Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Borst (VWS) over somatische zorg in APZ-en

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.041 brief min vws inzake somatische zorg in apz-en
Gemaakt: 21-1-2000 tijd: 9:51


2

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 jan. 2000

Onderwerp

Somatische zorg in APZ-en

In reactie op uw brief van 9 december 1999, kenmerk VWS-99-1801, bericht ik u het volgende.

Door de Inspectie voor de Gezondheidszorg is onderzoek gedaan naar de somatische zorg in APZ-en. De bevindingen daarvan zijn vastgelegd in het gelijknamige rapport van juni 1999. De Inspectie constateert in dat rapport ondermeer dat de somatische zorg in apz-en meer aandacht verdient. Tussen psychiatrische ziekenhuizen blijken op dit punt verschillen te bestaan. De huisartsenhulp blijkt niet overal adequaat geregeld te zijn en niet overal van vergelijkbaar niveau met de «reguliere» huisartsenhulp. De ketenkwaliteit is niet overal systematisch en volledig gewaarborgd. De taakverdeling tussen de verschillende beroepsbeoefenaren op het terrein van de somatiek is nogal eens onhelder. Daarnaast ontbreekt het vaak aan duidelijke protocollering van de somatische zorg en aan een systematische evaluatie van de kwaliteit van de somatische zorg.

De inspectie formuleert in het rapport een aantal aanbevelingen om tot verbetering te komen.

Dit rapport is inmiddels in uw bezit; bij brief van 24 november 1999 zond ik u dat rapport toe.

Deze bevindingen van de Inspectie verontrusten mij.

Systematische aandacht voor de somatische aspecten en voor comorbiditeit, alsmede een adequate organisatie van de somatische inbreng zijn zonder meer kwaliteitsvoorwaarden voor een goede ggz-zorg. Het belang daarvan neemt in de toekomst, ondermeer als gevolg van vergrijzing en van de vermaatschappelijking van de ggz-zorg, zeker toe.

In het huidig bestel ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg primair bij instellingen en beroepsbeoefenaren. Daar liggen de eerste aangrijpingspunten voor verbetering. Ik heb GGz-N (de koepelorganisatie van de GGZ) gevraagd om samen met de relevante beroepsorganisaties aan te geven op welke wijze men tot verbetering wil komen.

GGz-N heeft inmiddels bij brief van 23 december 1999 aangegeven langs welke wegen men tot die verbetering wil komen. Afschrift van die brief gaat hierbij. Ik heb GGz-N gevraagd om mij voor eind oktober 2000 te berichten op welke wijze men uitvoering heeft gegeven aan die voornemens en tot welke resultaten dat heeft geleid.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie