Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landelijke melddag '50-plussers over werk'

Datum nieuwsfeit: 11-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
ANBO

Utrecht, 20 december 1999

11 januari 2000: Landelijke melddag ‘50-plussers over werk'

Een sollicitatieplicht voor werklozen boven de 57,5 jaar. VUT-regelingen die worden omgebouwd tot pre-pensioen. Een verbod op leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie. Fiscale voordelen voor werkgevers die werknemers langer in dienst hou-den. Kabinet en sociale partners doen er alles aan om mensen langer in het ar-beidsproces te houden.
Kortom: Ouderen moeten langer blijven werken, vanwege het groeiende tekort aan arbeidskrachten. Maar hoe staat het écht met de behandeling van oudere werkne-mers op het werk? Reden voor de ANBO om op 11 januari 2000 een melddag te organiseren.

Bij een sollicitatie afgewezen omdat u te oud was? U krijgt geen promotie meer vanwege uw leeftijd? Om- en bijscholing gaan aan uw neus voorbij, omdat u vijftig-plusser bent? Of misschien gaat uw salaris er op achteruit omdat u nieuwe betaalde werkzaamheden gaat doen tegen een lager uurloon? Het kan zijn dat u na uw 65ste in hetzelfde beroep blijft werken, maar minder gaat verdienen. Of dat u juist moet stoppen en met pensioen, pre-pensioen of vut moet. Ook kunnen verlofmogelijk-heden ontbreken als een naaste moet worden verzorgd. Het zijn slechts een handjevol belemmeringen die ouderen op de arbeidsmarkt tegen kunnen komen. De ANBO, de bond voor vijftig-plussers organiseert daarom op 11 januari 2000 de landelijke melddag ‘50-plussers over werk'. Senioren kunnen die dag via het speciale telefoonnummer 030 - 233 00 66 van 10.00 tot 20.00 uur melden wat voor hen de grootste struikelblokken zijn bij het vinden of behouden van werk. En sug-gesties ter verbetering doorgeven.

Neem nu mijnheer De Bont. Hij werkt al vanaf zijn 20ste bij de gemeente en wil met zijn 52 jaar overstappen naar de gemeentelijke veegdienst. Hij reageert op een interne vacature, maar wordt gepasseerd. Hij is te oud voor het werk vinden ze bij de gemeente. De Bont had zich er zeer op verheugd, want hij doet al zo'n twintig jaar hetzelfde werk. Hij was juist zo toe aan afwisseling van werkzaamheden.

Of de ervaring van mevrouw De Graaf. Zij is midden jaren tachtig heringetreden als administratief medewerkster bij een elektrotechnisch installatiebedrijf. Volgend jaar wordt ze 60 en ze heeft al van haar baas te horen gekregen dat ze dan op grond van de CAO ontslagen zal worden, omdat ze dan 85 procent van haar huidige salaris aan pre-pensioenrechten heeft opgebouwd. De VUT met zijn vrijwillige vervroegde uittreding is in 1999 afgeschaft. Haar baas kan haar wel een nieuw arbeidscontract aanbieden, maar wil dat niet. Mevrouw De Graaf zou nog graag een aantal jaren willen blijven werken. Niet zozeer voor het geld, maar omdat ze door haar werk ook veel sociale contacten heeft en verantwoordelijkheden draagt.

Een voorbeeld waar een oudere werknemer écht meetelt: Mijnheer Kok die werkt voor een grote bank. Over twee jaar zal hij gedwongen met pensioen gaan. De bank neemt zijn sociale verantwoordelijkheid serieus. De heer Kok mag op kosten van de baas een dag per week ervaring met vrijwilligerswerk opdoen. De overgang van werk naar pensionering zal dan minder groot zijn. Kok wil na zijn pensionering anders actief blijven en zich dienstbaar maken aan de samenleving. Zijn baas biedt hem daarvoor de mogelijkheden.

Vijftig-plussers kunnen hun ervaringen ook eerder melden via Internet. Dat kan via een speciaal formulier op: www.seniorweb.nl/anbo/actueel/nieuws

Afgelopen zomer is door de ANBO een enquête gehouden naar leeftijdsbewust personeelsbeleid en beeldvorming van vijftig-plussers. De resultaten van de landelijke melddag in januari 2000 vormen het sluitstuk.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie