Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Borst op vragen over zelfstandigen in ziekenfonds

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.481 verplichte deelname van zelfstandigen aan het ziekenfonds
Gemaakt: 19-1-2000 tijd: 10:41


2

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 jan. 2000

Onderwerp

Kamervragen

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Hermann en Vendrik (beiden GroenLinks) over verplichte deelname van zelfstandigen aan het ziekenfonds (2990004700).

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Hermann en Vendrik (beiden GroenLinks) over verplichte deelname van zelfstandigen aan het ziekenfonds.

(2990004700)

1.

Kloppen de berichten dat de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam inzake de verplichte deelname van zelfstandigen aan het ziekenfonds verband houdt met het feit dat de ministeriële regeling nog niet is gepubliceerd?

1.

De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (en inmiddels ook van het Gerechtshof Den Bosch) houdt verband met het feit dat de beschikkingen van de Belastingdienst op grond van artikel 3d, vierde lid van de Ziekenfondswet en de Regeling tijdvak en inkomen ziekenfondsverzekering zelfstandigen, gedateerd zijn op 9 november 1999.

Omdat de Wet ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen op dat moment nog niet in werking was getreden miste de beschikking waartegen een voorlopige voorziening was gevraagd rechtskracht, omdat deze beschikking, naar het voorlopige oordeel van de President van het Gerechtshof, onbevoegd genomen was.

Ten overvloede heeft de President overwogen dat de relevante uitvoeringsregeling ook nog niet was gepubliceerd.

2.

Klopt het dat het ministerie van Financiën heeft verzuimd de regeling tijdig te publiceren?

2.

Nee, dit is niet juist. De regeling is genomen in overeenstemming met de Minister van Financiën, maar behoort tot de bevoegdheid van de Minister van VWS.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 23 december 1999, nr. 248, en is aldus tijdig, vóór de inwerkingtreding van de wet gepubliceerd.

3.

Welke consequenties heeft deze rechterlijke uitspraak voor de overgang naar het ziekenfonds van deze groep zelfstandigen?

4.

Deelt u de mening dat de overgang naar het ziekenfonds in het licht van deze uitspraak per

1 januari 2000 niet langer haalbaar is?

5.

Deelt u de mening dat de bestaande particuliere polissen in dat geval per 1 januari 2000 voortgezet dienen te worden op basis van gelijkblijvende voorwaarden? Op welke wijze denkt u dit te verwezenlijken?

3, 4 en 5.

De uitspraak van de President van het gerechtshof in Amsterdam, waarbij de werking van de bestreden beschikking is geschorst, heeft naar mijn oordeel slechts zeer beperkte consequenties. Strikt genomen is de schorsende werking immers alleen van toepassing op de beschikking(en) waartegen een voorlopige voorziening is gevraagd.

Om onduidelijkheid over de verzekeringssituatie die door deze uitspraak mogelijk zou kunnen ontstaan, te voorkomen, is in nauw overleg met het Ministerie van Financiën besloten om iedereen die bezwaar tegen de beschikking van 9 november 1999 heeft aangetekend, een nieuwe beschikking te sturen die is gedagtekend na de inwerkingtreding van de Wet ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen.

De nieuwe beschikkingen hebben materieel dezelfde inhoud als de eerdere beschikking. Iemand die aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering voldeed is derhalve met ingang van

1 januari 2000 ziekenfondsverzekerd geworden. Deze verzekering vloeit rechtstreeks voort uit de wet. Het is daarom niet nodig nadere maatregelen te nemen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie