Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 10-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Vergunningen Nieuwsdatum: 10-Jan-2000

Aangevraagde en verleende vergunningen.
Aanvragen vergunning

1. De volgende aanvra(a)g(en) voor een bouwvergunning is (zijn) ingediend:

- Voor het perceel HEEMSTEDESTRAAT 19 voor het veranderen van de vierde verdieping en het oprichten van een dakterras (aanvraagnummer 51-99-0658)

- Voor het perceel DE HERCULESSTRAAT 131/133 voor het tijdelijk plaatsen van een unit (aanvraagnummer 51-99-0663)
- Voor het perceel DE LAIRESSESTRAAT 121-123 voor het gedeeltelijk veranderen en verenigen van de gebouwen (aanvraagnummer 51-00-0001)
- Voor het perceel HOEK BEETHOVENSTRAAT EN GERRIT VAN DER VEENSTRAAT voor het plaatsen van een kunstwerk op de openbare weg (aanvraagnummer 51-00-0002)

- Voor het perceel KAREL DU JARDINSTRAAT 35 voor het wijzigen van de gevels van de achteruitbouw en het aanbrengen van een hekwerk op deze achteruitbouw (aanvraagnummer
BWTE04-1999-0398)

- Voor het perceel CEINTUURBAAN 260 voor het veranderen van de voorgevelpui op de beganegrondverdieping (aanvraagnummer BWTE04-1999-400)

- Voor het perceel SAENREDAMSTRAAT 26 voor het veranderen en samenvoegen van de 1e en 2e verdieping met bestemming daarvan tot 1 woning (aanvraagnummer BWTE04-1999-401)


2. De volgende aanvra(a)g(en) voor een monumentenvergunning (is) zijn ingediend:

- Voor het perceel MINERVALAAN 49-IIC voor het inpandig verbouwen van de woning en het veranderen en vergroten van het balkon (aanvraagnummer 03-99-0112)

De onder 1 t/m 2 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 13 januari 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.
Verleende Vergunningen

1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende bouwvergunning(en) is (zijn) verleend:

- Voor het perceel VAN TUYLL VAN SEROOSKERKENWEG 58-II voor het maken van een dakterras aan de achterzijde van de woning (aanvraagnummer 51-99-0565); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 3 januari 2000

- Voor het perceel EMMAPLEIN 3 voor het gedeeltelijk veranderen van de garage (aanvraagnummer
51-99-0570); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 4 januari 2000

- Voor het perceel VALERIUSSTRAAT 24 voor het maken van een dakterras (aanvraagnummer
51-99-0583 ); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 3 januari 2000

- Voor het perceel DE LAIRESSESTRAAT 92-HS voor het inpandig veranderen van het pand (aanvraagnummer 51-99-0614 ); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 3 januari 2000

- Voor het perceel PRINS HENDRIKLAAN 47-II voor het wijzigen van de trap naar en het aanpassen van de vloer ter hoogte van de dakverdieping (aanvraagnummer 51-99-0627 ); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 3 januari 2000

- Voor het perceel PC HOOFTSTRAAT 114 voor het veranderen van een winkelruimte (aanvraagnummer 51-99-0629 ); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 3 januari 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder nummer 1 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen onder nummer 1 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft). Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Amsterdam, 12 januari 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken. Nieuwsdatum: 10-Jan-2000

De commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken vergadert op 19 januari 2000 in de raadzaal van kantoor Zuid, Koninginneweg 1. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.
Op de agenda staat onder meer:
\sum Presentatie Overheidsloket 2000
a) presentatie door dhr. Matt Poelmans, Programma-manager Overheidsloket 2000
b) Toelichting op de verbouwing door dhr. J.du Saar \sum Concept sponsor overeenkomst IJsbaan Museumplein.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de Voorlichtingsbalie van kantoor Koninginneweg 1 en kantoor Karel du Jardinstraat 65 . Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1911

Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen Nieuwsdatum: 10-Jan-2000

De commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen vergadert op 18 januari 2000 in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.
Op de agenda staat onder meer:
\sum Afsluiten grondexploitatie Burgerweeshuis
\sum Raadsvoordracht voorbereidingsbesluit Stedelijk Museum nieuwe uitbreiding.
\sum Raadvoordracht voorbereidingsbesluit Cornelis Troostplein uitbreiding restaurant La Brace.
De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de Voorlichtingsbalies van kantoor Koninginneweg 1 en kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1811.

Gewijzigde spreekuren Buurtservicepunt Hoofddorppleinbuurt. Nieuwsdatum: 10-Jan-2000

Per 1 januari zijn de spreekuurtijden als volgt veranderd: Maandag van 14:00 tot 17:00 uur; wijkcoördinator van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid.
Dinsdag van 14:00 tot 17:00 uur; Buurtbeheer
Woensdag 09:00 tot 11:00 uur; Buurtbeheer
Donderdag 14:00 tot 16:00 uur; Buurtbeheer
16:00 tot 18:00 uur; Jongerenproject Zuid
Vrijdag 14:00 tot 17:00 uur; politiewijkteam Surinameplein Elke eerste en dered zaterdag van de maand van 12:00 tot 14:00 uur; overleggroep Stadsvernieuwing Hoofddorppleinbuurt. Het buurtservicepunt is gevestigd in de Heemstedestraat 1, telefoon 615 23 81

Stadsdeelkantoor op 12 januari vanaf 14:00 uur gesloten. Nieuwsdatum: 10-Jan-2000

Op woensdag 12 januari zijn de stadsdeelkantoren, wegens de nieuwjaarsreceptie, vanaf 14:00 uur gesloten. Tot 14:00 uur zijn de kantoren gewoon geopend en kunt u terecht. Vanaf 13 januari kunt zoals u gewend bent bij ons terecht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie