Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Van Boxtel bij OOV-nieuwjaarsreceptie

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Speech minister Van Boxtel ter gelegenheid van de OOV-nieuwjaarsreceptie
Een toespraak bij het onderwerp Achter de overheidsschermen.

18 januari 2000

dames en heren
Over het algemeen worden op nieuwjaarsrecepties geen felicitaties uitgesproken. Dat het ene jaar in het andere overgaat is namelijk niemands verdienste. Het gebeurt gewoon. Maar dit jaar is het anders. U verdient namelijk grote lof voor een overgang van het ene millennium in het andere zonder dat er dingen mis zijn gelopen. Ik heb het niet alleen over uw rol tijdens de jaarwisseling zelf, die voor zover ik kan zien een stuk rustiger is verlopen dan menigeen heeft gevreesd, maar ik heb het vooral over uw inspanning om op informatie- en communicatietechnologisch terrein de overgang - in tegenstelling tot het knallend vuurwerk - geruisloos te laten zijn.
Bij de inventarisatie vooraf over wat er voor het millennium moest worden aangepakt werden ca. 8000 objecten geïdentificeerd, die alle geanalyseerd en zonodig aangepast of vervangen moesten worden.
De gezamenlijke aanpak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en het politie- en brandweerveld heeft prima gewerkt. Daarbij moet zeker ook de inzet van de projectbureaus Millennium DNP (de Nederlandse politie) en brandweer worden gememoreerd.
Of veel politie- en brandweersystemen stil gevallen zouden zijn, is moeilijk vast te stellen. Zeker achteraf. Van een aantal systemen weten we dat zeker maar ik ben er van overtuigd dat de dienstverlening aan de burger behoorlijk in het gedrang zou zijn gekomen zonder de intensieve aanpak van het probleem. Ik neem dan ook afstand van de stuurlui aan wal die zich nu publiekelijk afvragen of het allemaal wel zo opgeklopt moest worden. Als zij die vraag 2 jaar geleden hadden gesteld zou hun bijdrage wat geloofwaardiger geweest zijn. Er zijn mensen die onverzekerd auto rijden. Als ze nooit een ongeval krijgen past het hen niet op te scheppen over de niet betaalde premie.
Ook op het gebied van noodplannen is prima werk geleverd. Van oudsher beschikten de hulpverleningsdiensten over noodplannen (het zijn immers dienstverlenende bedrijven die onder alle omstandigheden door moeten blijven draaien) maar deze plannen moesten op het millennium worden toegesneden. Het referentiekader van de commissie Alders heeft daarbij zijn nut bewezen, want iedereen kon nu vanuit hetzelfde punt vertrekken. Een ander voorbeeld is het continuïteitsplan Millennium Brandweer, opgesteld onder auspiciën van het CCRB,
Ik wil - als we spreken over de gehele millenniumvoorbereiding - vooral de aandacht vestigen op de lessen die uit het gehele traject getrokken kunnen worden. Meer dan ooit is gebleken dat ICT niet iets is van technici alleen. Het vraagt de volle aandacht van het management. En dan de operationele voorbereiding: niet "ieder voor zich" , maar volledige samenwerking en afstemming tussen hulpverleningsdiensten. Dat was indrukwekkend en ik hoop dat we dat in de toekomst kunnen vasthouden.
Ook het Nationaal Coördinatiecentrum verdient vermelding. Het heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bestuurlijke coördinatie vóór en tijdens de millenniumwisseling. Ik denk aan de afstemming tussen de departementen, provincies en internationale organisaties.
Nogmaals, U heeft als OOV-veld fantastisch werk gedaan. Op het raakvlak van ICT en veiligheid wil ik overigens iets kwijt. De electronische snelweg, de virtuele stad, cyberspace; het zijn allemaal begrippen voor een nieuw geschapen openbare, publieke ruimte. En in die publieke ruimte hebben burgers en ook de overheid zelf recht op bescherming tegen geweld, valsemunterij , inbraak en kinderporno. Het is een heel nieuw ordevraagstuk met geheel nieuwe parameters. Maar daarom doet het mij extra deugd dat de KLPD deel is gaan uitmaken van het ministerie van BZK, want bij de KLPD vinden we de Cybercops die strijden tegen cybercrime: de mensen die zich bezig houden met criminaliteitsbestrijding in dit nieuwe gebied. Ik heet u van harte welkom. Ik ben er - wat dit betreft - van overtuigd dat wij als overheid veel meer (geld) zullen moeten investeren in het beschermen van de kwetsbare informatiesystemen. De Verenigde Staten doen dat - volgens de Automatiseringsgids - al volop; ruim 600 miljoen per jaar. Dames en heren,
Ik heb u het afgelopen jaar niet alleen leren waarderen voor uw inzet ten aanzien van de millennium wisseling. Ik heb u ook van uw beste kant leren kennen als we het hebben over de veiligheid in de grote steden, over integraal veiligheidbeleid en het grote stedenbeleid: het deel van mijn portefeuille dat -anders dan het millennium - niet afgerond is met een vrolijk vuurwerk of een tevreden glas. De veiligheid in de grote steden zal nog jaren de aandacht vragen, zal steeds opnieuw creatieve en toegesneden oplossingen vereisen. Maar we zetten flinke stappen; wij, u en al die anderen die we daarbij nodig hebben.
In 1999 is naast het Beleidsplan Nederlandse Politie ook het Integraal Veiligheidsplan - het IVP - tot stand gekomen. Dat gebeurde door wat we in ons jargon een interactief beleidsproces noemen.
Als ik op mijn ervaring af mag gaan verwacht ik het komend jaar een versterking van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ik verwacht ook dat de gemeenten dit jaar meer uitvoering zullen geven aan de plannen voor lokaal veiligheidsbeleid; plannen waarin aangegeven staat wat gemeenten en partners aan verbetering van de veiligheid zullen doen.
Voor het grote stedenbeleid was 20 december 1999 een heel belangrijke datum. Op die dag zijn de convenanten met de grote steden getekend. De steden hebben in indrukwekkende plannen aangegeven hoe onder meer de veiligheid te verbeteren; ambitieuze plannen op terrein van veiligheid, zowel pro-actief, preventief en representief beleid in een wisselende mix. De programma's gaan ook in op de veiligheid op scholen.
20 december betekende een nieuwe fase in het grote stedenbeleid. Een grote stap op weg naar een veilige en democratische leefomgeving en stedelijke cultuur. Dat was de reden dat het Kabinet besloot om in de komende vier jaren 16,5 miljard gulden in het grote steden beleid te investeren.
In de plannen van de steden heeft veiligheid een prominente plaats gekregen. En dat is ook waarom ik als minister voor het grote stedenbeleid mij tot u wilde wenden. Zonder veiligheid, zonder ook het gevóel van veiligheid, is elke poging om de steden te revitaliseren een bouwsel op los zand. Het gevoel van onveiligheid is daarbij misschien nog wel van wezenlijker belang dan de misdaadstatistieken.
De onzekerheid of degenen waarmee we een openbare ruimte delen, zich aan de codes zullen houden, zich zullen gedragen volgens de normen en waarden die wij essentieel achten voor een civiele, respectvolle samenleving, leidt tot angst. We zien helaas een -zij het lichte - toename van het aantal mensen dat zich "wel eens onveilig voelt", dat blijkt uit de Politiemonitor 1999. Daar staat tegenover dat - ondanks de grote aandacht voor wat "zinloos geweld wordt" genoemd - de bewoners van de grote steden zich vergeleken met 1996 wat minder onveilig voelen.
Het zou kunnen zijn dat de aandacht die in de media wordt geschonken aan onbegrijpelijk geweld - waarvan men kan vermoeden dat dit onveiligheidsgevoelens oproept of versterkt - zijn tegenhanger vindt in de aandacht voor het groeiend verzet tegen dit geweld. Als dat zo is dan moet daar ook een aanknopingspunt te vinden zijn om op lokaal niveau tot een concrete vormgeving van dat verzet te komen.
Het zou overigens interessant zijn om eens een studie te zien over de rol die de media spelen in onveiligheidsgevoelens. Het realiseren van de veilige stad vraagt veel van alle verantwoordelijken. Dat bent u niet alleen. De
verantwoordelijkheid moet steeds opnieuw door allen worden aanvaard. En dat gebeurt ook, steeds meer. Een democratische, veilige, vrije maatschappij kan alleen bestaan als hij wordt gedragen door verantwoordelijk burgers en organisaties. Maar dat alles gezegd hebbend weten we ook dat u daarin een leidende positie inneemt. Dat vooral naar u zal worden gekeken als het gaat om het betrekken van de frontlinies. Ik hoop dat u zich daarbij gesteund weet; dat het geen eenzaam gevecht tegen de bierkaai is, maar dat u deel uit maakt van een beweging die tot resultaat zal leiden. Ook in het komend jaar. Ik wens u daarbij alle succes.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...