Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De Waal bij eerste paal FNV regiokantoor Bergen op Zoom

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht FNV

Slaan eerste paal t.b.v. nieuwbouw regiokantoor Bergen op Zoom

Speech door Lodewijk de Waal, voorzitter FNV op dinsdag 18 januari 1999 te Bergen op Zoom 18 januari 2000

Beste mensen,

1 Precies honderd jaar geleden nam de Diamantbewerkersbond (de ANDB) haar monumentale vakbondsburcht aan de Amsterdamse Plantage Franschelaan in gebruik.

Ik citeer even uit het besluit van het bondsbestuur van de ANDB van 1 december 1897.

De opdracht aan architect Berlage luidde dat het gebouw een symbool moet worden van de arbeidersbeweging, van haar schoonheid en haar kracht.

De arbeiders zouden in dat gemeenschappelijke tehuis het ideaal moeten vinden van datgene wat alle mensen pas in de toekomst, in een nieuwe samenleving voor zich zouden bezitten: een ideale woning.

2 Het nieuwe pand van de ANDB was een fantastisch toonbeeld van zelfverzekerdheid en vooruitgangsoptimisme uit het begin van de twintigste eeuw.

En dat bleef allemaal niet onopgemerkt: de straat waarin het gebouw lag, werd in 1946 genoemd naar de voorzitter van de ANDB.

In het gebouw - aan de Henri Polaklaan dus - zit nu het Vakbondsmuseum.

3 De Burcht was het eerste verenigingsgebouw van een vakbond.

In de tijd die sindsdien is verstreken, zijn misschien wel honderden vakbondsgebouwen geopend.

Zo mocht ik het afgelopen jaar vakbondskantoren openen in Middelburg, Amsterdam, Culemborg, Hengelo en Rotterdam.

4 In het personeelsblad van de vakcentrale las ik eind december een stukje over de huisvestingsperikelen binnen de FNV.

De besluitvorming rond Bergen op Zoom was weliswaar vertraagd maar - ik citeer - naar verwachting wordt de eerste paal begin januari door een prominente vakbondsgoeroe de grond ingeramd.

Nu heb ik het zelf nooit zo begrepen op goeroes, al wil ik best deze middag het nieuwe regiokantoor betitelen als tempel voor het nieuwe vakbondswerk.

5 En over goeroes gesproken: Berlage en Polak zagen in hun nieuwe pand de start van een nieuwe cultuur voor de moderne arbeider.

Welnu, ook ik voorzie binnen onze vakbeweging een nieuwe cultuur. Want dames en heren, de FNV gaat iets nieuws beginnen.

6 Zo juist is dus die eerste paal voor het nieuwe regiokantoor de grond ingegaan. Of zo u wilt: de grond ingeramd.

Er komt een nieuw gebouw, een gebouw dat alleen nog op het papier van architect Rob Ligtvoet bestaat. Maar als het goed is, gaat dit eerste echte regiokantoor ons iets zeggen.

Het gaat ons iets vertellen over onze organisaties, over onze werkwijze en onze doelstellingen.

7 Want, ik weet niet of u het in de gaten heeft, maar we zitten met zijn allen midden in een stapsgewijze, maar toch ingrijpende verbouwing van ons aller FNV.

En dat zowel in letterlijke als figuurlijke zin.

Want we zijn niet alleen in beweging voor wat de hardware, de gebouwen betreft, maar vooral ook waar het op onze eigen organisatie aankomt. Zeg maar de software.

8 Jarenlang wordt al gezegd dat FNV en bonden hun huisvesting beter moeten coordineren. Dat is niet alleen uit financieel oogpunt efficiënt, maar het verbetert ook de onderlinge samenwerking. En gelukkig is daar langzamerhand behoorlijk schot ingekomen.

In grote lijnen hebben bonden en vakcentrale afgesproken dat er - verspreid over Nederland - zeven regionale FNV-kantoren komen.

Het gebouw dat hier in Bergen op Zoom komt, is de eerste uit de reeks die helemaal nieuw wordt opgetrokken.

9 De FNV-regio's worden overigens niet alleen gebouw-technisch in een nieuwe jas gestoken, maar ook organisatorisch.

De districtsbesturen die de FNV tot voor kort kende, zijn min of meer een stille dood gestorven.

Dat komt vooral omdat FNV-Bondgenoten geen districtsorganisatie meer kent, maar vooral sectoraal is georganiseerd.

Op die manier vielen er in de FNV-regio's opeens vier bondsvertegenwoordigingen weg.

Maar het komt ook omdat het oude zichzelf wat overleefd had.

Ik zeg het ietwat provocerend en ik bedoel ook niet speciaal deze regio maar er werd soms te veel `bestuurtje gespeeld' en te weinig actie naar buiten ondernomen.

10 Ook in en rond deze regio is er al het e e n en ander veranderd.

Zeeland werd als apart district opgeheven en kreeg in de vorm van een plaatselijk steunpunt een FNV-vertegenwoordiging.

Gelukkig hebben de Zeeuwsche districtsmedewerkers tijdelijk asiel gevonden bij onze broeders en zusters in Tilburg.

Met de splitsing van het district Brabant in enerzijds West en Midden en anderzijds Oost-Brabant komt Zeeland weer iets dichter bij huis te zitten hier in Bergen op Zoom.

11 Op dit moment zitten hier Bondgenoten, Ledenservice en Regiowerk al tijdelijk in e e n pand.

Wanneer het nieuwe pand er eenmaal is komen de collega's van de Bouw en Hout en de ABVAKABO erbij.

Deze laatsten zullen overigens het bouwproces op de voet kunnen volgen want zij zitten schuin tegenover de nieuwbouwlocatie.

12 Kortom, de FNV krijgt met haar zeven regiokantoren zeven uitstekende uitvalsbases.

Het regiokantoor als plek waar bestuurders en kaderleden elkaar ontmoeten.

Of ze nou bij de ene bond horen, of bij de andere, bij FNV Regionaal werk of bij Ledenservice, ze zijn uiteindelijk allemaal voor dezelfde doelen bezig, in e e n en hetzelfde gebouw.

Je loopt elkaar tegen het lijf, je komt elkaar tegen, je luncht met elkaar, je weet elkaar makkelijker te vinden. Dat werkt prettiger.

13 De veelheid aan vakbondsstructuurtjes, bestuurtjes en cultuurtjes in regio kan op die manier indikken tot een geïntegreerde, open professionele organisatie.

Vanuit en om die zeven regionale FNV-centra heen, kunnen dan tal van kaderactiviteiten worden gestart.

14 Deze regio heeft bij die ontwikkeling een voortrekkersrol gespeeld. Bondgenoten, Bouw- en Hout, ABVAKABO en Regiowerk werken op bestuurlijk niveau samen in een regiobestuur.

Dit bestuur bespreekt op gezette tijden het sociaal-economisch beleid in deze regio.

U zult begrijpen dat een gezamenlijke huisvesting dergelijke initiatieven zal stimuleren.

15 Het thema van de nieuwjaarsspeech, die ik vorige week voor de verzamelde pers uitsprak, was geluk.

De FNV vroeg aan welgeteld 1659 mensen het volgende: welke factoren die met werk te maken hebben maken u meer of minder gelukkig?

82 procent van de mensen met betaald werk noemde het simpele feit dat ze werk hebben als belangrijke voorwaarde voor geluk.

Voor de onbetaald werkenden lag dat percentage op 50 procent.

Andere dingen die hoog scoorden waren meer tijd voor hobby's, minder werkdruk, meer loon en korter werken.

16 Het zijn factoren waar de FNV zich als zaakwaarnemer voor inzet door goede CAO's af te sluiten, Arbeid en Zorg op de agenda te zetten, door te pleiten voor een vierdaagse werkweek en door werk te maken van persoonlijke loopbaanbegeleiding.

Maar tegelijkertijd stagneert de ledengroei.

17 Natuurlijk hebben we daar de nodige bespiegelingen op losgelaten.

We zien de wereld om ons heen veranderen, de arbeidsmarkt verandert en stelt daardoor andere eisen aan de vakbond.

We zien - gelukkig - steeds meer vrouwen en jongeren de weg vinden naar de arbeidsmarkt. Deeltijd- en flexwerkers zijn in opkomst: mensen veranderen vaker van werkgever, ze hebben andersoortige contracten en bovendien verwachten ze in hun arbeidsrelatie minder snel problemen te krijgen met de baas.

18 De jarenlange inzet van de vakbonden om de arbeidsmarkt minder star te maken heeft zijn vruchten afgeworpen.

Dat durf ik zonder meer zo te stellen.

Maar tegelijkertijd zijn deze jobhoppers moeilijker te organiseren en te bereiken.

Daar ligt voor ons allen een schone taak: hoe maken en houden we contact met de werknemer?

19 In het ontwerp van Rob Ligtvoet, de architect die de nieuwe regiokantoren heeft ontworpen, zie ik wel wat aanknopingspunten voor de vorige vraag.

Ik heb me laten vertellen dat ze het scharnierconcept hebben toegepast.

E e n centrale ronding met daarin de basisvoorzieningen, daaraan vast de kantoorvleugels.

20 Ik zie wel wat in zo'n scharnierconcept, dat klinkt me in ieder geval vernieuwender in de oren dan het Poldermodel.

Dat is inmiddels zo'n containerbegrip geworden waarvan niemand - een enkele goeroe daargelaten! - meer weet wat het precies inhoudt.

21 Zoals gezegd, de arbeidsmarkt is volop in beweging en de steeds flexibeler wordende werknemer laat zich moeilijk in ons vizier vangen.

En dezelfde werknemer weet niet dat er een vizier op hem of haar staat gericht.

22 Daarom moeten we gaan scharnieren.

Want het scharnier kan alle kanten op, maar zit tegelijkertijd vast verankerd aan de basis.

De lokale en regionale kantoren spelen daarin een sleutelrol.

Want zo'n kantoor dicht bij de mensen is toch meer een pied a terre voor de werknemer dan het grote - verweg - hoofdkantoor.

23 In het werkplan van het regiobestuur zie ik in ieder geval al veel scharnieren uitgaan naar specifieke groepen: extra aandacht voor minderheden, extra aandacht voor jongeren en natuurlijk - wat hier actueel is - de grensarbeiders.

En daarmee is meteen duidelijk dat samenwerking onontbeerlijk is willen we de aansluiting tot de arbeidsmarkt niet missen.

We gaan in het nieuwe gebouw met een paar bonden, de ledenservice en regiowerk bij elkaar zitten.

Ik hoop dat het daar niet bij blijft en er toch een zwaan-kleef-aan effect ontstaat.

24 En het zal u duidelijk zijn: ik benadruk vooral niet dat het dan zo fijn is dat we de koffie en de paperclips gezamenlijk inkopen.

Natuurlijk bent u niet te beroerd om daar even bij stil te staan als u in het nieuwe kantoor Max Havelaar tapt.

Dat het allemaal zo efficiënt en voordelig is die gezamenlijke inkoop.

25 Maar wat ik hoop is dat het hier een echt regionaal ontmoetingspunt wordt.

Dat wie hier binnenloopt voor een vergaderingetje of overlegje ook even een blik naar binnen werpt bij de andere afdelingen.

Dat we continu on speaking terms met elkaar zijn.

Een klimaat waar creativiteit goed gedijt.

26 Ook in Amsterdam, bij de vakcentrale denken we na over een nieuwe modernere structuur.

Zo willen we de bonden meer bij de vakcentrale betrekken door bondsvoorzitters op te nemen in het federatiebestuur.

Of bondsvoorzitters en bestuurders op te nemen in een delegatie voor een SER-vergadering.

27 En natuurlijk willen we vanuit de vakcentrale de Nederlandse bevolking blijven informeren.

De FNV als het kenniscentrum op het gebied van werk en inkomen.

Met een uitgebreide telefonische servicelijn voor leden en niet-leden, met een totaal vernieuwde internetsite, met een e-mailkrant, het kan allemaal niet op.

En op grond van de ervaringen die met de bouw en inrichting van de regiokantoren wordt opgedaan, wordt het hoofdkantoor gerestyled.

Bergen op Zoom als pilot voor de nieuwbouw van de FNV.

Want wat las ik ook in ons personeelsblad over het FNV hoofdkantoor:

Het gebouw krijgt een facelift waar de zangeres Cher jaloers op zal zijn.

Al frons ik daar een beetje mijn wenkbrauwen bij sinds deze ster de titel heeft van de meest slechtgeklede vrouw ter wereld ...

28 Ik feliciteer deze regio en de hele FNV met haar nieuwbouw.

Het pand dat Berlage precies honderd jaar geleden neerzette stond symbool voor vernieuwing. Ik hoop, nee ik verwacht dat het nieuwe regiokantoor meer dan een symbool zal zijn.

Dat het een bron is van inspiratie en bovenal dat iedereen er met plezier in zal samenwerken. Veel geluk ermee!

Voor meer informatie:

FNV Voorlichting, 020 5816 550

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...