouwbaarheid van de huidige windinformatie

c. potentiële risico's van vliegen in (sterke) zijwindomstandigheden

d. vrijheid van de verkeersleiding om de vastgestelde GPBS criteria te overschrijden.

Zoals hierboven aangegeven loopt daarvoor een onderzoek.


5. Is het waar dat vrijwel nergens de windomstandigheden zo sterk kunnen wisselen als op Schiphol? Zo ja, moet op grond daarvan niet ook tijdens de nachtelijke uren worden gekozen voor de veilige norm van maximaal 15 knopen?

Het is niet zo dat vrijwel nergens de windomstandigheden zo sterk wisselen als op Schiphol. Schiphol heeft, in tegenstelling tot veel andere luchthavens, banen in diverse richtingen waardoor de toewijzing van de optimale landings- of startbaanconfiguratie bij wisselende windregimes een complex proces is. Op zich is dit geen reden om `s nachts te kiezen voor maximaal 15 knopen: op luchthavens met banen in slechts 1 richting wordt doorgevlogen tot dwarswindomstandigheden die de operationele limieten van de vliegtuigen kunnen benaderen (30 tot
35 knopen).


6. Bent u bereid met onmiddellijke ingang de veilige norm van 15 knopen voor landingen op Schiphol bij zijwind 24 uur per dag verplicht te stellen?

Zoals onder 3 aangegeven heb ik met de luchtvaartsector afgesproken dat er eerst een gedegen onafhankelijk onderzoek zal worden uitgevoerd alvorens hierover besluitvorming te laten plaatsvinden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie