Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws gemeente Borsele: kindertheater en raadsbesluiten

Datum nieuwsfeit: 14-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele


9e jaargang - nr.1 - 14 januari 2000

KINDERTHEATERKWARTAAL 2000 VAN START!

Voor de elfde keer organiseren de gezamenlijke jeugdclubs en jeugdsozen in de gemeente Borsele in samenwerking met het Vrijwilligershuis (voorheen B.O.S.) een reeks
kindertheatervoorstellingen onder de noemer "Kindertheaterkwartaal Borsele". Ook in 2000 doet de Culturele Raad Borsele weer mee met een afsluitende voorstelling.

Het Kindertheaterkwartaal is al 10 jaar een groot succes. Zo hebben in 1999 ruim 1.400 kinderen een twaalftal voorstellingen bezocht. Voor 2000 zijn er een elftal voorstellingen gepland, variërend van poppentheater, muziektheater tot toneelspel. De voorstellingenreeks begint op 15 januari aanstaande in `s-Heer Abtskerke en de laatste voorstelling is op 1 april voorzien in `s-Heerenhoek. Alle voorstellingen zullen worden opgenomen in de Evenementenkalender. Het Kindertheaterkwartaal kan georganiseerd worden dankzij de financiële steun van de Culturele Raad Borsele en de gemeente Borsele. De coördinatie en administratie wordt verzorgd door het Vrijwilligershuis, wat te vinden is in `s-Gravenpolder.

Gratis reserveren
Wegens het grote succes van het Kindertheaterkwartaal zitten voorstellingen vaak vol. Het is daarom sterk aan te bevelen om van tevoren kaarten te reserveren. Het Vrijwilligershuis verzorgt gratis de reserveringen voor alle voorstellingen. Reserveren kan tot uiterlijk 2 dagen voor een voorstelling. Kaarten die niet in de voorverkoop zijn verkocht worden aan de kassa verkocht. Maar vol=vol. Dus aarzel niet en reserveer snel bij het Vrijwilligershuis: telefoonnummer 0113 - 311999.

De voorstellingen
*15 jan. Cecilia Meinders met "Mevrouw Meijers leer vliegen"; dorpshuis `s-Heer Abtskerke
*22 jan. Toon Maas met "Basta"; dorpshuis Nisse *26 jan. Aldo theater met "Trollemans gaat op reis"; de Burcht Kwadendamme
*2 febr. Marionettentheater de Flierefluiter met "Bonte beestenboel"; dorpshuis Oudelande
*16 febr. Clowmarie met "van Sprookjesbos tot discotheek"; gymzaal Borssele
*4 maart Kazoo met "Annie M.G. Smit"; soos de Prange Heinkenszand *8 maart Stg. Poehaa met "Chez Rene"; sporthale de Zwake `s-Gravenpolder
*11 maart Cassiopeia met "Op zoek naar het geluk"; dorpshuis Ellewoutsdijk
*18 maart Poppentheater de Kleine Zon met "Pinokkio"; dorpshuis Hoedekenskerke
*25 maart Theater Split met "Zwart als inkt"; soos de Klomp Ovezande *1 april heddy Lester & Eric Beekens met "M'n tante en ik"; de Jeugdhoeve `s-Heerenhoek.

Uit de raad van 6 januari 2000

Op donderdag 6 januari j.l. heeft de vergadering van de gemeenteraad van Borsele plaatsgevonden. Wat is er nu in die vergadering besloten? We hebben de belangrijkste besluiten voor u op een rijtje gezet.

Plan brede school Lewedorp
Leegstand in de basisschool en het streven om gecombineerde huisvesting van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal mogelijk te maken, zijn de redenen voor het ontstaan van het initiatief "brede school in Lewedorp". De brede school gedachte gaat verder dan alleen het onder 1 dak brengen van voorzieningen. Daarbij hoort samenwerking tussen diverse instellingen. Dit wordt later uitgewerkt. Nu is een krediet beschikbaar gesteld voor het renovatie- en verbouwplan brede school Lewedorp.

Toekomstvisie brede school
De beleidsvoornemens van de notitie toekomstvisie brede school zijn door de raad onderschreven. In de volgende Borselse Bode leest u meer hierover.

WVG
De belangengroep WVG heeft de behoefte aan aangepaste speeltoestellen bij de speeltuinverenigingen gepeild. Men beoogt met de aanschaf en plaatsing van deze toestellen de integratie van gehandicapte kinderen te verbeteren. Er is hiervoor f 50.000,- beschikbaar gesteld om deze vervolgens te verdelen over de speeltuinen die reeds een aanvraag hebben ingediend.

Aandelen Bouwfonds
De gemeente is met 8.000 aandelen mede-eigenaar van de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Besloten is om deze aandelen te verkopen aan de ABN AMRO.

Voorbereidingsbesluiten
Bestemmingsplanherzieningen zijn in voorbereiding voor: * het perceel Klimopplein 2 te `s-Gravenpolder, uitbreiding van de supermarkt
* het perceel `s-Gravenstraat 19-21 te `s-Gravenpolder, vestiging van een bakkerij
* het perceel Sloestraat 17-19 te Lewedorp, bouw van 4 woningen * het perceel Dorpsplein 28 te Nisse, uitbreiding van het dorpshuis * het perceel Ooststraat 2 te Borssele, uitbreiding van een cafetaria

Borsele en Goes breiden samenwerking uit naar het ophalen van huisvuil

De gemeenten Goes en Borsele gaan samen het huisvuil ophalen in gedeeltes van beide gemeenten. De twee gemeenten werken al sinds 1 januari 1994 samen in de gemeenschappelijke regeling Reinigingstaken Borsele-Goes. Deze samenwerking bestond tot nu toe uit het exploiteren van een kolkenzuiger. De gemeenschappelijke regeling wordt uitgebreid met het gezamenlijk exploiteren van één huisvuilauto. Zowel de auto als het personeel worden door de gemeente Borsele ingebracht in de gemeenschappelijke regeling. In de praktijk gaat deze auto gedeeltelijk in de gemeente Borsele (3.500 adressen) en gedeeltelijk in de gemeente Goes (2.000 adressen) rijden. De samenwerking levert voor beide een aanzienlijke besparing op, die via het tarief afvalstoffenheffing ten goede komt van de inwoners van Goes en Borsele. Goes en Borsele hebben zich de laatste jaren ingespannen zo efficiënt mogelijk samen te werken. Naast het gezamenlijk ophalen van het huisvuil wordt er ook samengewerkt op het gebied van het vegen van de straten, heeft Borsele het wagenpark van de gemeente Goes in onderhoud en maakt Borsele gebruik van de Goese Chemokar. Daarnaast verzorgt de gemeente Borsele ook nog de rattenbestrijding voor de Oosterschelderegio.

Ontbijtbijeenkomst bedrijfsleven Borsele in het licht van infrastructurele werken en economische ontwikkelingen

Op 17 december 1999 heeft in het gemeentehuis te Heinkenszand een ontbijtbijeenkomst plaatsgevonden met ruim 60 mensen van het bedrijfsleven uit Borsele. Burgemeester ir. J.L.M. Mandos hield een presentatie over infrastructurele werken en economische ontwikkelingen in en rondom het Sloegebied. Het hele bedrijfsleven uit Borsele was uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijks terugkerende ontbijtbijeenkomst op het gemeentehuis van Borsele. Deze bijeenkomst verenigt het nuttige met het aangename. Het is een prima manier voor mensen uit het bedrijfsleven in Borsele om eens met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Burgemeester Mandos is in zijn presentatie ingegaan op verschillende actuele ontwikkelingen in Borsele. Hij heeft aandacht besteed aan de stand van zaken bij de Westerscheldetunnel, de verbreding van de Berhardweg West en de Sloeweg èn het Sloebos. Met betrekking tot economische ontwikkelingen is burgemeester Mandos ingegaan op de ontwikkelingen van Sloepoort, Hessenatie, Flushing Marine Terminal en Verbrugge en tot slot de ontwikkelingen van de Kerncentrale Borssele.

Naast de uitnodiging voor de ontbijtbijeenkomst is daarnaast het bedrijfsleven uitgenodigd deel te nemen aan een wisseltentoonstelling. Bij deze tentoonstelling in het gemeentehuis te Heinkenszand kunnen ondernemers in de gemeente Borsele een (of meerdere) foto's van hun bedrijf exposeren. De foto's komen voor een periode van drie maanden te hangen in de spreekkamer van de afdeling Grond en Economie. Als er voldoende belangstelling is gaat de wisseltentoonstelling op 1 maart
2000 van start.

_________________________________________________________________

Vrijwilligers van groot belang voor de samenleving

De maatschappelijke inbreng van vrijwilligers is enorm. Veel mensen zetten zich in hun vrije tijd in als vrijwilliger (onverplicht en onbetaald) voor bestuurswerk, commissiewerk, organisatie, begeleiding, hulpverlening en uitvoering op allerlei werkterreinen. Ter gelegenheid van de herschikking van de welzijnstaken per 1 januari 2000 staan wij speciaal stil bij de gewaardeerde inbreng van de vrijwilligers die de activiteiten, die tot vorig jaar onder de stichtingen voor samenlevingsopbouw en ouderenwerk vielen, draaiende houden. Zonder overigens de verdiensten van alle andere vrijwilligers in onze gemeente tekort te willen doen; verre van dat!

Bijeenkomst vrijwilligers welzijnstaken
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn van plan om de vrijwilligers, die bij de herschikking van de welzijnstaken betrokken zijn, uit te nodigen voor een bijeenkomst. Om deze mensen nog eens nadrukkelijk te laten weten dat hun inbreng gewaardeerd wordt en dat hopelijk de nieuwe organisatorische inbedding hen niet zal belemmeren hun werk ten behoeve van de Borselse gemeenschap te blijven doen. Deze bijeenkomst zal eind januari of begin februari gehouden worden. Het gaat om de vrijwilligers zoals de bezorgers van de maaltijden, de chauffeurs van het vervoer naar de dagopvang, de deelnemers aan de seniorenraad in oprichting, de organisatoren van sociaal-culturele, educatieve, sportieve en ontmoetingsactiviteiten, de organisatoren van jeugdsozen en jongerenclubs, de begeleiders van de kinderkampen en de contactpersonen voor asielzoekers, vluchtelingen en nieuwkomers.

Vrijwilligers in Borsele
In de gemeente Borsele zijn veel vrijwilligers actief op diverse terreinen. Een greep uit de meer dan 300 organisaties waarvoor Borselse vrijwilligers zich inzetten: vrijwilligerswerk voor kerken, vakbonden, politiek, brandweer, toneel, muziek, cultuur, milieu, gezondheidszorg, mantelzorg, dorpsraden, rode kruis, jeugd- en jongerenwerk, peuterspeelzalen, speeltuinen en ouderenwerk. We zijn ervan overtuigd dat zonder de belangeloze inzet van vrijwilligers de kwaliteit van de samenleving drastisch zou verlagen en vernieuwende impulsen achterwege zouden blijven.

Vrijwilligershuis
De naam "Vrijwilligershuis" is inmiddels in gebruik geraakt voor het pand aan de Poelvoordestraat in `s-Gravenpolder waar voorheen het Borsels Orgaan voor Samenlevingsopbouw (BOS) en de Stichting Welzijn Ouderen Borsele (SWOB) waren gevestigd. In het vrijwilligershuis zijn medewerkers te vinden voor het ouderenwerk, het jeugd- en jongerenwerk, de opvang van vluchtelingen en nieuwkomers en voor het vrijwilligers servicecentrum. Daarnaast biedt het vrijwilligershuis vergaderruimte voor allerlei organisaties. Het adres is:

"VRIJWILLIGERSHUIS"
Poelvoordestraat 1

4431 BP `s-Gravenpolder
Per 1-1-2000 is het telefoonnummer: (0113) 311999 Het faxnummer is: (0113) 311799

_________________________________________________________________

Huwelijksjubilerende echtparen in 2000

Ook in het jaar 2000 zullen burgemeester en wethouders die echtparen uitnodigen die in dat jaar een huwelijksjubileum van 50, 55, 60 of 65 jaar getrouwd zijn hopen te vieren. De datum van de feestelijke bijeenkomst is vrijdag 26 mei vanaf 14.00 uur in de Jeugdhoeve te `s-Heerenhoek. Uiteraard ontvangt u vantevoren bericht.

Verder is het traditie geworden dat aan echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn de vraag gesteld wordt of zij een bezoekje aan huis op prijs stellen en of zij in de krant willen. Deze vragen worden ongeveer een week voor het jubileum gesteld en er wordt dan de afspraak gemaakt dat er na een dag of twee terug gebeld wordt.

Deze contacten worden gelegd door Nelleke Jeremiasse-Platschorre, secretaresse van het college. Heeft u nog zelf nog vragen over het vorenstaande dan kunt u haar natuurlijk ook zelf bellen, tel. (0113)
238374.

_________________________________________________________________

Informatieavond Westerschelde Container Terminal

Zeeland Seaports heeft het initiatief genomen om tot de realisatie van een containeroverslagterminal voor de zee- en binnenvaart in het Sloegebied te komen. Om u te informeren over de huidige stand van zaken en om uw mening te horen, nodigen wij u uit voor de:

Inloopavond op dinsdag 25 januari 2000
In restaurant partycentrum Landlust, Landlustweg 1, Nieuwdorp, van
19.30 tot 22.00 uur. U bent welkom op het tijdstip dat u het beste uitkomt.

Voor de economie en de werkgelegenheid in de Provincie Zeeland zal deze ontwikkeling een flinke impuls betekenen en een versterking opleveren voor de positie van de reeds gevestigde bedrijven. In de uitgebrachte startnotitie is de aanleiding tot de Westerschelde Container Terminal kenbaar gemaakt en wordt verder aangegeven welke zaken in het Milieu Effect Rapport aandacht zullen krijgen.
_________________________________________________________________

Oud papier Heinkenszand

Vanwege de feestdagen was het onmogelijk om in december het oud papier in Heinkenszand op te halen. Aangezien de eerste zaterdag van de januari op nieuwjaarsdag viel hebben wij het ophalen moeten verschuiven naar 29 januari.

Euterpe / AJC Heinkenszand

_________________________________________________________________

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij voor de kern Heinkenszand voor 2000 een aantal zon- en feestdagen hebben vastgesteld waarvoor de openingsverboden van de Winkeltijdenwet niet gelden. Het betreft de laatste zondagen van de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober en november alsmede 2e pasen, 2e pinksteren en 2e kerstdag. Het besluit ligt tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis.

Heinkenszand, 14 januari 2000

_________________________________________________________________

Voorjaar in de Schaapskooi

Het voorjaar komt er weer aan, ook al zou je dat buiten misschien niet zeggen. Echter in de Schaapskooi is er al volop nieuw leven. Tal van lammetjes zijn in de afgelopen weken geboren. Het geeft echt al een feestelijk voorjaarsgevoel als je in de kooi rondloopt. Herders en vrijwilligers geven tekst en uitleg in de stal. En om het geheel een extra feestelijk tintje te geven, zijn er gratis beschuit met muisjes voor de kinderen: dat hoort er bij als er een geboorte gevierd wordt.

Drie weekenden in januari houden we OPEN DAGEN, een ideale gelegenheid om met de (klein)kinderen een in de Schaapskooi te komen kijken. Naast de Kooi is het Informatiecentrum, waar de kinderen hun beschuit met muisjes krijgen en waar u koffie/thee en souvenirs kunt kopen. Ook zijn er streekeigen (Zeeuwse) producten verkrijgbaar. U heeft nog twee weekenden de mogelijkheid om tussen 13.00 en 16.00 uur een kijkje te komen nemen:
zaterdag 15 en zondag 16 januari
zaterdag 22 en zondag 23 januari

De Schaapskooi is te vinden aan de Nieuwkamerseweg 3, Heinkenszand; deze heeft tijdens de open dagen éénrichtingsverkeer. Het eenvoudigst komt u via de Oudkamerseweg (in het verlengde van de Dorpsstraat in Heinkenszand). Volg vanaf de Heinkenszandseweg de borden. Voor inlichtingen kunt u terecht op de nummers (0113) 655268 en (0113)
655890.

_________________________________________________________________

Architectenspreekuur

Het eerstkomende architectenspreekuur zal worden gehouden op 27 januari 2000. Het spreekuur vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand.

Op het architectenspreekuur geven een architect en een medewerker van afdeling Bouwen en Wonen informatie en advies over allerlei bouwzaken. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die advies willen over de voorbereiding van een bouwplan en dan met name de vormgeving. Tevens is het mogelijk bouwplannen te bespreken die aanpassing behoeven op advies van de welstandscommissie.

Voor het spreekuur dient u vooraf een afspraak te maken met de afdeling Bouwen en Wonen, tel. (0113) 238383.

_________________________________________________________________

Spreekuur wethouders

Iedere donderdag houden de wethouders beurtelings spreekuur van 18.30 tot 20.00 uur. Voor de komende tijd ziet het schema er als volgt uit:


20 januari: wethouder Van Opdorp

27 januari: wethouder Vollaard

Wij vragen u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Nelleke Jeremiasse-Platschorre van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238374.

_________________________________________________________________

Raadsledenspreekuur

Op donderdag 27 januari 2000 wordt het eerste raadsledenspreekuur van deze eeuw gehouden. Daar heeft u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek aan raadsleden voor te leggen. Per partij is er een raadslid aanwezig. Een ambtenaar noteert de gemaakte afspraken.

Op 27 januari kunt u de volgende raadsleden verwachten:


- mw. M. Eveleens (PvdA)

- dhr. P.C.G.F. Bouman (VVD)

- dhr. A.E.M.M. Lijmbach (CDA)

- dhr. J. Mol (SGP/GPV/RPF-combinatie)

- dhr. P.J.M. Verbart (D66)

Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Om organisatorische redenen dient u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Bianca Vermeulen, afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238375.

_________________________________________________________________

Thema-avond raadsleden

Op donderdag 20 januari 2000 vindt een thema-avond plaats voor de raadsleden. Het onderwerp is Waardevol Cultuur Landschap / vitaal platteland. De avond begint om 20.00 uur in het gemeentehuis in Heinkenszand en is openbaar.

_________________________________________________________________

Spreekuur Westerscheldetunnel

Infomatiestand in het Gemeentehuis Een keer per maand vindt er tussen
17.00 en 20.00 uur een spreekuur over de Westerscheldetunnel plaats in het gemeentehuis in Heinkenszand. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op donderdag 6 januari aanstaande.

Iedere eerste donderdag van de maand is Kim Geelhoed, medewerkster van de N.V. Westerscheldetunnel, aanwezig in het informatiepunt over de Westerscheldetunnel in het gemeentehuis van Heinkenszand. Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden omtrent de tunnel, of gewoon wat algemene informatie wilt hebben over het project, kunt u hiervoor bij haar terecht. Zij zal uw vragen beantwoorden.

_________________________________________________________________

Blikken IIWerkbezoek `s-Heerenhoek

Op dinsdag 18 januari 2000 zal het college van Burgemeester en Wethouders een werkbezoek brengen aan het dorp `s-Heerenhoek.

`s-Middags zal onder begeleiding van de dorpsraad een ronde door het dorp worden gemaakt. Vanaf 19.30 uur nodigt het college de inwoners van `s- Heerenhoek uit om aanwezig te zijn in het verenigingsgebouw. Zij krijgen dan de gelegenheid vragen te stellen of zijn/haar mening kenbaar te maken aan het college van B&W over allerlei zaken die met het dorp te maken hebben.

Direct daarna vindt een presentatie en inspraakavond plaats over het uitbreidingsplan Blikken II. (Meer info over Blikken II)
_________________________________________________________________

THEMADAG SPORTVERENIGINGEN

Op zaterdag 18 maart aanstaande organiseert de Nederlandse Christelijke Sport Unie een nationale themadag met als titel "Kwali-tijd voor de sportvereniging".
De snelheid waarmee onze leefwereld verandert heeft ook gevolgen voor de sportwereld. Uit onderzoeken blijkt dat veel sportverenigingen in Nederland kampen met problemen op het gebied van verenigingsmanagement. Een tekort aan vrijwillige kaderleden, problemen met het behouden van en het werven van nieuwe leden en financiële tekorten kunnen verenigingen in moeilijkheden brengen. Tijdens de Nationale Themadag wil de NCSU ingaan op de gevolgen hiervan. Dit zal gebeuren in de vorm van workshops, waarin praktische tips, adviezen, ervaringen van andere bestuurders en ideeën voor sportverenigingen centraal zullen staan.
Heeft u interesse om deze themadag bij te wonen? Neem dan contact op met de Sportraad Borsele (tel.: 238321) op met Jelle Postma projectcoördinator van het bureau van de NCSU (tel.: 033 - 4618548).
_________________________________________________________________

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...