Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Besluit metingen oppervlaktewateren

Datum nieuwsfeit: 19-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26984000.001 brief min vrom wijz. besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren

Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 15:56


1

vergaderjaar 1999-2000 nr. 157


26984 Wijziging Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren

Nr. 1 Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 januari 2000

Bijgaand zend ik u, ter voldoening aan artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, een afschrift van Staatsblad 1999, 565, waarin is gepubliceerd het koninklijk besluit van 10 december 1999, houdende wijziging van het Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren.1)

Het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit zal bij koninklijk besluit worden vastgesteld na ommekomst van de in artikel 21.6, vijfde lid, derde volzin, bedoelde termijn.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Ter griffie van de Eerste en van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontvangen op 20 januari 2000.

De wens dat het in de maatregel

geregelde onderwerp bij de wet

wordt geregeld kan door of namens

een van beide Kamers of door ten

minste vijftien leden van de

Eerste Kamer dan wel dertig

leden van de Tweede Kamer te

kennen worden gegeven uiterlijk

op 17 februari 2000.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie