Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: minder dan 200 duizend geregistreerde werklozen

Datum nieuwsfeit: 19-01-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBS

Minder dan 200 duizend geregistreerde werklozen

De werkloosheid is verder gedaald. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in het laatste kwartaal van vorig jaar uit op 189 duizend. Het is voor het eerst sinds juni 1980 dat de werkloosheid onder de 200 duizend ligt. Het aantal geregistreerde werklozen is nu 71 duizend lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De werkloosheid is dus de afgelopen twaalf maanden met gemiddeld zesduizend per maand afgenomen.

Geregistreerde werkloosheid daalt tot onder de 200 duizend In het vierde kwartaal van 1999 kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 189 duizend. Na verwijdering van seizoeneffecten is het nieuwste werkloosheidscijfer 25 duizend lager dan in het derde kwartaal. De werkloosheid is dus verder gedaald. De werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek en hebben een onnauwkeurigheidsmarge. De tendens van de werkloosheid kan daarom beter over een wat langere periode worden vastgesteld. Het aantal geregistreerde werklozen lag in oktober-december 71 duizend lager dan een jaar eerder. Dit komt overeen met een daling van zesduizend per maand.

Laagste werkloosheid sinds 1980
In de eerste helft van 1980 lag het aantal geregistreerde werklozen op circa 200 duizend. In de tweede helft van dat jaar begon een snelle toename tot ongeveer 640 duizend eind 1983. Daarna vond een geleidelijk herstel plaats. In het najaar van 1991 werd een laagste punt bereikt van 320 duizend geregistreerde werklozen. De recessie die daarop volgde, leidde begin 1994 tot een nieuw hoogste punt van circa 520 duizend geregistreerde werklozen. Daarna zette een daling in. Het tempo hiervan lag de eerste twee jaar op iets boven de twintigduizend. Vervolgens nam de daling sterk toe tot 60 à 90 duizend per jaar. Daardoor is de werkloosheid eind 1999 teruggebracht tot het niveau van 1980.

Werkloosheid in 1999 aanzienlijk gedaald
Gemiddeld over heel 1999 kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 221 duizend. Dat is 66 duizend lager dan in 1998. De geregistreerde werkloosheid onder mannen nam in een jaar tijd met 40 duizend af en bij vrouwen met 26 duizend. De geregistreerde werkloosheid onder vrouwen is nog steeds hoger dan onder mannen. In 1999 was 3,8 procent van de vrouwen werkloos en 2,7 procent van de mannen.

Technische toelichting
De recente werkloosheidscijfers
Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

Vergelijkbaarheid van de cijfers
Achter gelijke werkloosheidscijfers voor 1980 en 1999 gaan heel andere omstandigheden schuil. Zo hebben nu meer mensen een WAO-, werkloosheids- of bijstandsuitkering dan in 1980. In 1980 ging het om ruim een miljoen mensen, nu om ruim anderhalf miljoen. Van hen is slechts een beperkt deel ook geregistreerd werkloos. Verder moet bij de beoordeling van de werkloosheidscijfers rekening gehouden worden met de omvang van de beroepsbevolking. In 1980 telde deze 5,1 miljoen mensen, in 1999 was dit toegenomen tot 7,1 miljoen. In het tweede kwartaal van 1980 behoorde 3,8 procent van de beroepsbevolking tot de geregistreerde werklozen, in het laatste kwartaal van 1999 is 2,7 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie