Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten burgerenquete Breda bekend

Datum nieuwsfeit: 12-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

RESULTATEN BURGERENQUÊTE BEKEND

De resultaten van de Burgerenquête zijn bekend. De gemeente heeft deze enquête gehouden in september en oktober 1999. Ruim 6.500 Bredanaars van 18 jaar en ouder zijn telefonisch ondervraagd over een groot aantal producten van de gemeente. De vragen hadden onder meer betrekking op de communicatie tussen inwoners en bestuur, cultuur, de dienstverlening van de gemeente, milieu en verkeer.

Communicatie met de stad

Sinds maart 1998 staan de gemeentelijke advertentiepagina's in het Stadsblad. Het leesbereik is hiermee toegenomen. Van alle Bredanaars leest 63% de advertentiepagina.


20% van de inwoners heeft in 1999 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een informatie- of inspraakavond in de wijk te bezoeken. Dat is 10% meer dan vorig jaar. De meeste mensen geven aan meer wijkbezoeken en informatieavonden op prijs te stellen.

De helft van de Bredanaars kent een wijk- of dorpsraad in de eigen buurt. Dit is een toename ten opzichte van andere jaren. Een ruime meerderheid van hen vindt dat de raad voldoende opkomt voor de belangen in de buurt. Toch weten veel mensen niet of de raad een goede afspiegeling is van de bewoners in de wijk.

Het aantal mensen met een Internetaansluiting thuis én op het werk is in 1999 verdubbeld tot 18%. 24% heeft alleen thuis of op het werk toegang tot het Internet.

Dienstverlening

Een groot deel van de inwoners heeft vorig jaar contact gehad met één of meerdere gemeentelijke diensten zoals burgerzaken, de bibliotheek, de meldpunten, de sociale dienst etcetera. Ruim acht op de tien mensen zijn tevreden over het contact, dat zij met de gemeente hebben gehad. Het bezoek aan de meldpunten is binnen drie jaar verdubbeld. Ook de balie bouwen en wonen springt eruit met de helft meer contacten dan in
1998.

Milieu

Ruim vier op de tien inwoners heeft in de eigen woonomgeving regelmatig last van geluid of stank. Vooral auto's en bromfietsers worden als veroorzakers genoemd. Het last hebben van verontreiniging door zwerfvuil en afval en verontreiniging in groenvoorzieningen neemt nog steeds toe.

Van alle milieu-activiteiten die de gemeente organiseert, is de afvalscheiding het beste bekend. De meeste Bredase huishoudens blijken vrij bewust hun afval te scheiden. Volgens de Bredanaars zal de gemeente de komende jaren meer aandacht moeten besteden aan natuur en landschap, afvalscheiding en woonomgeving.

Verkeer

Het autobezit is dit jaar weer iets toegenomen van 78% naar 81%. Ruim acht op de tien Bredase huishoudens heeft één of meerdere auto's. Dit jaar is de auto meer gebruikt om boodschappen te doen, voor vrijetijdsbesteding en om de kinderen naar school te brengen. Opvallend is, dat de auto voor het werk en om uit te gaan minder is gebruikt. Het voornemen om in de toekomst vaker te gaan lopen, de fiets of het openbaar vervoer te nemen is toegenomen.

Een kwart van de inwoners is voorstander van beperking van parkeermogelijkheden in de binnenstad. Het merendeel acht een beperking van het autogebruik in de stad noodzakelijk. De meeste Bredanaars zijn van mening, dat er parkeercontrole moet zijn. Meer dan de helft vindt dat er in de binnenstad meer in parkeergarages geparkeerd moet worden en minder op straat. Alleen de parkeertarieven vinden zij over het algemeen vrij hoog.

Cultuur

Het Breda's museum is bij ruim de helft van de inwoners bekend. De Artotheek kent bijna de helft van de Bredase bevolking (46%). De bibliotheek trok in het seizoen 1998/1999 bijna de helft van de Bredanaars. Van alle inwoners heeft 17% dit jaar een concert in een kerk bijgewoond en bezocht 18% een expositie.

Eind januari verschijnt een brochure, waarin een samenvatting te vinden is van de resultaten van de burgerenquête. De brochure is dan verkrijgbaar bij de balie Voorlichting in het Stadskantoor, de deelstadskantoren en bij de meldpunten.

Breda, 12 januari 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie