Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: protocol VN-verdrag inzake rechten van kind

Datum nieuwsfeit: 14-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26800x00.031 brief min def facultatief protocol bij het vn-verdrag inz ake de rechten van het kind

Gemaakt: 18-1-2000 tijd: 15:2


26800 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2000

Nr. 31 Brief van de minister van Defensie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2000

Tegen de achtergrond van de motie Zijlstra/van 't Riet van 14 december jl. informeer ik U mede namens de minister van Bui-tenlandse zaken over de voortzetting van de onderhandelingen over het facultatief protocol kinderen in gewapend conflict bij het VN-verdrag inzake de rechten van het kind.

De onderhandelingen zijn gericht op versterking van het hand-havingsmechanisme van het verdrag en de totstandkoming van een protocol waarin minimum-leeftijdsgrenzen voor deelneming aan gewapende conflicten, gedwongen recrutering en vrijwillige indiensttreding worden vastgelegd. In mijn notitie van 13 december 1999 heb ik de voorliggende ontwerpteksten voor het protocol toegelicht en de verschillen in opvatting van de deelnemende landen over de minimum-leeftijdsgrenzen uiteen-gezet.


- 2 -

Bij de onderhandelingen is voor ons het uitgangspunt, mede gebaseerd op de overwegingen van de Kamer in het begrotingsde-bat:


- de voorkoming van deelneming door kinderen aan gewapende conflicten;


- de spoedige totstandkoming van een protocol dat door een zo groot mogelijke groep landen wordt gedragen;


- een protocol waarbij Nederland partij kan worden.


1

De wijze waarop deze doelstellingen kunnen worden bereikt, is in hoge mate afhankelijk van de mogelijkheden die het verloop van de onderhandelingen biedt. Wij zullen U daarover, en over de resultaten van de onderhandelingen zo spoedig mogelijk informeren.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie