Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Rheden

Datum nieuwsfeit: 15-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rheden

koprhdnr.gif (27008 bytes)

Gifbus

Zaterdag 15 januari
Laag Soeren, van 9.00 tot 10.00 uur, Cruyshoevelaan Spankeren, van 10.15 tot 11.15 uur, Kerkplantsoen Dieren, van 11.30 tot 13.00 uur, Callunaplein
Ellecom, van 13.15 tot 14.15 uur, Binnenweg
De Steeg, van 14.30 tot 15.30 uur, Van Aldenburglaan

Bij gladheid mag de Gifbus niet rijden

Bericht

- Het eerstvolgende spreekuur van het college van Burgemeester en Wethouders is op 24 januari van 17.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis.
- De ARA haalt deze week met het legen van de groene container, de afgetuigde kerstbomen op. Indien mogelijk kunt u de kerstboom klein maken en in de groene container doen. Lukt dit niet dan kunt u de kerstboom op de inzameldag naast de container leggen. De kerstboom wordt gratis meegenomen.
- Op de omloop van het gemeentehuis kunt u tot 3 maart van dit jaar Chinese waterverf- en inktschilderingen bekijken van Zhou Jun (1955). Zhou Jun is een warm voorstander van uitwisseling van ideeën en technieken tussen Oost en West omdat dit kan leiden tot nieuwe inspiratiemogelijkheden. De kunstenaar karakteriseert zijn eigen werk als een rijke betekenis achter een simpele vorm. Toch is die vorm minder eenvoudig dan hij doet voorkomen. Zhou Juns werk wordt gekenmerkt door verschillende stijlen en hij is steeds op zoek naar nieuwe expressiemogelijkheden. Trouw aan de Chinese schilderkunst kent zijn werk een indeling in drie onderwerpen: bloemen en vogels, landschappen met bergen en water en mensen en dingen. Elke categorie heeft zijn eigen stijl waarbij ook plaats is voor 20ste eeuwse Westerse invloeden.

COMMISSIE

Op maandag 17 januari vergadert de commissie Sport, Toerisme, Recreatie, Economie en Middelen, om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Agendapunten zijn onder andere:

-Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Sport, Toerisme, Recreatie,
Economie en Middelen van 13 december 1999.

-Externe huisvesting bestuursbureau Openbaar Onderwijs.

-Organisatie secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften.

Ella Schadd opent Speeltuin

Wethouder Schadd opent aanstaande zaterdag het vernieuwde speelterrein aan het Enkplein in Velp. Dit speelterrein is op verzoek van en samen met omwonenden opnieuw ingericht. Het biedt nu ruimte aan kinderen én jongeren; naast de basketbalpaal zijn er ook speeltoestellen neergezet.
Wethouder Schadd verricht de opening om 10.30 uur. Zij nodigt alle kinderen die willen komen kijken daarvoor uit, met hun ouders natuurlijk. Voor de kinderen is er zaterdagochtend een extra verrassing...

Weesjongens in Fojnica kunnen weer voetballen

Ron Olyslager, keeper van De Graafschap, heeft vrijdag 7 januari een verzameling voetbalspullen overgedragen aan burgemeester T.J. Koek. De spullen zijn bedoeld voor een groep jongens in Fojnica, een door de oorlog zwaar getroffen stadje in Bosnië. De groep van zo'n vijftig jongens in de leeftijd van acht tot veertien jaar, die door de oorlog hun ouders hebben verloren, willen graag voetballen maar hebben geen voetbalkleding, -schoenen en voetballen. Een actie van Voetbalvereniging 'Worth Rheden' met medewerking van Ron Olyslager heeft veel voetbalspullen opgeleverd. De drie partnergemeenten Rheden, Burgdorf en Cheb hebben daarnaast ieder f 1.200,00 beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag zijn nieuwe spullen aangeschaft. Rheden heeft van het geld dat tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten voor het personeel en inwoners is opgehaald voetbalmateriaal aangeschaft voor de hele kleintjes. Bij inventarisatie bleek dat hier nog behoefte aan was. Eind deze week week worden de goederen naar Fojnica vervoerd.

Vijf minuten van uw tijd voor de leefbaarheid!

Onder dit motto valt deze week bij 2000 willekeurige inwoners van onze gemeente een envelop met een vragenlijst in de bus. Met deze vragenlijst (de Leefbaarheidsmonitor) willen Woningstichting Vesta, Stichting Welzijn Rheden en de gemeente achterhalen hoe mensen het wonen in hun wijk ervaren. De resultaten van het onderzoek, dat overigens jaarlijks gehouden wordt, gebruiken Vesta, SWR en gemeente als leidraad voor het maken van beleid.
'Wat vindt u van de kwaliteit van de woningvoorraad?' 'Wat vindt u van de groenvoorzieningen in uw wijk?' 'Wat vindt u van de speelgelegenheid?' 'Zijn er genoeg winkels, scholen, sociale en medische voorzieningen?' 'In hoeverre wordt uw veiligheidsgevoel negatief beïnvloed door een onprettige sfeer, enge plekken, rondhangende jongeren, zwervers en daklozen etc.?' Dit zijn een aantal van de in totaal 13 vragen uit de lijst. Inwoners wordt gevraagd om op een schaal van 1 tot en met 10 hun mening hier over te geven. Naast de 2000 inwoners, hebben maatschappelijk actieve bewoners de lijst al ingevuld. Ook vertegenwoordigers van beroepsgroepen, zoals artsen, politie, leerkrachten, gemeente, Vesta en SWR hebben hun mening gegeven. Op deze manier ontstaat er een totaalbeeld van de leefbaarheid.
Met dit totaalbeeld hebben Vesta, SWR en gemeente een belangrijk instrument in handen voor een wijkgerichte aanpak. Zo kunnen zij bepalen of er aan een bepaalde wijk meer of juist minder aandacht besteed moet worden.
Wie de vragenlijst invult blijft onbekend. De gegevens worden anoniem verwerkt. Alleen de wijk waarin mensen wonen wordt bijgehouden. Om een goed beeld te krijgen is het wel belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de ingevulde lijst terugsturen. Vindt u een lijst in uw brievenbus, doe dan mee! Iedereen die meewerkt aan het onderzoek krijgt op verzoek de resultaten thuisgestuurd, schriftelijk of op CD-ROM.

Gewijzigde ophaaldagen huisvuil

Zoals u in de afvalwijzer kunt lezen zijn een aantal ophaaldagen van het huisvuil gewijzigd. Op de volgende dagen komt de huisvuilwagen bij u langs:
Groene container Grijze container
Velp noord tot aan de spoorlijn maandag maandag Velp zuid tot aan de spoorlijn dinsdag dinsdag
Rheden ten noorden van de spoorlijn tot aan het viaduct bij het gemeentehuis dinsdag woensdag
Rheden ten zuiden van de spoorlijn woensdag woensdag De Steeg woensdag woensdag
Ellecom woensdag woensdag
Dieren ten zuiden van de Geitenbergweg en ten oosten van de Harderwijkerweg, behalve de straten tussen de Adm. Helfrichlaan en de Zilver-
akkerweg donderdag donderdag
Dieren de straten tussen de Zilverakkerweg, de Harderwijkerweg en de Adm. Helfrichlaan donderdag vrijdag
Spankeren donderdag donderdag
Dieren ten noorden van de Geitenbergweg en de Adm.Helfrichlaan vrijdag vrijdag
Laag Soeren vrijdag vrijdag

Kunstwerk van de maand

Het eerste 'kunstwerk van de maand' van dit nieuwe jaar zijn er twee. Rinke Nijburg heeft in opdracht van de Stichting Beeldende Kunst Gelderland twee kleurenlitho's gemaakt. De litho's getiteld 'ontmoeting' en 'Hert van Hubertus' komen uit in een oplage van 55. De prenten zijn vanaf 10 januari te koop, te zien en te leen bij de kunstuitleenvestigingen van de Stichting in het Service Centrum in Velp.
'Het `Hert van Hubertus' is geïnspireerd op de legende van Sint Hubertus, de patroonheilige van de jagers. Hubertus zou op goede vrijdag, een dag waarop jagen verboden is, in een wilde jacht een hert hebben achtervolgd. Toen hij op het punt stond het dier te doden, zag hij dat het tussen de stammen van het gewei een kruis droeg. Hubertus bekeerde zich ter plekke.
'De ontmoeting' zou over assepoester kunnen gaan. Vijf (heems)kinderen staan om haar heen en uit een zijwond stroomt bloed. Rinke Nijburg (1964) vindt het belangrijk dat zijn werk openstaat voor meerdere betekenissen. Religieuze metaforen spelen een rol, maar zijn werk heeft ook duidelijk dubbelzinnige en ironische kanten. Het werk van Nijburg is verhalend. Hij koppelt dingen aan elkaar die onverenigbaar lijken om zodoende nieuwe verhalen te vertellen, verhalen met soms een religieuze ondertoon.

Laatste steen

Het straatverbeteringsproject in Dieren-Zuid, ging in 1997 onder het motto 'Historie in nieuwe Glorie' van start. De straten in Dieren Zuid werden opnieuw ingericht en voorzien van een nieuwe verharding. Op de foto ziet u hoe de Steenstraat en de Spoorstraat geworden zijn.

Het project nadert nu de voltooiing. Wethouder Alberse zal op 14 januari aanstaande om 15.00 uur de laatste steen leggen in het horecaplein (Spoorstraat, bij café De Wagerij). Alle inwoners van Dieren-Zuid en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Herijking grondzaken

In het kader van de herijkingsoperatie worden alle beleidsvelden van de gemeente onder de loupe genomen. Op deze velden moet een bedrag van in totaal 7,89 miljoen gulden bezuinigd worden. Burgemeester en wethouders van Rheden stellen de Gemeenteraad een aantal bezuinigingen op het gebied van Grondzaken voor. Dit beleidsveld heeft een taakstelling van ƒ 155.000,- ten opzichte van de begroting van 1999.

Bureau Grondzaken beheert de gemeentelijke onroerende zaken (sloop, administratief beheer etc.), is verantwoordelijk voor de onroerende zaaktransacties (taxaties, aan- en verkopen, huren, verhuren etc.), exploiteert grond en geeft algemene en juridische adviezen.

Voorstellen t.a.v. bezittingen
Burgemeester en wethouders stellen voor ƒ 73.819,- te bezuinigen op het beheer van gemeentelijke eigendommen die niet voor de openbare dienst zijn bestemd. Dit kan door panden over te hevelen naar gebouwenbeheer, panden te verkopen, een hogere huur te vragen voor groenstroken in combinatie met een actief verkoopbeleid. Doordat de kosten voor het onderhoud aan gemeentelijke woningen die worden beheerd door VESTA lager uitvallen, kan daar ook geld op worden bespaard. Evenals door het onderhoud aan overige panden te laten betalen door de gebruiker.

Voorstel t.a.v. de formatie
Burgemeester en wethouders geven de Raad in overweging bureau Grondzaken te integreren in bureau Stedenbouw. De werkzaamheden van beide bureaus hangen samen, qua omvang van Grondzaken is integratie mogelijk én het levert een besparing op van in totaal ƒ 87.000,- doordat één van de twee chefs overbodig wordt.
Op Grondzaken voert een een formatie 2,49 plaatsen de onroerende zaaktransacties uit. De komende jaren voorziet het College niet dat het aantal transacties vermindert. Daarom doet het College geen voorstellen tot bezuinigingen op deze formatie. Wel acht zij het zinvol na afronding van De Beemd opnieuw te bezien of het aantal transacties gelijk blijft of niet.

Rectificatie belastingtarieven

Vorige week stond op deze pagina een artikel met de nieuwe belastingtarieven.Helaas staan daar fouten in. De afvalstoffenheffing (en niet zoals er stond de reinigingsheffingen) worden verhoogd met f 66,36. Dit betekent dat een eenpersoonshuishouden aan afvalstoffenheffing dit jaar f 327,72 + f 66,36 moet betalen. Daarnaast bedraagt de toeristenbelasting niet f 2,45 maar f 1,65. De watertoeristenbelasting bedraagt f 3,30 per overnachting, en niet per nacht.
Meer over de belastingtarieven leest u op de belastingpagina die in februari bij De Rhedenaar wordt in het Velps, Rhedens en Dierens Weekblad.
horizontale lijn

OFFICIEEL

BESTEMMINGSPLAN
Vaststelling 'Bestemmingsplan Buitengebied 1995, wijziging Kappersweg 6/8, Spankeren'

Burgemeester en Wethouders van Rheden maken bekend dat bij hun besluit van 4 januari 2000 is vastgesteld het 'Bestemmingsplan Buitengebied 1995, wijziging Kappersweg 6/8, Spankeren'.
Dit plan heeft ten doel het voormalige agrarische bouwperceel Kappersweg 6/8 te Spankeren op te heffen en de van dat bedrijf deeluitmakende twee bedrijfswoningen om te zetten naar burgerwoningen.

Genoemd besluit, dat niet aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft te worden onderworpen, en het plan liggen met ingang van 14 januari tot en met 24 februari 2000 voor een ieder ter inzage in het Gemeentehuis, bij het Publieksbureau te De Steeg, alsmede in het Service Centrum, Ericaplein 5-a te Dieren.
Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meergenoemd besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Het adres van de (Voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak is Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

BOUWEN EN WONEN

Hieronder publiceren wij bouwaanvragen die recentelijk zijn ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Deze bouwplannen kunnen worden ingezien bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis te De Steeg op werkdagen maandag t/m donderdag van 08.30 uur - 17.00 uur en vrijdag van
08.30 uur - 12.30 uur.

veranderen en vergroten van bedrijfsruimte (restaurant) Zutphensestraatweg 50, Ellecom

bouwen van appartementengebouw met 8 woningen
Waldeck Pyrmontlaan 1, Velp

wijziging d.d. 21 december 1999 verleende bouwvergunning, kenmerk 19990800; wijzing betreft onderkeldering winkelpand Rozendaalselaan 15, Velp

BOUWPLAN(NEN)

De Burgemeester van Rheden maakt bekend dat vanaf 13 tot en met 26 januari 2000 bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis te De Steeg, alsmede in het Service Centrum, Ericaplein 5-a te Dieren, ter inzage is gelegd het bouwplan voor het veranderen en vergroten van een woning aan de Noorderstraat 64 te Dieren .

Burgemeester en Wethouders zijn van plan, met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan.

Tegen het verlenen van deze vrijstelling kan een ieder in voornoemde periode schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg.

Bouw-, sloopvergunningen, geaccepteerde meldingen en geaccepteerde sloopmeldingen

Hieronder publiceren wij de op 4 januari 2000 verleende bouwvergunningen. Wanneer u vindt dat u door het verlenen van een bouwvergunning in uw belang wordt geschaad kunt u, op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Wanneer u een bezwaarschrift tegen een bouwvergunning indient, wordt deze niet geschorst. Een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht indienen bij de Arrondissements-rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokkenen belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u alleen indienen wanneer u ook een bezwaarschrift heeft ingediend.

Bouwvergunningen

veranderen en vergroten van woning
Wilhelminaweg 4, Dieren

veranderen en vergroten van woning
Bankertlaan 22, Velp

plaatsen van dakopbouw
Tellegenlaan 97, Dieren

veranderen van garage/berging in hobbyruimte/berging Dr. De Visserstraat 32, Dieren

veranderen en vergroten van dakkapel
Beverodelaan 36, Dieren

veranderen en vergroten van dakkapel
Arnhemseweg 61, Rheden

veranderen en vergroten van bedrijfspand (winkel) Spankerenseweg 2 en 4, Dieren

bouwen van 16 woningen
Dr. Schaepmanstraat, Dieren

plaatsen van garage/berging
Diepesteeg 6, De Steeg

plaatsen van tijdelijke opslagruimte
Kanaaldijk 32, Spankeren

bouwen van dierenverblijf (paarden)
Parkweg 17, De Steeg

bouwen van bedrijfsruimte
Zutphensestraatweg, Spankeren

horizontale lijn

vorig.gif (1259 bytes) home.gif (1486 bytes)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...