Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling van werkzaamheden 18 januari 2000

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

regeli18.001 regeling van werkzaamheden 18 januari 2000
Gemaakt: 19-1-2000 tijd: 11:1

Regeling van werkzaamheden d.d. 18 januari 2000 (ongecorrigeerd)

De voorzitter: Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag:

- maandag 21 februari van 11.15 uur tot 17.00 uur van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over modernisering AWBZ (26631);

- maandag 20 maart van 11.00 uur tot 18.00 uur van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Op verzoek van de fractie van D66 benoem ik in de vaste commissie voor Economische zaken het lid Ravestein tot lid in plaats van het lid Augusteijn-Esser.

Verder is mij verzocht om de stemmingen in verband met het verslag van het algemeen overleg over het frequentiebeleid uit te stellen. Ik stel voor, dat toe te staan.

**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Smits.


Mevrouw Smits (PvdA): Voorzitter. Het GAK heeft cijfers over de uitstroom in de WAO van een aantal grote bedrijven. Uit die gegevens zal blijken dat de uitstroom bij grote bedrijven onevenredig hoog is. Wij willen graag dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn best doet, die GAK-gegevens voor ons te verkrijgen, die te vergelijken met een jaar daarvoor en ons daarover per brief te berichten.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Hofstra.

**

De heer Hofstra (VVD): Voorzitter. Tijdens de laatste Kamerdag in de vorige eeuw heeft de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op voorstel van de fractie van de VVD opheldering gevraagd aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het project-rekeningrijden. Nu is dat nog niet zo lang geleden als mijn inleiding doet suggereren, maar het is toch al weer een maand. Het enige wat wij hebben gekregen, is een soort kopie van het persbericht over de proef in Amsterdam. Dat is teleurstellend weinig. Wij zouden op korte termijn deugdelijker door de minister geïnformeerd willen worden. Op een paar punten willen wij meer informatie. Waar haalt de minister het geld vandaan? De een ziet beter dan de ander, maar wij zien niet waar het geld vandaan moet komen. Kan de minister uitleggen of het nog om een proef gaat? Wij lezen: minimaal 2010. Elke dag staat er weer iets anders in de krant. Wij willen van de minister graag op korte termijn heldere informatie waarmee wij vooruit kunnen.

De voorzitter: Uw zinnen dienden ter onderbouwing van het woord "deugdelijk", naar ik aanneem. Ik ga er overigens vanuit dat de regering ons altijd van deugdelijke informatie voorziet.

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

**

Daartoe wordt besloten.

(Einde regeling van werkzaamheden)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie