Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Vrom op vragen taxatie bij verkoop huurwoningen

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.485 taxatie bij verkoop van huurwoningen
Gemaakt: 19-1-2000 tijd: 13:33


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


18 januari 2000

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Poppe, die werden toegestuurd bij brief van 13 december 1999.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Antwoord op vragen van het lid van de Tweede kamer Poppe (SP) over de taxatie bij verkoop van huurwoningen
(ingezonden 10 december 1999); kenmerk 290004000

Antwoord 1:

Bij verkoop van sociale huurwoningen wordt «de waarde in het economisch verkeer» vastgesteld door een onafhankelijke, beëdigde taxateur. De waarde in het economisch verkeer wordt gedefinieerd als de getaxeerde verkoopwaarde van de woning bij lege oplevering aan kopers die er zelf gaan wonen.

De toegelaten instelling dient de getaxeerde waarde op te nemen in het formulier waarmee de verkoop aan de Inspectie Volkshuisvesting wordt gemeld. Het betreffende taxatierapport van niet ouder dan 1 jaar, opgesteld door een onafhankelijke taxateur, dient te worden bijgegevoegd.

Antwoord 2:

Nee, er is geen sprake van systematisch toezicht door het rijk op de uitvoering van taxaties van te verkopen sociale huurwoningen. Bij verkoop wordt toezicht gehouden op het voldoen aan de 90%-eis op basis van de taxatie door de onafhankelijke, beëdigde taxateur. Afwijkende taxaties om de 90%-eis te ontduiken zijn mij niet bekend. Wel biedt het BBSH in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid ontheffing te verlenen voor het voldoen aan de 90%-eis. Dit speelt met name bij complexgewijze verkoop. Vanaf 18 mei 1998 (BBSH) is in 8 gevallen ontheffing verleend; 2 gevallen zijn in behandeling.

In de jaarlijkse accountantscontrole van de jaarstukken van toegelaten instellingen wordt expliciet aandacht besteed aan het voldoen aan de
90%-eis bij verkoop. Van zijn bevindingen terzake dient de accountant uitdrukkelijk mededeling te doen. Langs die weg wordt, achteraf, door de Inspectie Volkshuisvesting nagegaan of de 90%-eis met gebruikmaking van een geldig taxatierapport is toegepast.

Ik ben niet van mening dat de toenemende aantallen te verkopen huurwoningen op zich een verscherping van het toezicht wenselijk maken. Slechts indien misbruik van het vertrouwen dat in de onafhankelijkheid van de taxaties wordt gesteld kan worden aangetoond zou verscherping van het toezicht te overwegen zijn.

Antwoord 3 en 4:

Ik ga uit van de deskundigheid en onafhankelijkheid van beëdigde taxateurs. Desalniettemin kan het voorkomen dat de waarderingen van verschillende taxateurs enigszins uiteenlopen. Huurders kunnen te allen tijde, indien zij het niet eens zijn met de taxatie, de corporatie verzoeken een hertaxatie te laten verrichten of, indien de corporatie daartoe niet bereid is, zelf voor eigen rekening een onafhankelijke taxateur inschakelen voor een contra-expertise. Bij verschillen in waardebepaling kunnen partijen met elkaar in onderhandeling gaan om zodoende een definitieve koopprijs overeen te komen. Het is uiteindelijk de toegelaten instelling die, binnen de grenzen van de regelgeving, bepaalt tegen welke prijs de woning wordt verkocht.

Uit het bijgevoegde voorbeeld van de heer Glissenaar en mevrouw Passchier blijkt dat een hertaxatie in opdracht van de corporatie heeft plaatsgevonden die aanzienlijk lager lag dan de eerdere taxatie. De woningcorporatie heeft vervolgens de woning voor de nieuwe lagere taxatiewaarde aan de huurders aangeboden. Uit gegevens bij de Inspectie Volkshuisvesting te Utrecht blijkt dat het bod dat de huurders daarna deden beduidend onder deze taxatiewaarde lag, hetgeen voor de corporatie reden was om de onderhandelingen te beëindigen.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J.W. Remkes

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie