Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Van Aartsen op vragen over wapenembargo Indonesie

Datum nieuwsfeit: 13-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

directie Azië en Oceanië

afdeling Zuidoost-Azië

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 13 januari 2000
Kenmerk DAO-ZO-00-18
Blad /3
Betreft Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking over verlening van het wapenembargo op Indonesië

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer met kenmerk
2990005040, waarbij gevoegd waren de door het lid Van Bommel (SP) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, in bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Van Bommel.

Vraag 1

Heeft de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in een interview met IKON radio opgeroepen het wapenembargo jegens Indonesië te verlengen? Heeft zij daarbij gedoeld op een EU embargo of een Nederlands embargo?

Antwoord

Ja. Dit is in lijn met de positie van de Minister van Buitenlandse Zaken. Nederland wenst een Europees embargo aangezien dit meer effect heeft.

Vraag 2

Is het waar dat de Algemene Raad van de Europese Unie op 24 januari 2000 bijeenkomt om te beslissen of het embargo op Indonesië, dat op 17 januari afloopt, verlengd zal worden? Zo neen, wanneer zal dit besluit dan genomen worden? Zo ja, wat betekent dit voor de tussenliggende periode?

Vraag 3

Deelt U de mening dat het gezien de gespannen situatie in delen van Indonesië zeer wenselijk is het wapenembargo jegens Indonesië te verlengen? Zo ja, bent U bereid U tijdens de Algemene Raad in te zetten voor verlenging van het EU embargo jegens Indonesië op 17 januari 2000 te verlengen? Bent U bereid het embargo eenzijdig te verlengen? Zo neen waarom niet?

Antwoord

Nederland steunt in EU verband een voorstel van het Voorzitterschap voor een nieuw embargo op de levering van militaire goederen en repressiemiddelen aan Indonesië. Dit voorstel zou vóór 17 januari kunnen worden aanvaard d.m.v. schriftelijke procedure, indien de lidstaten het daarover eens worden.

Indien het voorstel niet wordt aanvaard, zal Nederland tijdens de Algemene Raad van 23/24 januari as. pleiten voor een nieuw embargo, aangepast aan de huidige situatie, dat zich richt tegen de levering van repressiemiddelen.

Nederland is van mening dat samenwerking met deIndonesische strijdkrachten een belangrijke bijdrage kan leveren aan het hervormingsproces. Dergelijke samenwerking zou dan ook, anders dan met het geldende embargo het geval is, moeten worden uitgezonderd van een eventueel nieuw in te stellen embargo. Hierover voert Nederland intensief overleg met EU-partners.

Vraag 4

Herinnert de minister van Buitenlandse Zaken zich zijn uitspraak dat Nederland, onafhankelijk van de beslissing van de Europese Unie, kan besluiten het embargo jegens Indonesië op 17 januari te verlengen? Bent U bereid het embargo eenzijdig te verlengen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Nederland kan niet besluiten een geeindigd EU-embargo eenzijdig te verlengen. Wel kan Nederland op grond van het nationale wapenexportbeleid uiterst terughoudend zijn bij de beoordeling van leveranties van militair materieel aan de bestemming waarop het embargo betrekking had. Gelet op de ontstane situatie in Indonesië zal Nederland deze uiterste terughoudendheid bij het uitblijven van een nieuw EU-embargo beslist betrachten.

Vraag 5

Wanneer zal de Kamer de notitie ontvangen inzake het beleid ten aanzien van Indonesië, die is toegezegd tijdens het Algemeen Overleg van 23 november 1999?

Antwoord

Na terugkeer van mijn bezoek aan Indonesië zal de Kamer een notitie tegemoet kunnen zien waarin het algemene beleid ten aanzien van Indonesië is neergelegd.

Vraag 6

Kunt U deze vragen vóór 17 januari beantwoorden, de dag van afloop van het huidige embargo?

Antwoord

Ja.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie