Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Borst (VWS) over patientenzorg en consumentenplatforms

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


25424000.026 brief min vws inzake toezeggingen patientenzorg en consum entenplatforms

Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 14:34


2


25424 Geestelijke gezondheidszorg

nr. 26 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 januari 2000

Tijdens het nota-overleg over de beleidsvisie GGZ d.d. 27 september 1999 heb ik, naar aanleiding van een vraag van mevrouw Van der Hoek, toegezegd u te informeren over de extra gelden voor de regionale patiënten/consumenten platforms en de rol die de Stichting Patiëntenfonds hierin kan spelen. Middels deze brief doe ik mijn toezegging gestand.

Begin 2000 zal naar verwachting het convenant gesloten kunnen worden tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie ((NPCF) als vertegenwoordiger van de regionale platforms en het ministerie van VWS. Dit convenant heeft als doel om de afspraken en verantwoordelijkheden vast te leggen met betrekking tot de rol van de verschillende partijen bij het versterken van de positie van de patiënt/consument in de regio. Hierbij is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Meerjarenafspraken (1999-2002)

Met de Stichting Patiëntenfonds zijn in dit verband nadere afspraken gemaakt om de lopende financiële verplichtingen die VWS is aangegaan rond het thema: versterking van de regionale infrastructuur van de patiënten/consumenten, voor de jaren 2000, 2001 en 2002, over te nemen. Hierbij is het plan van aanpak van de NPCF als vertrekpunt genomen.

Op dit moment wordt zowel aan de regionale invulling van de Meerjarenafspraken als aan de bovenregionale samenwerking gewerkt. Ook op landelijk niveau zullen activiteiten worden gestart op onderhavig thema. De landelijke activiteiten richten zich hierbij nadrukkelijk op de bevordering van samenhang en samenwerking bij de uitwerking van die Meerjarenafspraken in de regio. Voor de meerjarenafspraken zorg is een bedrag beschikbaar gesteld van f 4,2 miljoen; voor de meerjarenafspraken verpleging en verzorging een bedrag van f 4,3 miljoen.

Daarnaast heb ik het Patiëntenfonds gevraagd om bij de subsidies die zij toekent aan de landelijke organisaties nadrukkelijk aandacht te besteden aan hun regionale organisaties.

Op deze wijze is tevens aansluiting gevonden worden bij de statutaire doelstelling van de Stichting Patiëntenfonds.

Die doelstelling is om de functies van landelijk werkzame patiëntenorganisaties te bekostigen voor zover deze zorggerelateerd zijn en bijdragen aan de versterking van de positie van de patiënt in de zorgsector.

In overleg met het Patiëntenfonds en de patiëntenbeweging zal in de komende tijd bezien worden of er nog een verdere rol is weggelegd voor het Patiëntenfonds bij de versterking van de
patiënten/consumentenbeweging in de regio.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie