Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: vergoeding van het geneesmiddel Synagis

Datum nieuwsfeit: 12-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.024 brief min vws synagis

Gemaakt: 18-1-2000 tijd: 10:20


2

De Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport


12 januari 2000

In uw brief van 14 december jl. vraagt u mij te reageren op de brief van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) van 7 december
1999. De VOC stelt in deze brief dat er een discrepantie bestaat tussen de brief aan de VOC van 3 december 1999 en de brief aan uw commissie van 1 december 1999, beide inzake de vergoeding van het geneesmiddel Synagis.

In de brief van 1 december jl., gericht aan uw commissie, treft u mijn reactie aan op een tweetal brieven, namelijk een brief van de VOC én een brief van de firma Abbott, de producent van Synagis. Beide brieven waren gericht aan uw commissie.

De firma Abbott stelde in haar brief dat de Gezondheidsraad (GR) zich positief had uitgesproken over een snelle doch beheerste toepassing van Synagis in het RSV-seizoen 1999-2000. Echter, een definitief standpunt van de Gezondheidsraad wordt pas voorjaar 2000 verwacht, vandaar dat ik hier in mijn antwoord aandacht aan heb besteed.

In de brief die de VOC op 24 oktober 1999 aan mij heeft gericht kwam de Gezondheidsraad niet ter sprake. Om verwarring te voorkomen heb ik derhalve in mijn antwoord van 3 december jl. aan de VOC het standpunt van de Gezondheidsraad niet genoemd. Tot mijn spijt heeft dit uiteindelijk toch tot onduidelijkheid en bezorgdheid geleid.

Gezien het feit dat het RSV-seizoen loopt van oktober tot april heb ik besloten het standpunt van de Gezondheidsraad niet af te wachten; inmiddels is Synagis met ingang van 1 januari 2000 op bijlage 1B van de Regeling farmaceutische hulp geplaatst. De aan-spraak op Synagis wordt via nadere voorwaarden beperkt tot:

prematuren met een zwangerschapsduur tot 32 weken die bij het begin van het RSV-seizoen jonger zijn dan 6 maanden

kinderen tot 2 jaar die in de voorafgaande 6 maanden een behandeling voor BPD (bronchopulmonaire dysplasie) nodig hadden.

Verder zal als voorwaarde voor de aanspraak op Synagis gelden dat de behandeling gestart wordt door een kinderarts en het ziekenfonds vooraf toestemming verleent.

Ik heb het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verzocht deze nadere voorwaarden in het huidige RSV-seizoen te evalueren en deze evaluatie te betrekken in het definitieve advies over de meest doelmatige toepassing van Synagis.

Op basis van dit definitieve advies van het CVZ kunnen de nadere voorwaarden, indien hier-toe de noodzaak bestaat, voor het volgende RSV-seizoen worden aangepast. Het standpunt van de Gezondheidsraad zal dan tevens meegenomen worden.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie