Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Landbouw over SRM-kadavers

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

lnv00000.026 brief sts lnv over srm-kadavers

Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 11:6


2

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van

de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 jan. 2000

Onderwerp:

SRM-kadavers.

(TRC 2000/387)

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van het antwoord op de brief van de Saanenhof Geitenkaasboerderij Familie Wanders, door u doorgezonden op 12 november 1999.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Saanenhof Geitenkaasboerderij

Familie Wanders

Somerenseweg 39A


5591 JV HEEZE

's-Gravenhage, 18 jan. 2000

Onderwerp:

SRM-kadavers.

(TRC 1999/5505)

Geachte heer Wanders,

Naar aanleiding van uw brief van 29 oktober jl. waarin u pleit voor een uitzonderings-regeling voor de biologische geiten- en schapenhouderij om alle kadavers als gespecifi-ceerd hoog-risico-materiaal (SRM) te beschouwen, deel ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het volgende mede.

Evenals u acht ik een grondige aanpak van de BSE-problematiek van groot belang. Daarom hebben wij in Nederland uit oogpunt van volksgezondheid in de Destructiewet opge-nomen dat SRM onschadelijk dient te worden gemaakt. Gelet op het belang voor de volks- en diergezondheid zult u begrijpen dat het essentieel is dat alle kadavers van schapen en geiten die diermeel hebben gegeten ook daadwerkelijk vernietigd worden. Daarvoor is het nodig dat een officieel systeem voor de individuele identificatie van schapen en geiten aanwezig is. Verder dient ook aangetoond te worden dat al het voeder dat een dier tijdens het leven heeft gegeten geen diermelen heeft bevat. Vooralsnog is dat niet mogelijk.

Naar aanleiding van uw suggestie om alle kadavers als SRM-kadavers te beschouwen, kan ik u meedelen dat in nationaal en Europees kader wordt overwogen om een verbod in te stellen op de verwerking van alle kadavers in diervoeders. Echter, niet verwacht mag worden dat dit zal leiden tot een substantiële verlaging van de kosten voor uw bedrijf.

Verder pleit u voor het voorzien van de vrachtwagens die de kadavers ophalen van een weeginrichting. Bij de ontwikkeling van de tarieven is reeds rekening gehouden met de grootte van de kadavers per diersoort. Apart wegen van ieder kadaver lijkt dan ook niet nodig.

Ik hoop u met het voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie