Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lancering van de lokale werkwinkels in Gent

Datum nieuwsfeit: 13-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

<< terug heet van de naald archief zoek

L a n c e r i n g v a n d e l o k a l e w e r k w i n k e l s

De Vlaamse minister van werkgelegenheid stelde op 13 januari het concept van de lokale werkwinkel voor. Deze lokale werkwinkel staat voor een nieuwe aanpak die het recht op dienstverlening aan werkzoekenden moet garanderen.

De lokale werkwinkel heeft twee functies :
1. het aanbieden van een geïntegreerde basisdienstverlening als recht voor alle werkzoekenden en in de nabijheid van de klant 2. het uitbouwen van een nieuwe dienstenwerkgelegenheid op lokaal niveau

Om de twee functies te realiseren worden twee regisseurs aangeduid : de VDAB staat in voor de geïntegreerde dienstverlening, de lokale overheid voor de uitbouw van de dienstenwerkgelegenheid. Het geheel wordt gestuurd vanuit een lokaal werkgelegenheidsforum.

Belangrijk is dat de lokale werkwinkel wordt gezien als een instrument om het beleid inzake werkgelegenheid samen met en op maat van de lokale besturen te concretiseren. De Stad Gent ziet hierin dan ook een formele erkenning en ondersteuning van haar rol in het werkgelegenheidsbeleid.

Dankzij de geleverde inspanningen van de voorbije jaren heeft de Stad Gent als het ware een voorsprong opgebouwd om het concept van de lokale werkwinkel te realiseren.

Zo is het concept van de werkwinkel in Gent geen nieuw begrip. Sedert 1996 bieden de Gentse werkwinkels in verschillende buurten van Gent een laagdrempelige dienstverlening aan werkzoekenden. Samen met de werkwinkelconsulent worden de persoonlijke mogelijkheden en wensen van de werkzoekende afgelijnd. Een traject naar werk wordt uitgetekend, opgestart en verder ondersteund door de werkwinkelconsulent. Het werkwinkelconcept staat voor een klantgerichte aanpak waarbij de klemtoon ligt op het autonoom en zelfstandig handelen van de werkzoekende. Deze aanpak en methodiek zal ook zeker nuttig zijn in de uitbouw van een lokale werkwinkel.

Als tweede functie van de lokale werkwinkel voorziet de minister in de uitbouw van de dienstenwerkgelegenheid. Hier wordt dan verwezen naar de individuele en collectieve behoeften die in onze maatschappij onvervuld blijven. De dienstenwerkgelegenheid kan een antwoord bieden op deze behoeften. De regie voor deze opdracht wordt aan de lokale overheid toevertrouwd. Ook hierin ziet de Stad Gent een erkenning van haar rol en van de resultaten die reeds enkele jaren worden geboekt.

Voorbeelden van Gentse experimenten zijn de projecten stadswacht en Pico Bello, waar huishoudhulpen bij particulieren gaan poetsen. De beide jobcreatie-projecten komen tegemoet aan een behoefte in en van de lokale samenleving. Belangrijk is ook het herhaalde streven naar een volwaardig statuut voor de tewerkstelling van de werknemers. Momenteel onderzoekt de Stad Gent ook hoe zij als overheid meer collectieve en individuele dienstverleningen kan uitbouwen.

Toch deze bedenking : in de praktijk genereert dit soort dienstverlening te weinig inkomsten om de volledige loonkost van de werknemers te financieren. Zonder extra middelen kunnen deze jobcreatie-projecten dan ook slechts op beperkte schaal en bij wijze van experiment worden opgezet. Het valt dan ook te betreuren dat vanuit de Vlaamse overheid geen extra financiële middelen worden voorzien die de structurele uitbouw van deze diensten mogelijk maakt.

Als (voorlopig) instrument voor de uitbouw van de buurtdiensten wordt momenteel het PWA naar voor geschoven, wat de Stad Gent niet echt toejuicht. De Stad Gent hoopt dan ook dat de gesprekken tussen de Vlaamse en de federale overheid meer perspectieven bieden voor de structurele uitbouw van de dienstenwerkgelegenheid.

Ten slotte moet de lokale overheid een lokaal werkgelegenheidsforum in het leven roepen om het geheel te sturen. Het partnerschap dat ter plaatse is gecreëerd met Gent, stad in werking fungeert momenteel al als een lokaal werkgelegenheidsforum waarin het werkgelegenheidsbeleid van de stad Gent gestalte krijgt. Ook hier bestaat met andere woorden al een voorsprong.

In 2000 krijgen we van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid de financiële ondersteuning voor de uitbouw van twee lokale werkwinkels. Na verdere toelichting volgen gesprekken met alle partners om dit verder te concretiseren. De basis is in Gent in elk geval gelegd.

Informatie

Lokaal Werkgelegenheidsbureau, Gildestraat 8, 9000 Gent, tel. (09)225
91 91, fax (09)233 58 59,

e-mail (werklwb@gent.be).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie