Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Jorritsma (EZ) over indicatoren Twinning

Datum nieuwsfeit: 18-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26347000.008 brief min ez inzake indicatoren twinning
Gemaakt: 23-2-2000 tijd: 11:52

Aan

Informatiekopie aan
Medeafdoening van ons kenmerk
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Binnenhof 1a


2513 AA `s-GRAVENHAGE


27 januari 2000

ID/EDI/EST

00004012
Onderwerp
prestatie Indicatoren Twinning
Bezoekadres
Doorkiesnummer
Telefax

Bezuidenhoutseweg 20
(070) 379 6910
(070) 379 6122
Hoofdkantoor
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101

2500 EC 's-Gravenhage
Telefoon (070) 379 89 11
Telefax (070) 347 40 81
Telex 31099 ecza nl
Telegramadres ecza gv
X-400 adres S=EZPOST/C=NL/A=400NET/P=MIN EZ
Internetadres (ezpost@minez.nl)

Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden


26347 Financiele verantwoordingen over 1999
26953 Financiele verantwoordingen over 2000 nr. 8 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 27 januari 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de door u gestelde vragen, die mij werden toegestuurd op 21 december 1999 (zie bijlage).

Prestatie indicatoren

In de beleidsnotitie inzake Twinning concept (31/8/1998, nr. 26143) wordt een aantal prestatie-indicatoren genoemd voor Twinning, waaraan u refereert in uw brief van


21 december 1999. Omdat ik ook hecht aan reële en objectieve doelstellingen zijn hieraan kwantitatieve doelstellingen gekoppeld, die zijn gebaseerd op de realistisch geachte aannames en verwachtingen die bij de implementatie en financiering van Twinning zijn gehanteerd. Deze doelstellingen zullen worden getoetst bij de jaarrapportage over 1999. Ik heb eerder in mijn financiële verantwoording over 1998 aangegeven dat het mij niet zinvol leek om reeds in het eerste jaar van Twinning nieuwe streefwaarden vast te stellen, omdat het project zich in een pril stadium bevindt in een zeer dynamische markt. Inmiddels is Twinning ruim een jaar bezig en heeft de markt zich zoals gezegd snel ontwikkeld. Ik ben daarom van plan om de geplande tussenevaluatie een jaar eerder (in 2000) uit te voeren. Dan zal blijken of de eerdere aannames reëel waren en zullen nieuwe streefwaarden worden opgesteld.

In de evaluatie zal ook worden gekeken naar de achterliggende beleidsdoelstelling, waaraan uiteindelijk ook het succes van Twinning zal worden afgemeten. Kwaliteit is daarbij belangrijker dan kwantiteit. Het gaat er immers om een omgeving te creëren waarin startende ICT-bedrijven kunnen gedijen om zo het aantal starters te vergroten. Uit een studie van Booz Allen & Hamilton bleek dat financieringsmogelijkheden voor dit soort bedrijven in Nederland beperkt was en dat coachings- en adviesmechanismen ontbraken. Uit de evaluatie zal moeten blijken wat de stand van zaken is ten aanzien van de

knelpunten en marktimperfecties voor ICT-starters, waarvoor het Twinning concept een oplossing moet bieden, alsmede in hoeverre de geformuleerde beleidsdoelstellingen reeds zijn gerealiseerd.

Vervreemding van Twinning.

Mijn uitgangspunt is en blijft dat Twinning binnen een overzienbare termijn van ten hoogste 8 tot 10 jaar bewijst een levensvatbaar en door private partijen gedragen concept te zijn. Daarom is voor een marktconforme opzet gekozen. Belangrijke criteria die bij de besluitvorming rond de vervreemding van de aandelen door de Staat een rol spelen zijn dus de mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd en de bereidheid van de markt om het Twinning concept over te nemen (waarbij speciaal aandacht voor de seed-fase belangrijk is). Ik vind het nu nog veel te vroeg om uitspraken te doen over de mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn geëffectueerd en er een zodanig kader is geschapen dat hetgeen thans is opgebouwd ook zonder overheidsbemoeienis in de toekomst blijft bestaan. Aan deze vraag zal in de evaluatie ruim aandacht worden geschonken. De operationalisering van genoemde criteria is een zaak die ik te zijner tijd ook met de Raad van Commissarissen en de directie zal bespreken.

minister van Economische Zaken

Jorritsma-Lebbink

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie