Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beveiligingsbranche beeindigt samenwerking Politiekeurmerk

Datum nieuwsfeit: 11-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NIBRA

Beveiligingsbranche beeindigt samenwerking met Politiekeurmerk Veilig Wonen

De beveiligingsbranche en het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) be-eindigden de medewerking aan het 'publiek-private samenwerkingsproject' Politiekeurmerk Veilig Wonen. Oorzaak hiervan is een onoverbrugbaar verschil van inzicht met het Nederlands Politie Instituut (NPI) over publiek private samenwerking. De visie van het NPI op de rol- en taakverdeling tussen politie en private bedrijven en instellingen staat een gezamenlijk succes van het Politiekeurmerk Veilig Wonen in de weg, aldus een persbericht van het NCP.

Het bericht vervolgt:
"In 1997 en 1998 is in een aantal politieregio's het Politiekeurmerk Veilig Wonen ontwikkeld als een laagdrempelige beveiliging van particuliere woningen. Door de grootschalige inzet van de politie als adviseur kunnen veel woningen op basis niveau beveiligd worden. Dit betekende een positieve impuls in het beveiligingsniveau van woningen in Nederland, waarbij de politie als aanjager een onontbeerlijke rol speelt. In overleg met de toenmalige staatssecretaris, de heer J. Kohnstamm, is afgesproken om de activiteiten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen na deze experimentperiode onder te brengen in de BORG-regeling. Het NCP heeft ter voorbereiding op het invullen van de afspraak de afgelopen 1½ jaar de bestaande keurmerken voor woningbeveiliging van Uneto, VEB, Borg en Stichting Slotencertificaat uit de markt gehaald. Juist om eenduidigheid te creeeren en met de marktpartijen de voorbereidingen te treffen om de grootschalige aanpak landelijk door te voeren.

Begin 1999 blijkt dat agenten in veel politieregio's een permanente taak zien in hun begeleiding van het Politiekeurmerk. De lokale preventieadviseurs zien hier een goede aanleiding om bij te dragen aan de directe relatie politie - burger. Ook geeft de politie een oordeel over de eisen die aan beveiligingsproducten worden gesteld. De politie bepaalt welk product wel en welk product niet mag worden toegepast. Onduidelijkheid hierover in de beveiligingsbranche neemt toe. In plaats van het politiekeurmerk over te dragen aan de gezamenlijke marktpartijen en de publiek private samenwerking vorm te geven, wordt gestreefd naar een eigen politieorganisatie die het keurmerk gaat verzorgen. Deze organisatie wordt binnen het Nederlands Politie Instituut opgezet."

Politie-optiek
"De politie is geen aanjager van het beveiligingsproject, maar ook uitvoerder. In de gehele opzet van het Politiekeurmerk Veilig Wonen moet de beveiligingsvakman plaats maken voor de 'amateurbeveiliger' die met een cursus op zak op de stoel van de vakman gaat zitten. Dit is momenteel de praktijk, aldus nog steeds het persbericht.

Het Nationaal Centrum voor Preventie heeft, op basis van de oorspronkelijke afspraken, een model voor publiek-private samenwerking ontwikkeld. Bedrijven en instellingen kunnen na de initiatieffase van de politie de activiteiten overnemen. Een Keurmerk Veilig Wonen krijgt daarmee een zodanige maatschappelijke inbedding dat succesvolle voortzetting van het politie-initiatief tot in lengte van jaren zekergesteld is. Extra politie-inzet, gericht op bewustwording van planologen, bewoners en eigenaren, is een sterke impuls tot brede acceptatie. Het betekent tevens dat dit Keurmerk daarmee eigendom wordt van de gezamenlijke publieke en private marktpartijen.

De politie ontwikkelt nu echter een eigen model van 'samenwerking'. Onder verantwoordelijkheid, aansturing en regie van de politieorganisatie kunnen bedrijven en instellingen uitvoerende activiteiten ondernemen. De beveiligers binnen de politie willen zelf optreden als normstellende en controlerende organisatie en soms zelf keuzes maken voor in te schakelen bedrijven. Het NCP zou hierbinnen de kwaliteitsbewaking van de politieorganisatie moeten verzorgen."

Het persbericht meldt verder dat "Zo de beveiligingsbranche niet serieus wordt genomen en er nu geen sprake is van publiek-private samenwerking. Bovendien wordt het NCP nu door de overige marktpartijen aangesproken op de voorbereidingswerkzaamheden voor het Keurmerk. Deze leiden nu immers niet tot het afgesproken resultaat. Het is voor met name beveiligingsbedrijven onverteerbaar dat zij hun bestaande keurmerken hebben ingeleverd en daarvoor thans geen goedwerkend en breed gedragen kwaliteitsregeling terugkrijgen. Zij komen met lege handen te staan. De politie-organisatie in Nederland geeft er zowel in de uitvoeringsvorm als in de wijze waarop zij betrokkenheid van de private marktpartijen waardeert blijk van, op publiek private samenwerking een afwijkende visie te hebben. De geschetste werkwijze van de politie-organisatie krijgt bovendien te maken met een continu-iteitsprobleem. En wel om twee redenen: korpsbeheerders en hoofdcommissarissen hebben voortdurend en in toenemende mate te maken met beperkingen in kwalitatieve en kwantitatieve inzet van politie en de beveiligingsbranche - Vereniging van Europese Beveiligingsondernemingen (VEB), de Stichting Slotencertificaat, Unie van Elektrotechnische Ondernemers (Uneto) en de Nederlandse Vereniging van Handelaren in IJzerwaren (NVVIJ) - verzet zich tegen de huidige werkwijze van de politie. De vraag naar een duidelijk en breed gedragen certificaat voor inbraakbeveiliging van woningen blijft onverminderd groot. Politie blijft hierbij een belangrijke aanjaagfunctie behouden. De bedrijven en instellingen die daarbij betrokken zijn willen graag een eenvormige en heldere kwaliteitsregeling waaraan zij op grond van hun professionaliteit en kennis van de markt hun steentje kunnen bijdragen. De beveiligingsbranche streeft naar een certificaat en de voortzetting van de oorspronkelijke kwaliteitsregeling. Het spreekt vanzelf dat daarbij ook - waar mogelijk - rekening wordt gehouden met de belangen van publieke partners zoals de politie. De participatie van de politie in het opzetten van de kwaliteitsregeling draagt bij aan acceptatie van de regeling. Door samenwerking met marktpartijen en met een gerichte inspanning van de politie-organisatie ontstaat een maximale acceptatie voor optimale woonhuisbeveiliging. Dit is de publiek-private samenwerking waarvoor het Nationaal Centrum voor Preventie is opgericht. Dit is de samenwerking waarvoor ook de samenwerkende partijen in het Nationaal Centrum voor Preventie voor staan!"

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie