Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: begeleidersvoorziening doof-blinden

Datum nieuwsfeit: 12-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.022 brief sts vws begeleidersvoorziening doofblinden
Gemaakt: 18-1-2000 tijd: 9:59


3

De Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport


12 januari 2000

Tijdens het Algemeen Overleg, dat ik op 2 december jl. met uw Commissie over het gehandicaptenbeleid heb gevoerd, is onder meer de zorg voor doofblinden aan de orde geweest. In het bijzonder is daarbij aandacht geschonken aan de begeleidersvoorziening voor doofblinden. In aansluiting op hetgeen in het betreffende overleg aan de orde is geweest wil ik u het volgende berichten.

In het najaarsakkoord 1998 van de meerjarenafspraken voor de sector Gehandicaptenzorg is een structurele financiering opgenomen van f 2,5 miljoen per jaar voor de begeleiders-voorziening voor doofblinde mensen. Deze afspraak is op verzoek van de Gehandicapten-raad, die het najaarsakkoord namens de belanghebbenden van lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten heeft ondertekend, opgenomen. Na de totstandkoming van dit najaars-akkoord is vanuit het ministerie overleg gevoerd met de organisaties van doofblinden en de Gehandicaptenraad over de uitvoering van deze afspraak. Aanvankelijk is op verzoek van genoemde belangenorganisaties onderzocht of een financiering vergelijkbaar met het persoonsgebonden budget mogelijk is. Nader onderzoek wees uit dat deze financieringswijze in praktische zin niet uitvoerbaar is. Bij een dergelijke financieringswijze zou het beschikbare budget op basis van inwoneraantallen over de zorgkantoren moeten worden verdeeld. Deze benadering zou relatief hoge overheadkosten met zich meebrengen zodat voor de kleine doelgroep, die door de doofblinden wordt gevormd, niet het beoogde budget voor de begeleidersvoorziening beschikbaar zou komen. Vanuit het ministerie is daarop voorgesteld het College voor zorgverzekeringen de opdracht te geven tot het opstellen van een subsidieregeling voor de begeleidersvoorziening voor doofblinden. Aanvankelijk hielden de belangenorganisaties vast aan een regeling die vergelijkbaar is met de financiering van het persoonsgebonden budget. In de loop van het jaar waren zij er evenwel van overtuigd dat, gezien de beperkte omvang van de doelgroep, een subsidieregeling van het College voor zorgverzekeringen de meest voor de hand liggende oplossing is.

Op 10 november 1999 heb ik een brief verzonden aan het College voor zorgverzekeringen waarin ik heb verzocht een subsidieregeling te ontwerpen voor de begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen. Voor de goede orde doe ik u hierbij een kopie toekomen van het betreffende verzoek.

Als vervolg op het Algemeen Overleg hebben vertegenwoordigers van het ministerie op


15 december jl. overleg gevoerd met de belangenorganisaties van doofblinden en de Gehandicaptenraad. Daarbij is onder meer de uitvoering van de begeleidersvoorziening voor doofblinden aan de orde geweest. Er is afgesproken dat vertegenwoordigers van de belangenorganisaties in de komende tijd met de aanbieders in de sector van de zorg voor doofblinden, t.w. het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel en Kalorama te Beek/Ubbergen zullen overleggen over de wijze waarop het beschikbare budget het meest effectief kan worden aangewend ten behoeve van de begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen. Zoals uit de brief aan het College voor zorgverzekeringen inzake de subsidieregeling voor de begeleidersvoorziening kunt opmaken heb ik deze organisatie in overweging gegeven in overleg te treden met de hierbij betrokken belangenorganisaties. Hierdoor is het mogelijk dat er een regeling tot stand komt, waarvoor binnen de wereld van doofblinde mensen in voldoende mate draagvlak aanwezig is.

Ik hoop dat deze overleggen erin zullen resulteren dat de begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen zo snel mogelijk in het jaar 2000 kan worden uitgevoerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Het College voor zorgverzekeringen


10 november 1999

In het kader van het Voorjaarsakkoord Meerjarenafspraken Gehandicaptenzorg zijn financiële middelen gereserveerd voor het opzetten van een begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen. In verband daarmee verzoek ik u een subsidieregeling te ontwerpen betreffende een - op experimentele basis - op te zetten begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen.

Voor wat betreft de invulling van de subsidieregeling gelieve u zich te baseren op:

het plan van aanpak - doofblinden, uit het eerdergenoemde Voorjaarsakkoord

een notitie van de Gehandicaptenraad d.d. 13 juli 1999.

Van beide documenten is een afschrift toegevoegd aan deze brief.

In aanvulling daarop gelden nog de volgende, door de Gehandicaptenraad bedongen, randvoorwaarden/uitgangspunten:

vraagsturing c.q. de autonomie van de doofblinde mens dient het leidend principe te zijn bij de vormgeving van de begeleidersvoorziening;

de overhead- c.q. bestuurskosten dienen zo beperkt mogelijk te zijn;

de begeleidersvoorziening dient ruimte te bieden voor flexibiliteit en variatie (bijvoorbeeld in benodigde ervaring of opleiding van begeleiders) om tegemoet te komen aan de individuele wensen van de doelgroep.

Voor de op te zetten begeleidersvoorziening is voor de jaren 2000 en
2001 een bedrag beschikbaar van 2,5 miljoen gulden per jaar. Aangezien het om een in ontwikkeling zijnde, nog niet bestaande voorziening gaat, acht ik het van groot belang dat de experimentele begeleidersvoorziening in de betreffende twee jaar (2000 en 2001) via onderzoek wordt gevolgd. Na afloop van de experimentele fase moet het dan op basis van de uitkomsten van het onderzoek mogelijk zijn een besluit te nemen over voorzetting, wijziging of stopzetting van de begeleidersvoorziening.

De financiële middelen die nodig zijn voor het (doen) uitvoeren van een dergelijk onderzoek dienen van het macrobudget ad 2,5 miljoen gulden te worden afgezonderd.

In gesprekken met de Gehandicaptenraad is aangegeven dat het niet mogelijk is de financiële middelen rechtstreeks, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgebonden budget, aan de doelgroep ter beschikking te stellen. De meest voor de hand liggende optie is het geld te verdelen over de drie gespecialiseerde zorgvoorzieningen voor doofblinde mensen: Kalorama (Beek/Ubbergen), het Instituut voor Doven (Sint-Michielsgestel), en Bartiméushage (Zeist).

Genoemde instellingen onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor realisatie van een expertisecentrum voor instellingen die zorg bieden aan personen die doof en blind zijn. Wellicht dat de ontwikkeling van een begeleidersvoorziening daar op aan kan sluiten.

Tot slot het volgende. Ik vind het belangrijk om een concept van de subsidieregeling te kunnen bespreken met alle betrokken partijen (Gehandicaptenraad, de zorgaanbieders en uw College). Indien u mij zou kunnen aangeven op welk moment een concept-regeling hiervoor beschikbaar is, kan alvast een bijeenkomst worden gepland.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

namens deze,

de Directeur Gehandicaptenbeleid,

drs. E.P. van Maanen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...