Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Volksgezondheid vrijwillige thuiszorg en mantelzorg

Datum nieuwsfeit: 13-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.029 brief min vws inzake vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
Gemaakt: 19-1-2000 tijd: 14:43


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede-Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 13 jan. 2000

Onderwerp

Evaluatieonderzoek coördinatie

Vrijwillige thuiszorg en mantelzorg

Inleiding

In het standpunt over het evaluatieonderzoek naar de subsidieregeling coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg d.d. 19 april 1999 heb ik u toegezegd dat ik het College voor zorgverzekeringen nogmaals zou verzoeken om mij in september 1999 de stand van zaken te geven omtrent de uitputting van de budgetten. Hierover zou ik u inlichten. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.

Resultaten onderzoek

Aan het College voor zorgverzekeringen is gevraagd de uitputting te geven van de budgetten die onderdeel zijn van de subsidieregeling coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg, die per 1 januari
1998 is uitgebreid voor de ondersteuning van de mantelzorg. Daarnaast heb ik het College gevraagd of zij mij zou willen adviseren omtrent de percentages voor de ondersteuning van de mantelzorg en terminale zorg.

Het College voor zorgverzekeringen heeft mij zijn resultaten op 29 oktober 1999 toegestuurd. In de bijlage treft u de resultaten van het onderzoek aan.

Bij de vaststelling van de regeling heb ik ervoor gekozen om f4 mln. te bestemmen voor de ondersteuning van de mantelzorg, f9 mln. voor de coördinatiefunctie algemene vrijwillige thuiszorg en f3 mln. voor de vrijwilligers in de terminale zorg.

Uit het vervolg-onderzoek komt naar voren dat er bij de mantelzorgondersteuning in 1999 nog steeds aanzienlijk wordt onderbesteed. Ten opzichte van 1998 is de afname van de onderbesteding geringer dan verwacht. Deze onderbesteding valt samen met een toenemende overbesteding bij de terminale thuiszorg.

Wellicht dat dit te maken heeft dat mantelzorgondersteuning in een aantal regio's om verschillende redenen niet of onvoldoende van de grond is gekomen en de vraag naar terminale thuiszorg (overmatig) groot is.

Op het totaal van de subsidieregeling leidt dit in 1999 volgens de voorlopige gegevens tot een kleine overschrijding. In de onderstaande tabel is dit kort samengevat.

Zorgvorm Over- / onderbesteding 1999

Coördinatie vrijwillige thuiszorg + 39.740,-

Terminale thuiszorg + 641.710,-

Mantelzorg - 543.964,-

Totaal + 137.486,-

Aangezien deze cijfers nog ramingen zijn wil ik eerst de realisatiecijfers afwachten. Ik zal het CVZ wel verzoeken of het de zorgkantoren erop wijst dat zij binnen de vastgestelde subsidiemiddelen voor 2000 blijven.

Het CVZ geeft aan dat de onderzoeksresultaten geen aanleiding geven te veronderstellen dat het beeld van relatieve over- en onderbesteding per regio de komende jaren zal veranderen. Naar de mening van het CVZ is het oormerken naar de diverse zorgvormen derhalve weinig zinvol. Dit mede gezien de mogelijkheid die er nu al is om op basis van regionaal overleg af te wijken van de in de regeling voorgeschreven besteding van geoormerkte budgetten. Eerder moet volgens het CVZ de oplossing voor de onderverdeling van de gelden naar de onderscheiden zorgvormen worden gezocht door op termijn aan te sluiten bij het reeds in gang gezette traject van het vastleggen van regiovisies. In een regiovisie kunnen betrokken partijen bindende afspraken maken over de invulling van de zorg. Per regio kan zo een juiste afweging worden gemaakt over het zo doelmatig mogelijk verdelen van de schaarse middelen naar de onderscheiden zorgvormen.

Conclusies naar aanleiding van de resultaten van het College voor zorgverzekeringen

De aanwezigheid van informele zorg is belangrijk voor een adequaat en kwalitatief verantwoord functioneren van de professionele thuiszorg. Een goed functionerend persoonlijk zorgnetwerk is noodzakelijk om via de professionele thuiszorg een kwantitatief en kwalitatief adequaat zorgaanbod te leveren. Daarom vind ik de ondersteuning van de mantelzorg en vrijwillige thuiszorg een belangrijke zaak.

Op basis van de resultaten van het CVZ wil ik voor het jaar 2000 geen wijziging aanbrengen in de oormerking van de verschillende bedragen. Ik sluit mij daarmee aan bij het standpunt van het CVZ dat opnieuw wijzigen van de onderverdeling naar de verschillende zorgvormen weinig zinvol is. Wanneer nu de oormerking volledig losgelaten wordt kan dit alsnog de groeiende ondersteuning van de mantelzorg in gevaar brengen.

Voor de korte termijn zie ik de oplossing daarom vooral in de bestaande mogelijkheid voor de zorgkantoren om af te wijken van de geoormerkte middelen en deze oormerking veeleer als richtlijn te hanteren.

Voor de langere termijn kijk ik voor een oplossing vooral naar de ontwikkelingen rond de regiovisie en het regionaal kader. Langs die weg zou, zoals ik al in mijn standpunt van 19 april 1999 op het evaluatieonderzoek heb aangegeven, in de komende periode gezocht moeten worden naar een meer structurele positionering en financiering voor de ondersteuning en coördinatie van de mantelzorg en vrijwillige (terminale) thuiszorg.

Het advies dat het CVZ mij geeft ondersteunt mijn eerder ingenomen standpunt. Naar ik heb begrepen zijn de organisaties die zich op het gebied van de informele zorg begeven (LOT en LOVT) inmiddels al bezig om een positie binnen de regiovisie te verkrijgen.

Rest mij u nog te berichten dat de subsidieregeling voor 2000 wordt geïndexeerd. Dit betekent dat het budget voor de subsidieregeling voor het jaar 2000 f16,6 miljoen bedraagt.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...