Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Voorbereidingsbesluit Hoornse Meer
In de Hoornse Meer zijn de afgelopen jaren veel woningen uit de huursector overgegaan in particuliere handen. De komende jaren zal dit aantal steeds verder toenemen. Met de overgang van huur naar particulier eigendom zijn ook de eerste bouwaanvragen voor het vergroten van de woningen bij de dienst RO/EZ binnengekomen. Momenteel geldt voor dit gebied het bestemmingsplan 'Corpus den Hoorn Zuid'. In dit bestemmingsplan is (voor de te verkopen woningen) een aantal bouwlagen mogelijk van 1 tot 3. Deze bouwlagen zijn niet gebonden aan stedenbouwkundige eisen.
Er wordt nu gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan met nadere regelingen voor bebouwingsmogelijkheden in deze wijk. Er is een richtlijn opgesteld in verband met aanvragen voor een derde woonlaag, juist om de stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk te kunnen waarborgen. Om aanvragen die nu worden ingediend te kunnen toetsen aan die richtlijn is het noodzakelijk dat er voor dit gebied met spoed een voorbereidingsbesluit wordt genomen. B&W hebben dan ook besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de duur van twee jaar.

Datum besluit: dinsdag, 18 januari 2000
Nota: Voorbereidingsbesluit 'Hoornse Meer'

Vaststelling stedenbouwkundig plan Oosterpark
Op 26 oktober 1999 heeft het college besloten het 'Stedenbouwkundig plan locatie Noorderpoortcollege Oosterpark' als concept vast te stellen en het plan voor inspraak vrij te geven. Het plan heeft betrekking op de stedenbouwkundige uitgangspunten van de wijk, met name na het vertrek van het Noorderpoortcollege. Het gaat hierbij om zaken als het woningaanbod (de locatie die vrijkomt na het vertrek van het Noorderpoortcollege is bijzonder geschikt voor woningbouw), de populatie in de wijk en de leefomgeving.
Het plan heeft gedurende vier weken ter inzage gelegen; er zijn geen reacties op binnengekomen. Ook is er een inspraakbijeenkomst gehouden. Tijdens die inspraakbijeenkomst zijn vooral positieve reacties gegeven.
Het college heeft dan ook besloten het 'Stedenbouwkundig plan locatie Noorderpoortcollege Oosterpark' definitief vast te stellen en het plan onder de aandacht te brengen van de raadscommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Daarna zal het stedenbouwkundig plan doorgestuurd worden naar de provincie Groningen, omdat laatstgenoemde, in verband met de bouwvergunningsverlening, een 'verklaring van geen bezwaar' moet afgeven.

Datum besluit: dinsdag, 18 januari 2000
Nota: Vaststelling stedenbouwkundig plan locatie Noorderpoortcollege Oosterpark

Nieuwbouw van twee gymnastieklokalen op CiBoGa-terrein B&W stellen voor f 3,4 miljoen uit te trekken voor twee gymnastieklokalen op het CiBoGa-terrein. De lokalen staan gepland bij de uitbreiding van het Werkmancollege aan de Nieuwe St. Jansstraat en op het binnenterrein achter de schoolgebouwen aan de Agricolastraat. Als gevolg van de grondsanering van het CiBoGa-terrein zijn drie gymnastieklokalen gesloopt: 2 gymlokalen aan de Bloemsingel en 1 aan de Jodenkamp. Deze lokalen werden zowel door de scholen in de binnenstad gebruikt voor gymnastieklessen als door sportverenigingen. Vóór het schooljaar 2001/2002 zullen de nieuwe sportaccommodaties klaar moeten zijn.
Inmiddels zijn twee nieuwbouwplannen ontwikkeld. Het betreft een gymnastiekaccommodatie voor het Werkmancollege, die wordt meegenomen in de uitbreiding van het hoofdgebouw. Daarnaast wordt een tweede gymnastieklokaal gebouw op het binnenterrein achter de schoolgebouwen aan de Agricolastraat. Voor het derde lokaal is nog geen definitieve locatie vastgesteld.

Datum besluit: dinsdag, 18 januari 2000
Nota: (Her)bouw gymnastiekaccommodaties CiBoGa/binnenstad t.b.v. onderwijs en avondgebruik

En verder heeft het college besloten...

* het raadsvoorstel aangaande de slotcalculaties vast te stellen. Het gaat om de slotcalculaties van 19 stadsuitleg-, sanerings-, reconstructie,- en stadsvernieuwingsplannen, onder andere in de wijken Klein Martijn, Gideon-Noord en Badstratenbuurt-Zuid. Dit betekent dat de plannen in de wijken volledig zijn gerealiseerd en dat alle werkzaamheden zijn afgerond. Het voorstel wordt via de raadscommissie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening (VRO) voorgelegd aan de gemeenteraad.

* Verder heeft het college besloten het raadsvoorstel inzake de 'Bancaire rol' vast te stellen. Het raadsvoorstel heeft betrekking op de bancaire relatie die de gemeente Groningen heeft met de lokale corporaties als Volkshuisvesting (VHV) en Stichting Studenten Huisvesting (SSH). De vermogenspositie van de Groningse corporaties blijft in het algemeen achter bij het landelijk gemiddelde.

Datum besluit: dinsdag, 18 januari 2000
Nota: -

Gemeente Groningen en Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk sluiten nieuwe overeenkomst
Het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH) hebben al sinds 1993 afspraken over hoe gemeente Groningen en bewoners van Hoogkerk met elkaar om gaan. Beide partijen zijn positief over deze afspraken en hebben besloten nu een nieuwe overeenkomst voor de periode 2000 tot en met 2003 aan te gaan.
De VWH krijgt jaarlijks f 30.000,- om de verschillende activiteiten te bekostigen. Nieuw is dat de VWH ook digitale communicatiemiddelen gaat gebruiken. Bewoners van Hoogkerk zullen straks on-line informatie krijgen en digitaal hun mening kunnen geven.
Het bestuur van de VWH en wethouder Pijlman tekenen het convenant op 13 januari in Hoogkerk tijdens de feestelijke nieuwjaarsreceptie van de 25-jarige VWH.
In het nieuwe convenant voor de periode 2000-2004 krijgt de VWH extra middelen om zoveel mogelijk (nieuwe) bewoners te betrekken bij de activiteiten. De bijdrage van de gemeente Groningen is met f 10.000,- verhoogd naar f 30.000,- per jaar. De VWH zal met die hogere bijdrage ook gebruik gaan maken van digitale vormen van communicatie en meningsvorming.
In de gemeentelijke nota 'De Democratie van Alledag' gaf het college aan in de nabije toekomst digitaal met burgers te willen communiceren. De plannen van de VWH passen binnen dat voornemen.

Datum besluit: dinsdag, 11 januari 2000
Nota: Voortzetting convenant Hoogkerk

Bestemmingsplan 'Milieuboulevard'
B&W stellen de raad voor een gedeelte van het industrieterrein 'Winschoterdiep' in te richten als Milieuboulevard. Met de Milieuboulevard wordt de ontwikkeling van een gethematiseerd bedrijventerrein beoogd voor milieugerelateerde bedrijvigheid. Voor de totstandkoming van de boulevard is een ontwerp-bestemmingsplan gemaakt, dat nu gereed is voor eerste inzage.
Doel van het bestemmingsplan is het gebied tussen het Winschoterdiep en de spoorlijn Groningen-Nieuweschans te ontwikkelen tot een cluster van bedrijvigheid op het gebied van inzameling, verwerking en duurzaam hergebruik van afvalstoffen. Met de aanwezigheid van onder andere een kringloopstation, een huisvuilscheidingsinstallatie en een vergistingsinstallatie ontstaat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor een reeks aanverwante activiteiten.

Datum besluit: dinsdag, 11 januari 2000
Nota: Bestemmingsplan 'Milieuboulevard'

Ruim 1 miljoen voor verbouwing van twee scholen
Het college van B&W stelt voor om ruim 1 miljoen gulden uit te trekken voor verbouwingen van het Praedinius Gymnasium en het Reitdiepcollege. Het Praedinius Gymnasium ontvangt een bedrag van f 770.000,- voor de verbouwing van het hoofdgebouw aan de Turfsingel. De binnenkant van dit gebouw moet aangepast worden aan de eigentijdse eisen van het onderwijs. Daarnaast ontvangt de school f 67.700,- voor het installeren van een lift in de dependance aan de Kruitlaan. Een bedrag van f 200.000,- is bestemd voor het Reitdiepcollege, voor de nevenvestiging Leon van Gelder aan de Diamantlaan. Het geld zal worden besteed aan het verbeteren van de entree van het schoolplein en de school.
De gemeente is als lokale overheid verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. In die hoedanigheid is door de gemeenteraad al eerder besloten tot een bijdrage voor de genoemde verbouwingen. De bijdrage die nu wordt voorgesteld, vloeit voort uit de verantwoordelijkheid van de gemeente als openbaar bestuur. Via de raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport (JOS) wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd.

Datum besluit: dinsdag, 11 januari 2000
Nota: Onderwijshuisvesting: aanpassingen bij het Praedinius Gymnasium en Reitdiepcollege

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 19 januari 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...