Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De Waal bij eerste paal FNV regiokantoor Bergen op Zoom

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht FNV

Slaan eerste paal t.b.v. nieuwbouw regiokantoor Bergen op Zoom

Speech door Lodewijk de Waal, voorzitter FNV op dinsdag 18 januari 1999 te Bergen op Zoom 18 januari 2000

Beste mensen,

1 Precies honderd jaar geleden nam de Diamantbewerkersbond (de ANDB) haar monumentale vakbondsburcht aan de Amsterdamse Plantage Franschelaan in gebruik.

Ik citeer even uit het besluit van het bondsbestuur van de ANDB van 1 december 1897.

De opdracht aan architect Berlage luidde dat het gebouw een symbool moet worden van de arbeidersbeweging, van haar schoonheid en haar kracht.

De arbeiders zouden in dat gemeenschappelijke tehuis het ideaal moeten vinden van datgene wat alle mensen pas in de toekomst, in een nieuwe samenleving voor zich zouden bezitten: een ideale woning.

2 Het nieuwe pand van de ANDB was een fantastisch toonbeeld van zelfverzekerdheid en vooruitgangsoptimisme uit het begin van de twintigste eeuw.

En dat bleef allemaal niet onopgemerkt: de straat waarin het gebouw lag, werd in 1946 genoemd naar de voorzitter van de ANDB.

In het gebouw - aan de Henri Polaklaan dus - zit nu het Vakbondsmuseum.

3 De Burcht was het eerste verenigingsgebouw van een vakbond.

In de tijd die sindsdien is verstreken, zijn misschien wel honderden vakbondsgebouwen geopend.

Zo mocht ik het afgelopen jaar vakbondskantoren openen in Middelburg, Amsterdam, Culemborg, Hengelo en Rotterdam.

4 In het personeelsblad van de vakcentrale las ik eind december een stukje over de huisvestingsperikelen binnen de FNV.

De besluitvorming rond Bergen op Zoom was weliswaar vertraagd maar - ik citeer - naar verwachting wordt de eerste paal begin januari door een prominente vakbondsgoeroe de grond ingeramd.

Nu heb ik het zelf nooit zo begrepen op goeroes, al wil ik best deze middag het nieuwe regiokantoor betitelen als tempel voor het nieuwe vakbondswerk.

5 En over goeroes gesproken: Berlage en Polak zagen in hun nieuwe pand de start van een nieuwe cultuur voor de moderne arbeider.

Welnu, ook ik voorzie binnen onze vakbeweging een nieuwe cultuur. Want dames en heren, de FNV gaat iets nieuws beginnen.

6 Zo juist is dus die eerste paal voor het nieuwe regiokantoor de grond ingegaan. Of zo u wilt: de grond ingeramd.

Er komt een nieuw gebouw, een gebouw dat alleen nog op het papier van architect Rob Ligtvoet bestaat. Maar als het goed is, gaat dit eerste echte regiokantoor ons iets zeggen.

Het gaat ons iets vertellen over onze organisaties, over onze werkwijze en onze doelstellingen.

7 Want, ik weet niet of u het in de gaten heeft, maar we zitten met zijn allen midden in een stapsgewijze, maar toch ingrijpende verbouwing van ons aller FNV.

En dat zowel in letterlijke als figuurlijke zin.

Want we zijn niet alleen in beweging voor wat de hardware, de gebouwen betreft, maar vooral ook waar het op onze eigen organisatie aankomt. Zeg maar de software.

8 Jarenlang wordt al gezegd dat FNV en bonden hun huisvesting beter moeten coordineren. Dat is niet alleen uit financieel oogpunt efficiënt, maar het verbetert ook de onderlinge samenwerking. En gelukkig is daar langzamerhand behoorlijk schot ingekomen.

In grote lijnen hebben bonden en vakcentrale afgesproken dat er - verspreid over Nederland - zeven regionale FNV-kantoren komen.

Het gebouw dat hier in Bergen op Zoom komt, is de eerste uit de reeks die helemaal nieuw wordt opgetrokken.

9 De FNV-regio's worden overigens niet alleen gebouw-technisch in een nieuwe jas gestoken, maar ook organisatorisch.

De districtsbesturen die de FNV tot voor kort kende, zijn min of meer een stille dood gestorven.

Dat komt vooral omdat FNV-Bondgenoten geen districtsorganisatie meer kent, maar vooral sectoraal is georganiseerd.

Op die manier vielen er in de FNV-regio's opeens vier bondsvertegenwoordigingen weg.

Maar het komt ook omdat het oude zichzelf wat overleefd had.

Ik zeg het ietwat provocerend en ik bedoel ook niet speciaal deze regio maar er werd soms te veel `bestuurtje gespeeld' en te weinig actie naar buiten ondernomen.

10 Ook in en rond deze regio is er al het e e n en ander veranderd.

Zeeland werd als apart district opgeheven en kreeg in de vorm van een plaatselijk steunpunt een FNV-vertegenwoordiging.

Gelukkig hebben de Zeeuwsche districtsmedewerkers tijdelijk asiel gevonden bij onze broeders en zusters in Tilburg.

Met de splitsing van het district Brabant in enerzijds West en Midden en anderzijds Oost-Brabant komt Zeeland weer iets dichter bij huis te zitten hier in Bergen op Zoom.

11 Op dit moment zitten hier Bondgenoten, Ledenservice en Regiowerk al tijdelijk in e e n pand.

Wanneer het nieuwe pand er eenmaal is komen de collega's van de Bouw en Hout en de ABVAKABO erbij.

Deze laatsten zullen overigens het bouwproces op de voet kunnen volgen want zij zitten schuin tegenover de nieuwbouwlocatie.

12 Kortom, de FNV krijgt met haar zeven regiokantoren zeven uitstekende uitvalsbases.

Het regiokantoor als plek waar bestuurders en kaderleden elkaar ontmoeten.

Of ze nou bij de ene bond horen, of bij de andere, bij FNV Regionaal werk of bij Ledenservice, ze zijn uiteindelijk allemaal voor dezelfde doelen bezig, in e e n en hetzelfde gebouw.

Je loopt elkaar tegen het lijf, je komt elkaar tegen, je luncht met elkaar, je weet elkaar makkelijker te vinden. Dat werkt prettiger.

13 De veelheid aan vakbondsstructuurtjes, bestuurtjes en cultuurtjes in regio kan op die manier indikken tot een geïntegreerde, open professionele organisatie.

Vanuit en om die zeven regionale FNV-centra heen, kunnen dan tal van kaderactiviteiten worden gestart.

14 Deze regio heeft bij die ontwikkeling een voortrekkersrol gespeeld. Bondgenoten, Bouw- en Hout, ABVAKABO en Regiowerk werken op bestuurlijk niveau samen in een regiobestuur.

Dit bestuur bespreekt op gezette tijden het sociaal-economisch beleid in deze regio.

U zult begrijpen dat een gezamenlijke huisvesting dergelijke initiatieven zal stimuleren.

15 Het thema van de nieuwjaarsspeech, die ik vorige week voor de verzamelde pers uitsprak, was geluk.

De FNV vroeg aan welgeteld 1659 mensen het volgende: welke factoren die met werk te maken hebben maken u meer of minder gelukkig?

82 procent van de mensen met betaald werk noemde het simpele feit dat ze werk hebben als belangrijke voorwaarde voor geluk.

Voor de onbetaald werkenden lag dat percentage op 50 procent.

Andere dingen die hoog scoorden waren meer tijd voor hobby's, minder werkdruk, meer loon en korter werken.

16 Het zijn factoren waar de FNV zich als zaakwaarnemer voor inzet door goede CAO's af te sluiten, Arbeid en Zorg op de agenda te zetten, door te pleiten voor een vierdaagse werkweek en door werk te maken van persoonlijke loopbaanbegeleiding.

Maar tegelijkertijd stagneert de ledengroei.

17 Natuurlijk hebben we daar de nodige bespiegelingen op losgelaten.

We zien de wereld om ons heen veranderen, de arbeidsmarkt verandert en stelt daardoor andere eisen aan de vakbond.

We zien - gelukkig - steeds meer vrouwen en jongeren de weg vinden naar de arbeidsmarkt. Deeltijd- en flexwerkers zijn in opkomst: mensen veranderen vaker van werkgever, ze hebben andersoortige contracten en bovendien verwachten ze in hun arbeidsrelatie minder snel problemen te krijgen met de baas.

18 De jarenlange inzet van de vakbonden om de arbeidsmarkt minder star te maken heeft zijn vruchten afgeworpen.

Dat durf ik zonder meer zo te stellen.

Maar tegelijkertijd zijn deze jobhoppers moeilijker te organiseren en te bereiken.

Daar ligt voor ons allen een schone taak: hoe maken en houden we contact met de werknemer?

19 In het ontwerp van Rob Ligtvoet, de architect die de nieuwe regiokantoren heeft ontworpen, zie ik wel wat aanknopingspunten voor de vorige vraag.

Ik heb me laten vertellen dat ze het scharnierconcept hebben toegepast.

E e n centrale ronding met daarin de basisvoorzieningen, daaraan vast de kantoorvleugels.

20 Ik zie wel wat in zo'n scharnierconcept, dat klinkt me in ieder geval vernieuwender in de oren dan het Poldermodel.

Dat is inmiddels zo'n containerbegrip geworden waarvan niemand - een enkele goeroe daargelaten! - meer weet wat het precies inhoudt.

21 Zoals gezegd, de arbeidsmarkt is volop in beweging en de steeds flexibeler wordende werknemer laat zich moeilijk in ons vizier vangen.

En dezelfde werknemer weet niet dat er een vizier op hem of haar staat gericht.

22 Daarom moeten we gaan scharnieren.

Want het scharnier kan alle kanten op, maar zit tegelijkertijd vast verankerd aan de basis.

De lokale en regionale kantoren spelen daarin een sleutelrol.

Want zo'n kantoor dicht bij de mensen is toch meer een pied a terre voor de werknemer dan het grote - verweg - hoofdkantoor.

23 In het werkplan van het regiobestuur zie ik in ieder geval al veel scharnieren uitgaan naar specifieke groepen: extra aandacht voor minderheden, extra aandacht voor jongeren en natuurlijk - wat hier actueel is - de grensarbeiders.

En daarmee is meteen duidelijk dat samenwerking onontbeerlijk is willen we de aansluiting tot de arbeidsmarkt niet missen.

We gaan in het nieuwe gebouw met een paar bonden, de ledenservice en regiowerk bij elkaar zitten.

Ik hoop dat het daar niet bij blijft en er toch een zwaan-kleef-aan effect ontstaat.

24 En het zal u duidelijk zijn: ik benadruk vooral niet dat het dan zo fijn is dat we de koffie en de paperclips gezamenlijk inkopen.

Natuurlijk bent u niet te beroerd om daar even bij stil te staan als u in het nieuwe kantoor Max Havelaar tapt.

Dat het allemaal zo efficiënt en voordelig is die gezamenlijke inkoop.

25 Maar wat ik hoop is dat het hier een echt regionaal ontmoetingspunt wordt.

Dat wie hier binnenloopt voor een vergaderingetje of overlegje ook even een blik naar binnen werpt bij de andere afdelingen.

Dat we continu on speaking terms met elkaar zijn.

Een klimaat waar creativiteit goed gedijt.

26 Ook in Amsterdam, bij de vakcentrale denken we na over een nieuwe modernere structuur.

Zo willen we de bonden meer bij de vakcentrale betrekken door bondsvoorzitters op te nemen in het federatiebestuur.

Of bondsvoorzitters en bestuurders op te nemen in een delegatie voor een SER-vergadering.

27 En natuurlijk willen we vanuit de vakcentrale de Nederlandse bevolking blijven informeren.

De FNV als het kenniscentrum op het gebied van werk en inkomen.

Met een uitgebreide telefonische servicelijn voor leden en niet-leden, met een totaal vernieuwde internetsite, met een e-mailkrant, het kan allemaal niet op.

En op grond van de ervaringen die met de bouw en inrichting van de regiokantoren wordt opgedaan, wordt het hoofdkantoor gerestyled.

Bergen op Zoom als pilot voor de nieuwbouw van de FNV.

Want wat las ik ook in ons personeelsblad over het FNV hoofdkantoor:

Het gebouw krijgt een facelift waar de zangeres Cher jaloers op zal zijn.

Al frons ik daar een beetje mijn wenkbrauwen bij sinds deze ster de titel heeft van de meest slechtgeklede vrouw ter wereld ...

28 Ik feliciteer deze regio en de hele FNV met haar nieuwbouw.

Het pand dat Berlage precies honderd jaar geleden neerzette stond symbool voor vernieuwing. Ik hoop, nee ik verwacht dat het nieuwe regiokantoor meer dan een symbool zal zijn.

Dat het een bron is van inspiratie en bovenal dat iedereen er met plezier in zal samenwerken. Veel geluk ermee!

Voor meer informatie:

FNV Voorlichting, 020 5816 550

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie